Tekijä-lehden päätoimittaja Petteri Raito.

Äänestäjä huolehtii edustaan ja vahvistaa demokratiaa

TEKSTI PETTERI RAITO

Teollisuusliiton liittokokousvaaleissa on asettunut ehdolle 1 517 Teollisuusliiton jäsentä kolmesta vaaliliitosta. Ehdokkaiksi ryhtyessään he ovat näyttäneet tahtonsa päästä edustajiksi ja päättäjiksi Teollisuusliiton 22.–24. toukokuuta Tampereella järjestettävään liittokokoukseen.

Liittokokoukseen valitaan 442 edustajaa. Ketkä he ovat? Sen ratkaisevat Teollisuusliiton äänioikeutetut jäsenet 10.–31. maaliskuuta järjestettävissä liittokokousvaaleissa. Kolmen viikon äänestysaika riittää varmasti siihen, että äänioikeutetut ehtivät valita ehdokkaansa ja antaa äänensä joko sähköisesti tai postitse. Ehdokkaat ovat nähtävissä liiton verkkosivujen ehdokasgalleriassa.

Liittokokousvaaleissa ja liittokokouksessa luodaan perusta, jonka varaan Teollisuusliiton toiminta seuraavaksi viideksi vuodeksi rakennetaan. Mitä useampi jäsen äänioikeutensa käyttää, sitä vahvempi on Teollisuusliiton asema jäsentensä etujen ajajana, ja sitä vaikuttavammiksi liittokokouksen tekemät strategiset linjapäätökset muodostuvat.

Kun kerran on päättänyt maksaa liiton jäsenyydestä ja sen tarjoamasta edunvalvonnasta, on liittokokousvaaleissa äänestäminen keino antaa mahdollisuus ja valtuutus sille, että liitto pystyy hoitamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Äänestäminen ei ole massaan hukkumista. Se on omasta edusta huolehtimista kokonaisuutta vahvistamalla.

Jokainen annettu ääni on myös kannatusääni demokratialle.

Sama päätelmä pätee 2. päivä huhtikuuta järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Äänestämällä osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen siihen suuntaan, johon sen haluaa kehittyvän. Äänestämättä jättäminen siirtää vallan niille, jotka äänestävät. Asetelma on toisaalta karu ja toisaalta kannustava. Karu siksi, että mitä harvempi äänestää, sitä suurempaa suhteellista päätösvaltaa äänensä antaneet silloin käyttävät. Kannustava siksi, että mitä useampi äänestää, sitä varmemmin erilaiset näkökannat tulevat vaaleja seuraavassa päätöksenteossa huomioiduiksi.

Jos vielä miettii, äänestääkö vai ei, on hyvä havaita, että muiden käsitykset voivat poiketa runsaasti omista näkemyksistä. Siksi on parasta saattaa oma ääni kuuluviin, ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tasavertaisella äänioikeudella muiden kanssa.

Jokainen annettu ääni on myös kannatusääni demokratialle. Se ei yhteiskunnallisena ohjausjärjestelmänä ole täydellinen, mutta se taitaa olla paras, mitä ihmiskunnan historiassa on keksitty. Demokratia on osallistumisen, puolustamisen ja kehittämisen arvoinen.