Teollisuusliiton jäsentutkimuksen kyselyyn vastasi yli 22 000 jäsentä. Se on tosi hyvä kyselyaineisto, Anu-Hanna Anttila sanoo.

Jäsentutkimus jälleen ajan hermolla

14.6.2023

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN
KUVA KITI HAILA

Teollisuusliiton jäsentutkimus 2023 päivittää tiedot liiton jäsenten työtilanteesta, jaksamisesta, yhteiskunnallisesta toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä. Ensimmäinen luku ilmestyy juhannusviikolla.

Teollisuusliiton uuden jäsentutkimuksen ensimmäinen luku ilmestyy juhannusviikolla liiton verkkosivuilla. ”Perusduunari muiden joukossa – Teollisuusliiton jäsentutkimus 2023” on jatkoa vuoden 2020 jäsentutkimukselle.

Jäsentutkimuksen kyselyyn vastaaminen oli mahdollista kaikille työmarkkinoiden käytettävissä oleville Teollisuusliiton jäsenille. Kyselyyn vastasi noin 22 000 liiton jäsentä.

– Se on tosi hyvä kyselyaineisto. Kiitän kaikkia vastanneita, äänenne on kuultu, sanoo Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

Kuten vuonna 2020, jäsentutkimuksen luvut julkaistaan ensin kuukausittain verkossa. Viimeinen viides luku julkaistaan marraskuussa. Ensi vuoden puolella luvuista kootaan sähköinen kirja, joka sekin ilmestyy netissä.

Työpaikoilla tehdään enemmän töitä kiireellä ja vähemmällä väellä.

Ensimmäisen luvun nimi on ”Liitto pysyy jäsenten pulssilla”.

– Lukujen pääotsikot on poimittu suoraan jäsenten avovastauksista. Esimerkiksi tämän lauseen on meille kirjoittanut alle 36-vuotias mies, joka työskentelee metalliteollisuudessa, Anttila kertoo.

Ensimmäisen luvun lisäksi julkaistaan myös kartasto, mistä voi nähdä toimialoittain ja alueittain, missä liiton jäsenet asuvat ja työskentelevät. Jäsentutkimuksessa tuotettu tieto on jaettu Tilastokeskuksen jaotteluun pohjaten kuuteen toimialaan: metalliteollisuus, kemianteollisuus, puutuoteteollisuus, muu teollisuus, alkutuotanto ja palvelulliset alat.

– Kartastosta näkee esimerkiksi, että metalli- ja kemianteollisuudessa työskentelevät jäsenet asuvat ja työskentelevät etenkin pääkaupunkiseudulla, Lounais-Suomessa ja Pirkanmaalla, kun taas puutuoteteollisuuden teollisuusliittolaisia löytyy etenkin Keski- ja Itä-Suomesta, Anttila kuvailee.

”KAIKKI LÖYSÄ VEDETTY POIS”

– Muutoksia voi havaita, kun on useampia ajallisia mittauspisteitä. Ja nyt meillä on kaksi, Anttila sanoo.

Vuoden 2020 jäsentutkimuksen kysely päättyi juuri ennen kuin koronapandemia iski Suomeen. Vuoden 2020 ja 2023 kyselyjen väli kattaa koko korona-ajan, ja sitten tuli vielä Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 kaikkine seurauksineen.

Havaittavia muutoksia on Anttilan mukaan myös viimeistenkin suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle.

– Tuloksista selviää, että työn tahdissa ja muissa työn autonomiaan liittyvissä asioissa on tapahtunut muutos huonompaan suuntaan. Työpaikoilla tehdään enemmän töitä kiireellä ja vähemmällä väellä, Anttila näkee.

– Joillakin ammattialoilla ja alueellisesti voi toki olla pula osaajista. Kuitenkin monissa yrityksissä työt teetetään minimiväellä ja työaika venyy ylitöiksi sen sijaan, että palkattaisiin lisää väkeä. Tai sitten otetaan vuokratyöntekijöitä, mikä sekin on yritykselle halvempaa kuin omille kirjoille palkkaaminen. ”Kaikki löysä on vedetty pois”, kuvaili muutosta alkutuotannossa työskentelevä keski-ikäinen miesjäsen, ja työn mielekkyys kärsii, Anttila harmittelee.