työtapaturmissa

Tapaturmissa raskas vuosi 2022

TEKSTI MARIE SANDBERG-CHIBANI JA SUVI SAJANIEMI
KUVA ISTOCK KUVANKÄSITTELY EMILIE UGGLA

Vuonna 2022 Suomessa kuoli 24 henkilöä työssään, kaksinkertainen luku edelliseen vuoteen verrattuna. Ohjekirjan antaminen käteen ei riitä tapaturmien ehkäisemiseksi, painottaa Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija Mika Poikolainen.

– Työtapaturmatilastoissa teollisuus näkyy kakkosena rakentamisen jälkeen, Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija Mika Poikolainen kertoo.

Nämä olivat vuoden 2022 viisi kuolemaan johtanutta työtapaturmaa teollisuudessa: trukkionnettomuus, kemikaalivuoto tuotantolaitoksessa, puristuminen koneiden väliin, väkivallanteko postinjakelussa ja (mahdollisesti myös sairauskohtauksesta johtunut) onnettomuus telakalla.

Poikolainen on vuosia seurannut työpaikkatapaturmia ja viranomaisten tarkastuskertomuksia. Monissa niistä mainitaan ohjeistuksen puutteellisuus tai todetaan, että lisäohjausta, opastusta ja koulutusta olisi pitänyt olla työpaikalla enemmän.

Oikotietä onneen ei ole, vaan kaikki työtehtävään liittyvät asiat on katsottava.

Poikolainen muistuttaa, että työntekijän perehdytykseen kuuluu myös vaaratilanteiden ja vaaratekijöiden tiedostaminen työympäristössä ja se, että työntekijä ymmärtää työtehtävään liittyvät toimintatavat. Ohjekirjan antaminen käteen ei riitä.

– Oikotietä onneen ei ole, vaan siinä on katsottava kaikki työtehtävään liittyvät asiat. On tunnistettava vaarat ja toimintatavat. Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työpaikan johtamiseen, Poikolainen painottaa.

– Kiire mainitaan harvoin suoraan tarkastusraporteissa, mutta se on luettavissa rivien välistä, Poikolainen lisää.

YHÄ VÄHEMMÄN TARKASTUKSIA

Vuoden 2021 työsuojeluvalvontaraportin mukaan työpaikkatarkistuksia tehtiin 20 495. Parhaimmillaan tarkastuksia on tehty noin 28 000 vuodessa. Myös jokaista tarkastusta varten varattu aika on lyhentynyt. Laskeva trendi näkyy ympäri Eurooppaa, vaikka Teollisuusliitto yhdessä koko ay-liikkeen kanssa vaatii päinvastoin tarkastusten lisäämistä.

– Haluamme viranomaisten näkyvän työpaikoilla. On merkityksellistä, että viranomainen ottaa kantaa, ehkä ravisteleekin työnantajaa ja tukee työsuojeluvaltuutettuja työpaikoilla, Poikolainen sanoo.

Huolestuttavaa on, että tarkastuskäynneillään suomalainen työsuojeluviranomainen näki puutteellisuuksia liki 40 000 kertaa.

– Työsuojeluviranomainen on antanut 34 000 toimintaohjetta ja 5 000 kehotusta. Kyllä tämä kertoo sen, että Suomessa on työpaikkoja, jotka eivät noudata lain henkeä, Poikolainen arvioi.

Suomessa on työpaikkoja, jotka eivät noudata lain henkeä.

– Jos minulta kysyttäisiin, miten sanktioita tulisi antaa, loisin ”työsuojelun parkkisakon”. Se voitaisiin määrätä heti kun tarkastaja havaitsee tarkastuskäynnillään epäkohdan. Sanktiot laiminlyönneistä ovat tällä hetkellä hyvin pieniä. Niitä tulisi koventaa, Poikolainen vaatii.

Työympäristöasiantuntija muistuttaa, että Suomessa on myös loistavia työnantajia. Siksi ”Nolla kuolemaan johtavaa tapaturmaa” on hänen mukaansa realistinen tavoite.

Teksti on lyhennelmä Finunionsin verkkosivuilla julkaistusta artikkelista.

 

Lue lisää: Kun yksi on poissa – kuolema työyhteisössä järkyttää (Tekijä 13.9.2021)