”De finländska arbetarna har kanske glömt bort att allt det goda har blivit till endast genom fackets kamper under tidigare år”, säger Ambet Yuson FOTO STR/LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Hälsning från världsfackets ordförande till Europa: Följ inte i Qatars fotspår

TEXT SUVI SAJANIEMI OCH JOHANNES WARIS
FOTO JYRKI LUUKKONEN

Minst en miljon gästarbetare byggde arenorna och annan infra för fotbolls-VM med dåliga löner och utan rätt att organisera sig. Flera dog på jobbet. Det internationella bygg- och träfacket BWI:s generalsekreterare Ambet Yuson varnar för att Europa inte ska ge sig in på Qatars väg.

Det internationella byggnads- och träfacket BWI:s generalsekreterare Ambet Yuson deltog i Industrifackets kongress i Tammerfors i maj.

Han uppmanade det finländska facket att öppna dörren för de utländska arbetare som anländer till Finland.

– Storföretagens strategi har gått ut på att få de lokala arbetarna och gästarbetarna att slåss med varandra. Företagen vill ha billig arbetskraft. Det som hände i Qatar kan hända i Europa. Den politiska högern vill slå split mellan arbetarna, konstaterar Yuson.

Den globala världsekonomin förutsätter att facket upprätthåller globala nätverk och agerar solidariskt över gränserna. I ett land som Finland är det viktigt att locka med invandrarna i facket.

ANSTÄLL INVANDRARE!

– En person känner sig välkommen då han eller hon se människor som påminner om en själv i organisationen konstaterar Yuson.

Generalsekreteraren uppmanar därför facket i Finland att anställa personer med invandrarbakgrund för att jobba med organisering.

– USA är ett exempel på en som blivit till genom invandrarnas arbete. Invandrarna är nationsbyggare, säger Yuson.

De finländska arbetarna har kanske glömt bort att allt det goda har blivit till endast genom fackets kamper under tidigare år.

I Finland pågår för tillfället förhandlingarna för att få till stånd en högerregering för Finland. Yuson anser att den finländska fackföreningsrörelsen nu måste samla krafterna för att försvara de fackliga rättigheterna och skäliga löner och anställningsvillkor.

– De finländska arbetarna har kanske glömt bort att allt det goda har blivit till endast genom fackets kamper under tidigare år.

VEMS RÖRELSE?

I december 2022 grep den belgiska polisen flera personer med anknytning till EU-parlamentet misstänkta för korruption. De misstänktes för att ha tagit emot mutor från Qatar och Marocko. En av de gripna var den nyvalda generalsekreteraren för världsfacket ITUC, italienaren Luca Visentini.

– Ett väldigt beklagligt fall. Qatar har så mycket pengar att landet tror att de kan köpa vad som helst. Visentini svek arbetarna i Qatar.

Yuson påpekar att facket kan förhandla och diskutera med vilka aktörer som helst men de egna grundläggande värderingarna får man inte pruta på. I Qatar hade inte arbetarna rätten att organisera i en fackförening.

Visentini svek arbetarna i Qatar.

Därför är det inte tillräckligt om facket endast kräver löneförhöjningar- Facket måste stå på sig och kräva rätten till organisering.

– Facket måste alltid ligga nära sina medlemmar. Jag anser att fackföreningschefernas lön skulle få högst vara två eller tre gånger högre än medlemmarnas medellön. Fackcheferna ska besöka samma matbutiker och känna till samma problem som medlemmarna, säger Yuson.

Tekijä intervjuade internationella gäster på Industrifackets kongress i Tammerfors 22-24.5.2023.

KRIGET EN TRAGEDI

De internationella gästernas hälsning till kongressen framfördes av IndustriALL Globals generalsekreterare, norrmannen Atle Høie.

Han representerar 57 medlemsförbund med sammanlagt över 50 miljoner medlemmar. Generalsekreteraren skickade hälsningar till Ukrainas fackföreningsfolk.

– Precis då vi kommit ur coronapandemin började ett krig i Europa. Flera miljoner av våra kamrater har flytt landet, ryckt in i armén eller på annat sätt försvarar Ukrainas självständighet.

Han påpekade att kriget i första hand är en tragedi för Ukraina, men att det också är en tragedi för ryssarna och hela världen.

– Vi vet också att de också är en tragedi för industrin. Vi har redan sett dess inverka på de globala leveranskedjorna.

Produktionen av neon, en viktig gas i tillverkningsprocessen av halvledare, har varit under hot då hälften av världens neon tillverkas i regionen. Ukrainska företag är världsledande inom sektorn.

Precis då vi kommit ur coronapandemin började ett krig i Europa.

Trettio procent av allt palladium tillverkas även i Ukraina. Palladium behövs i tillverkningen av elektriska apparater. Dessutom är Ukrainas viktiga roll i den globala livsmedelsproduktionen känd sedan tidigare.

IndustriALL har samarbete med tolv medlemsorganisationer i Ukraina.

– Våra kamrater berättar varje dag om läget och utvecklingen i kriget. Ibland måste de mitt under pågående samtal ta sig till skydd på grund av flyglarm.

Atle Høie från IndustriALL Global presenterade de internationella gästernas hälsning på kongressöppningen.

MOTGÅNGAR OCH FRAMSTEG I ASIEN

IndustriaALL Globals Atle Høie lyfte i sitt anförande också fram bland annat de problem som fackföreningsrörelsen hamnat inför i Myanmar efter att militären tog över makten i landet i februari 2021.

I dag är det förbjudet att grunda eller höra till en fackförening i landet. Samarbetet med landets nu underjordiska fackföreningar fortsätter ändå för att strypa de utländska investeringarna i landet för att komma åt militärjuntan.

”Alla måste vara med i omställningen och då måste vi framför allt prata om utbildning”, säger Jochen Schroth från tyska IF Metall.

Framför allt handlar det om textilindustrin. Fler än 600 000 människor jobbar inom textilindustrin i Myanmar och så gott som alla stora internationella bränd har tillverkning i landet.

– Flera har redan lämnat Myanmar men fortfarande finns det företag som tror de kan jobba fritt där i fred. Vi kommer inte att ge upp före Myanmar och dess folk får tillbaka sin frihet.

Man kan kalla mig en drömmare, men genom internationell solidaritet kan vi göra verklighet av det.

Det vara ändå inte bara negativa nyheter som generalsekreteraren kom med i Tammerfors.

I Indonesien inleddes ett projekt ifjol med avsikten att öka medlemsantalet med över 20 000. Bara ifjol fick fackförbundet 6 000 nya medlemmar.

– Bara ifjol fick fler än 37 000 anställda ett kollektivavtal i Indonesien, enbart tack vare vårt gemensamma projekt. Man kan kalla mig en drömmare, men genom internationell solidaritet kan vi göra verklighet av det och uppnå något stort. Så jag säger till er: fortsätt drömma, men gör det till praktik, sa Høie avslutningsvis.

ORGANISERING ÖVER GRÄNSERNA

Ildikó Krén ansvarar för det strategiska organiseringssamarbetet mellan IndustriAll Europen och fackföreningar i fem länder i Mellan- och Östeuropa.

– Vi stöder olika nya sätt att utföra organiseringsarbete, säger Krén och tillägger att hon varit väldigt imponerad av Industrifacket i den frågan.

” Vi stöder olika nya sätt att utföra organiseringsarbete”, säger Ildikó Krén från IndustriALL Europe.

Det tyska storfacket IG Metall har också gått in för gränsöverskridande organiseringsarbete. Jochen Schroth, chef för internationella ärenden, berättar att genast då biljätten BMW bestämde sig för att bygga en ny fabrik i Ungern gick IF Metall in för ett samarbete med ungerska systerförbundet VASAS.

BMW bygger sin fabrik i staden Debrecen och fackets lokaler kommer att stå intill fabriken. Ungerska arbetstagare har redan praktiserat på de tyska BMW-fabrikerna. Huvudförtroendemännen på de här fabrikerna erbjöd ungrarna möjligheten att gå med i facket.

– Vi har redan vunnit vår första seger då de flesta av de ungerska anställda är medlemmar i både IG Metall och VASAS, säger Schroth.

Han vill också påpeka framgångarna inte hade varit möjliga utan att förbundet vänt sig till yrkeskunniga tolkar i organiseringsarbetet.

Schroth säger att fackföreningsrörelsen måste aktivt ta tag i frågor som gäller den gröna omställningen och se till att omställningen genomförs så att den gynnar arbetstagarna.

– Alla måste vara med i omställningen och då måste vi framför allt prata om utbildning.