Suomessa kannattaa valmistaa, kirjoittaa erikoistutkija Timo Eklund.

Timo Eklund: Vihreä siirtymä on suuri mahdollisuus

TEKSTI TIMO EKLUND
KUVA KITI HAILA

Suomen teollinen pohja vaatii vahvistamista. Nokian ja metsäteollisuuden vaikeudet sysäsivät teollisuuden kutistumisen tielle noin viisitoista vuotta sitten. Kadonneen tuotannon tilalle on syntynyt liian vähän uusia tuotteita ja yrityksiä. Nyt teollisuudelle ovat auenneet vahvat kasvunäkymät, kun ilmaston kannalta kestävämpien tuotteiden kysyntä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.

Suomella on luontaisia kilpailukykytekijöitä ilmastoystävällisessä tuotannossa. Puhtaan ja edullisen sähkön saanti on avainasemassa investointikohteista päätettäessä. Erityisesti tuulivoimaa valmistuu lähivuosina suuri määrä. Lisäksi suomalaisen teollisuuden perinteinen osaaminen ja yritysten tuotevalikoima vastaavat vihreän siirtymän tarpeita.

Vaikka mahdollisuudet ovat valtavat, uusien työpaikkojen luominen ei ole helppoa. Kilpailijamaamme panostavat yhtä lailla vihreään kasvuun, ja myös ne kilpailevat samoista tilauksista ja investoinneista.

EU-maissa on uskottu, että kilpailijamaita kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka on avainasemassa vihreän talouskasvun synnyssä. Kireiden ilmastosäädösten on uskottu luovan kysyntää vihreille tuotteille ja samalla tarjoavan eurooppalaisille yrityksille etumatkaa kilpailijoihin nähden.

Suomella on luontaisia kilpailukykytekijöitä ilmastoystävällisessä tuotannossa.

On totta, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka luo kysyntää uusille ratkaisuille. Lisäksi vahva sitoutuminen energiamurrokseen antaa investoijille varmuutta fossiilivapaan energian saatavuudesta.

Vähemmästä ilmastokunnianhimosta huolimatta Yhdysvallat ja Kiina ovat ottaneet johtopaikan monissa vihreissä tuotteissa. Yhdysvaltojen kilpailukykyä parantaa se, että valtio tukee vihreän teknologian yrityksiä avokätisesti ja lainsäädäntö suosii kotimaista tuotantoa. Tämän myötä monet eurooppalaiset yritykset ovat investoimassa Yhdysvaltoihin.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen tarjoaa historiallisen mahdollisuuden teollisen pohjan monipuolistamiseen. Suomessa on ymmärrettävä, millaisessa tuotannossa olemme vahvoja ja meidän panostettava vahvuuksiimme määrätietoisesti. Meillä on selkeitä kilpailukykytekijöitä esimerkiksi vetytaloudessa ja akkuihin liittyvässä tuotannossa.

Suomessa valtio ja yritykset ovat tarttuneet aktiivisesti vihreän siirtymään. Liikaan luottavaisuuteen ei kuitenkaan ole varaa. Kilpailu on kovaa. Investoinnit ja uudet työpaikat toteutuvat ainoastaan, jos panostuksemme ovat oikeansuuntaisia ja riittäviä. Seuraavat vuodet määrittävät, kuinka hyvin onnistumme tarttumaan vihreän siirtymän tarjoamaan historialliseen mahdollisuuteen.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton erikoistutkija.