Tekijä-lehden päätoimittaja Petteri Raito.

Liittokokousvaalit onnistuivat erinomaisesti

TEKSTI PETTERI RAITO

Teollisuusliiton liittokokousvaalien äänestysprosentti kipusi 43,2 prosenttiin. Se on erinomainen tulos, joka osoittaa, että jäsenet ovat kiinnostuneita liiton toiminnasta ja osallistuvat siihen aktiivisesti. Tämä antaa liitolle varman valtuutuksen toimia jäsentensä työehtojen neuvottelijana, sopijana ja etujen ajajana myös tulevina vuosina. Tätä valtuutusta tullaan tarvitsemaan jäsenten toivomien muutosten aikaansaamiseksi työelämässä ja toimintaympäristön tuottamien muutosten hallinnassa.

Näköpiirissä on työmarkkinoiden rakenteellisia ja sopimusalakohtaisia toisiinsa kytkeytyviä haasteita. Niiden taustalla on viimeaikainen työnantajien toiminnan seurauksena kahteen suuntaan jakautunut kehitys. Samalla kun yrityskohtaisuutta ja paikallisuutta on lisätty, on myös ylhäältä ohjattua koordinaatiota voimistettu. Hajauttaminen ja keskittäminen eivät kuitenkaan voi toimia samanaikaisesti ilman, että siitä seuraa ristivetoa ja sekasotkuja, mikä on kuluneen vuoden aikana nähty ja koettu.

Jäsenet ovat kiinnostuneita liiton toiminnasta ja osallistuvat siihen aktiivisesti.

Niinpä edelleen vaikuttaa siltä, että työmarkkinoiden toimivin malli on valtakunnallisiin työehtosopimuksiin perustuva neuvottelujärjestelmä, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen. Kun tämä paketti pidetään kasassa, antaa se myös pohjan esimerkiksi palkankorotusten yleisen linjan määrittelemiselle ja irtiottojen ehkäisemiselle tulevilla neuvottelukierroksilla. Se puolestaan on yksi osa vakautta, jota Suomi, yritykset ja palkansaajat tarvitsevat menestymistä tavoitellessaan.

Teollisuusliiton seuraava iso toiminnallinen etappi on 22.–24. toukokuuta Tampereella järjestettävä liittokokous. Liittokokousvaaleissa demokraattisesti valitut 442 edustajaa päättävät Teollisuusliiton strategian, säännöt ja toiminnallisen linjan. Lisäksi he käsittelevät ammattiosastoilta tulleet esitykset ja valitsevat liiton hallituksen ja valtuuston. Siinä on paljon tehtävää ja päätettävää kolmeksi päiväksi.

Kokouksen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Tulossa on tilaisuus, jonka päätökset vaikuttavat paitsi Teollisuusliiton sopimusalojen ja työntekijöiden myös työmarkkinoiden ja Suomen tulevaisuuteen. Kiitos tästä mahdollisuudesta kuuluu jäsenille, jotka äänestämällä uudistivat Teollisuusliiton aseman varteenotettavana edunvalvojana ja toimijana.