Markus Hotta har varit förtroendeman i snart 10 år.

Nya styrelsemedlemmen Markus Hotta vill att Industrifacket är enat

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO TUUKKA RANTALA

Industrifackets kongress valde en ny styrelse och fullmäktige för förbundet. Det är frågan om en omfattande förändring då endast fem personer fortsätter från senaste kongressperiod fortsätter i styrelsen. En av de nya styrelsemedlemmarna för följande femårsperiod är Markus Hotta. Tekijä ställde fyra snabba frågor till Hotta.

MARKUS HOTTA
44 år
Bor i Vörå
Styrelsemedlem i Industrifacket, medlem i kollektivavtalsdelegationen för plast- och kemisk produktindustri, medlem i svenska sektionen i Industrifacket, huvudförtroendeman på Mirkas fabrik i Oravais med runt 200 produktionsanställda.

Hur känns det så här efter kongressen?   

”Kongressen i Tammerfors var den första ”riktiga” kongressen för förbundet, känns det som. Det var bra arrangerat på alla vis. Det bästa har var intressant att prata – både på dagen och kvällstid – med förtroendemän och andra kongressombud om hur de gör på sina håll. Det kan vara väldigt olika inom samma förbund.”

Vad väntar du dig av följande fem år?  

”Om man ser på hur det ser ut politiskt för tillfället så verkar det som om det kan bli ganska intensiva år. Man ser det ju redan före regeringsförhandlingarna står klara. Idén om att slopa skatteavdraget för fackavgiften men ändå hålla kvar det för medlemskap i arbetsgivar- eller företagarföreningar är inte en bra början precis.

Vi i Industrifacket måste absolut vara eniga och förbundet ska lyssna till medlemmarna. Vi måste försöka hålla fast vid medlemmarna och få med nya.

Industrifacket syns ju mycket mer idag än det gjorde tidigare och så ska det vara även i fortsättningen.”

Vad vill du jobba för i styrelsen?   

”Jag ska sätta i mig jobbet att vad innebär så där fullt ut, men jag ser fram emot det. Vi samlas första gången i mitten av juni och det kommer att bli intressant. Jag har varit nio år som huvudförtroendeman och suttit fyra år i förbundsfullmäktige före Industrifacket blev till.

Svenska språket är naturligtvis viktigt, att medlemmarna får service på sitt modersmål och att förbundet verkar i Svenskfinland, men långt från den enda frågan som skall hållas framme.”

Vad har du för planer för sommaren?

”Det ska bara bli att njuta. Jag har en hel del att göra hemma och sen försöker jag se till att komma i väg på en resa till Norge. Det har planerats i flera år men alltid har det kommit något förhinder. Tänk om det skulle bli av den här gången.”

Industrifackets styrelse består av sammanlagt 22 medlemmmar från förbundets olika avtalsbranscher. Varje styrelsemedlem har tre personliga suppleanter. Hottas suppleanter i styrelsen är Stefan SjölundEmma Sandås och Hanna Borisov.