Sari Perkiö: Koulutusjaostossa jaetaan arvokasta pääomaa

18.4.2023

TEKSTI SARI PERKIÖ
KUVA KITI HAILA

Työskentelin aikoinaan matkaviestimiä valmistavassa yrityksessä nimeltä Nokia Oyj. Yksi parhaiten mieleen jääneistä Nokian sloganeista oli ”Investing in people”, sijoittaminen ihmisiin. Tänä päivänä Teollisuusliiton jaostotoiminnassa toteutetaan tätä samaa periaatetta, eli investoidaan jäseniin ja hyödynnetään heiltä saatua alakohtaista tietoa liiton toiminnan kehittämisessä. Koulutuksella, työympäristöllä ja tasa-arvolla, kulttuurilla ja vapaa-ajalla, nuorisolla sekä ruotsinkielisillä jäsenillä on omat jaostonsa, jotka ovat toimineet näiden asioiden kehittämiseksi Teollisuusliiton perustamisesta lähtien.

Olen koulutussuunnittelijana vetänyt koulutusjaoston toimintaa kuluneella liittokokouskaudella. Jaostoon on valittu 14 liiton jäsentä eri sopimusaloilta ja eri puolilta Suomea. Olen saanut tutustua mahtaviin tyyppeihin, jotka edustavat ansiokkaasti Teollisuusliiton eri ammattialoja ja toimivat aktiivisesti työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä.

Jaoston jäseniltä olemme saaneet ensi käden tietoa jäsenten koulutustarpeista ja -toiveista. Tietoja olemme hyödyntäneet koulutusten suunnittelussa. Jaoston kehittämisajatuksia on päätynyt jatkojalostukseen ja edelleen koulutusten lopulliseen toteutukseen.

Ratkaisuja erilaisiin koulutushaasteisiin on fundeerattu otsa rypyssä, mutta hymyssä suin.

Koulutusjaoston kokouksissa ilmapiiri on ollut erittäin positiivinen. Olemme jakaneet jaostolle tietoa Teollisuusliiton koulutusten toteutumisesta, suunnittelusta sekä työnantajaliittojen kanssa käydyistä työnantajan kurssituen neuvotteluista. Meillä on ollut keskusteluja muun muassa työpaikkojen ajankohtaisista tilanteista, luottamushenkilöiden koulutuksista sekä ammattiosastojen järjestämistä koulutuksista.

Koulutusjaoston jäsenet ovat paneutuneet innolla ryhmätöihin, joissa on pohdittu esimerkiksi koulutusten markkinointia, jäsenten motivointia koulutuksiin sekä verkkopedagogiikan hyötyjä ja haasteita. Ratkaisuja erilaisiin koulutushaasteisiin on fundeerattu otsa rypyssä, mutta hymyssä suin.

Jaoston jäsenet ovat opiskelukonkareita, jotka ovat käyneet Murikan opistokursseilla, alueellisilla viikonloppukursseilla ja muissa koulutuksissa. Tästä syystä heitä voidaan pitää opiskelijanäkökulman asiantuntijoina. Jaostolta on tullut monta konkreettista ideaa ja ammattiosastoesitystä koulutusten järjestämisestä ja sisällöistä. Koulutusjaostossa jaetaan arvokasta pääomaa, mikä on koulutusten jäsenlähtöistä kehittämistä parhaimmillaan.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton koulutussuunnittelija.