Nosturien vuositarkastuksia laiminlyödään.

Tarkastamaton nosturi on turvallisuusuhka

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVA ISTOCK

Työpaikoilla käytettävien nosturien vuositarkastuksia laiminlyödään huomattavan usein. Tänä vuonna aluehallintovirastojen tekemissä tarkastuksissa noin joka viidennessä on havaittu puutteita.

Työpaikan nostinlaitteiden kunto täytyy tarkastuttaa vuosittain laillistetulla nosturitarkastajalla.

– Tarkastamaton nosturi voi aiheuttaa jopa kuolemantapauksen, sanoo ylitarkastaja Sampo Pelkonen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Yleisimpiä tarkastettavia nostimia ovat korjaamojen autonostimet, muun muassa kuorma-autoissa käytettävät lastausnostimet, teollisuuden siltanosturit ja rakennustyömaiden torninosturit.

– Nostimet on luetteloitu laissa erityistä vaaraa aiheuttaviksi. Tarkastuksia ei ole säädetty huvikseen.

Aluehallintovirastot valvovat, että yritykset hoitavat velvoitteensa.

Jos olisi noin paljon autoja vuosikatsastamatta, nousisi siitä meteli.

Vuonna 2023 elokuun alkupuolelle mennessä aluehallintovirastot olivat tehneet kaikkiaan 524 tarkastusta, joista 100:ssa oli havaittu laiminlyöntejä nostinten lakisääteisissä vuositarkastuksissa.

– Jos olisi noin paljon autoja vuosikatsastamatta, nousisi siitä meteli, Pelkonen vertaa.

Alkuvuoden tarkastuksista 133 kohdistui autoalan yrityksiin. Näissä avin tarkastuksissa löytyi laiminlyöntejä 28 yrityksestä, eli enemmän kuin joka viidennestä.

– Autoalalla on paljon nostimia ja laiminlyöntejä.

Vuonna 2022 tarkastuksia tehtiin kaikilla toimialoilla 837, ja laiminlyöntejä löytyi 103 kappaletta. Pelkonen kertoo, että tarkastuksia kohdennetaan aloille, joissa puutteita on havaittu eniten.

TIETÄMÄTTÖMYYTTÄ JA NUUKUUTTA

Nostimien vuositarkastusten laiminlyöntiin on Pelkosen arvion mukaan kaksi pääsyytä. Toinen on tietämättömyys ja toinen tarkoituksellinen säästäminen vuositarkastusten kuluista.

Vuositarkastusten hinnat vaihtelevat alueittain ja tarkastuksia tekevien yritysten mukaan, mutta hinnat vaihtelevat erityisesti tarkastettavien laitteiden mukaan. Yksinkertaisen autonostimen tarkastus on selvästi halvempi kuin suuren teollisen siltanosturin.

Pelkonen kertoo, että vuositarkastusten laiminlyönnit ovat yleisimpiä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Jos aluehallintoviraston tarkastaja huomaa vähäiseksi tulkitun rikkomuksen, aluksi yritys saa kehotuksen hoitaa nostimen vuositarkastus kuntoon määräajassa. Jos yritys ei noudata kehotusta, tehdään asiasta viranomaispäätös, jonka tueksi asetetaan uhkasakko.

Työntekijöillä on oikeus kysyä, onko nosturit tarkastettu. Kyse on nimenomaan heidän turvallisuudestaan.

Jos uhkasakkokaan ei tepsi, rikkomuksesta ilmoitetaan poliisille ja asia käsitellään käräjäoikeudessa rikosasiana. Vakavasta rikkomuksesta voi tulla suoraan poliisiasia ilman kehotuksia ja uhkasakkoja.

Pelkonen kannustaa työntekijöitä ja heidän edustajiaan pitämään huolta, että työnantaja teettää nosturien lainmukaiset tarkastukset.

– Työntekijöillä on oikeus kysyä, onko nosturit tarkastettu. Kyse on nimenomaan heidän turvallisuudestaan. Toimitusjohtajat eivät yleensä hääräile nosturihommissa.

Jos nostinten tilanne ei selviä työpaikalla kysymällä, on työntekijöiden mahdollista tehdä asiasta ilmoitus aluehallintovirastolle.

AUTOKORJAAMOLLE ISO LASKU TARKASTUSTEN LAIMINLYÖNNEISTÄ

Pidemmän päälle vuositarkastusten laiminlyönneillä on hankala saada taloudellista etua, sillä käräjäoikeudet tuomitsevat rikoksella saadun säästön maksettavaksi valtiolle.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2023 autokorjaamon yhteisösakkoon ja korjaamon omistavan johtajan päiväsakkoihin työturvallisuusrikoksesta, sillä yrityksessä oli laiminlyöty autonostinten tarkastukset.

Aluehallintoviraston tarkastaja oli puuttunut neljän autonostimen tarkastamattomuuteen vuonna 2013. Korjaamon johtaja oli teettänyt tarkastukset kerran, mutta laiminlyönyt tarkastukset seuraavina vuosina.

Käräjäoikeus tuomitsi johtajan maksamaan sakkoja ja rikosuhrimaksua noin 1 500 euroa. Osakeyhtiö tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa ja rikosuhrimaksua 3 300 euroa.

Lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön maksamaan valtiolle laiminlyönnillä saavutetun noin 2 500 euron taloudellisen hyödyn. Käräjäoikeuden tuomio on lainvoimainen.

Omistajalle ja yhtiölle tuli tässä tapauksessa maksettavaa yli 7 000 euroa. Jos tarkastamattomista nostimista olisi aiheutunut työntekijälle tapaturma, olisivat sakot, korvaukset ja oikeudenkäyntikulut olleet moninkertaiset.

– On myös työnantajan etu, että hommat hoidetaan. Avin tarkastaja tulee kuitenkin jossain vaiheessa, Pelkonen sanoo.