teknologiateollisuuden neuvottelut

Riku Aalto: Äänestä Suomen tärkeimmissä vaaleissa

10.3.2023

TEKSTI RIKU AALTO
KUVA KITI HAILA

Maaliskuun kääntyessä kohti kevättä valmistaudumme Teollisuusliitossa jäsentemme kannalta tärkeimpiin vaaleihin. Tarkoitan tietenkin liittokokous- ja eduskuntavaaleja. Joku voi ajatella, että kaksien vaalien samanaikaisuus syö jäsenten äänestysaktiivisuutta. Itse ajattelen toisin päin.

Molemmissa vaaleissa äänestäminen on nimittäin varsin helppo toimitus. Liittokokousvaaleissa voi äänestää sähköisesti kotoa tai työpaikalta omalla laitteella 10.–31.3. Äänestäminen onnistuu myös postitse. Eduskuntavaaleissa voi marssia sisään mille tahansa ennakkoäänestyspaikalle missä tahansa Suomessa 22.–28.3. tai käydä omalla äänestyspaikallaan 2. huhtikuuta. Olennainen puntarointi molemmissa vaaleissa on sama: kannattaako minun äänestää näissä vaaleissa ja minkä puolesta äänestän?

Sekä liittokokouksessa että eduskunnassa päätetään sinun ja työsuhteesi tulevien ehtojen kannalta tärkeistä asioista. Jos mielestäsi näihin asioihin kannattaa vaikuttaa, olet jo vastannut ”kyllä” sille, että sinun kannattaa äänestää molemmissa vaaleissa. Tiedät myös, minkä puolesta sinun kannattaa äänestää. Tämän jälkeen sinun tarvitsee enää vain etsiä se puolue tai vaaliliitto, joka parhaiten ajaa tavoitteitasi ja sen ehdokaslistalta sinulle parhaiten sopiva ehdokas.

Vaalikevään mittaan on jo annettu teollisuuden työntekijöille runsaasti syitä äänestää. Viime vuonna tehty ehdotuksemme kikyn perumisesta on saanut vastakaikua, sillä SDP ja Vasemmistoliitto ovat ottaneet sen vaaliohjelmaansa. On aistittavissa, että ajatuksen vastustus muissakaan puolueissa ei välttämättä ole ehdotonta, jos kokonaisuudesta päästään yhteisymmärrykseen.

Sekä liittokokouksessa että eduskunnassa päätetään sinun ja työsuhteesi tulevien ehtojen kannalta tärkeistä asioista.

Toisaalta Kokoomus on tehnyt esityksen työttömyysturvan keston puolittamisesta. Lisäksi tulisi vielä ansiosidonnaisen porrastaminen ja leikkaukset perusturvaan. Sanoin jo Satakunnan Kansan haastattelussa, että mielestäni tämä tarkoittaa Suomen nykyisen työttömyysturvajärjestelmän romuttamista. Vaaleissa äänestetään myös tämän Kokoomuksen esityksen kansansuosiosta.

Muitakin palkansaajaan kohdistuvia leikkauksia on nostettu pöydälle. Joukossa ovat työmatkavähennyksen leikkaaminen, perustienpidosta karsiminen ja ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen. Nämä ehdotukset perustuvat nähdäkseni siihen aiempien vaalien äänestysaktiivisuudesta vedettyyn johtopäätökseen, että vain puolet työväestöstä käyttää äänioikeuttaan. Jos useampi työntekijä äänestäisi, tällaisista heikennyksistä ei edes keskusteltaisi.

Työntekijän äänellä on siis merkitystä. Sama pätee liittokokousvaaleihin. Liittokokouksessa kerromme, mihin suuntaan haluamme suomalaisten työelämää viedä ja asetamme tavoitteemme seuraaville viidelle vuodelle. Liittokokouksessa koolla olevan porukan tulee edustaa laajasti teitä, liiton jäseniä. Liittovaalien äänestysaktiivisuus kertoo myös työnantajille, kuinka sitoutuneita jäsenet ovat Teollisuusliiton toimintaan.

Tämä on tärkeää siltäkin varalta, että Suomeen muodostettaisiin taas hallitus, joka haluaisi jälleen vuosien 2015–2019 tapaan heikentää työehtoja tai leikata palkkojamme. Jos ammattiyhdistysliikkeessä on osoitettu sitoutuminen ja valmius toimia omien tavoitteiden puolesta jo hyvissä ajoin, hallitus voisi harkita kahdesti kannattaako kanssamme lähteä kiistelemään. Silloin meidänkään ei tarvitsisi välttämättä ilmaista mielipidettämme vaikeimman kautta.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton puheenjohtaja.