Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023

Äänestä! – Liittokokousvaalit antavat voiman ja näyttävät suunnan

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVITUS EMILIE UGGLA
KUVAT JANI LAUKKANEN JA JAAKKO HEIKKILÄ

Mitä useampi Teollisuusliiton jäsen äänestää liittokokousvaaleissa, sitä vahvemmin liitto pystyy ajamaan jäsentensä etuja. Valitut liittokokousedustajat linjaavat, mitä liitto tekee seuraavat viisi vuotta.

Liittokokousvaalit ja liittokokous määrittävät Teollisuusliiton voiman ja suunnan. Mitä useampi jäsen äänestää, sitä suuremmalla oikeutuksella liitto puolustaa jäsentensä etuja.

Liittokokous on Teollisuusliiton korkein päättävä elin. Liittokokousvaaleissa valitut liittokokousedustajat päättävät toiminnan linjat seuraavalle viisivuotiskaudelle ja valitsevat henkilöt liiton valtuustoon ja hallitukseen.

Teollisuusliiton vuoden 2023 liittokokoukseen valitaan vaaleilla 442 liittokokousedustajaa. Äänestys alkaa 10.3. kello 9 ja päättyy 31.3. kello 12.

Liittokokousedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet. Äänestysmateriaalit postitetaan äänioikeutetuille kotiin. Äänestää voi joko sähköisesti tai postitse.

Sähköiseen äänestykseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Äänestysjärjestelmään pääsee liiton verkkosivuilta.

Jos äänestää postitse, palautuskuori kannattaa pudottaa postilaatikkoon mahdollisimman nopeasti. Äänestyksessä hyväksytään vain äänet, jotka ovat saapuneet perille ennen äänestysajan päättymistä.

EHDOLLA 1 517 JÄSENTÄ

Sääntöjen mukaan liittokokoukseen valitaan yksi edustaja jokaista alkavaa 300 työmarkkinoiden käytössä olevaa varsinaista jäsentä kohti.

Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset, joissa täytyy olla allekirjoittajina ehdokkaan lisäksi vähintään yhdeksän vaalikelpoista jäsentä. Vuoden 2023 liittokokousvaaleissa on 1 517 ehdokasta. Sosialidemokraattien ja sitoutumattomien Yhteistyön Tekijät -vaaliliitolla on 897 ehdokasta, vasemmiston ja sitoutumattomien Teollisuuden Vaikuttajat -vaaliliitolla 617 ehdokasta ja keskustan ja sitoutumattomien vaaliliitolla 3 ehdokasta.

Liittokokousvaalit noudattavat suhteellista vaalitapaa, joka on vastaava kuin Suomen eduskunta- ja kuntavaaleissa.

Kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle. Kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen.

Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Mahdollinen tasatulos ratkaistaan arvalla.

STRATEGIA OHJAA TOIMINTAA

Teollisuusliiton ensimmäinen varsinainen liittokokous järjestetään 22.–24.5.2023 Tampere-talossa.

Liittokokous järjestetään viiden vuoden välein. Sen päätökset vaikuttavat liiton toimintaan ja jäsenten arkeen läpi koko liittokokouskauden.

Liittokokous päättää liiton strategiasta vuosille 2023–2028. Strategiaesitys kirjoitetaan ammattiosastojen tekemien esitysten pohjalta.

Liiton valtuusto, hallitus ja puheenjohtajistot ovat liittokokouksen valitsemia ja ne toimivat liittokokouksen päättämän strategian mukaisesti.

Liittokokousten välillä valtuusto käyttää päätäntävaltaa liittoa koskevissa asioissa, jotka eivät kuulu lain tai sääntöjen nojalla liittokokouksen tai hallituksen päätettäviksi. Liiton hallitus johtaa liiton toimintaa liittokokouksen ja valtuuston päätösten mukaisesti.

 

LIITTOKOKOUSVAALIT 2023

– Liittokokousedustajien vaalissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia (eli ketkä voivat asettua ehdolle) ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat ammattiosastojen varsinaiset jäsenet.
– Varsinaiset jäsenet perustavat valitsijayhdistyksen, jolla on yksi ehdokas. Vähintään 10 allekirjoittajaa (ehdokas + 9), joiden kaikkien tulee olla samasta vaalipiiristä.
– Valitsijayhdistykset voivat perustaa vaaliliiton, jolla on vaalipiirissä ehdokkaita. Vuoden 2023 liittokokousvaaleissa on kolme vaaliliittoa: sosialidemokraattien ja sitoutumattomien Yhteistyön Tekijät, vasemmiston ja sitoutumattomien Teollisuuden Vaikuttajat sekä keskustan ja sitoutumattomien vaaliliitto.
– Kaikki ehdokkaat ovat joko vaaliliittojen ehdokkaita tai vaaliliittojen ulkopuolisten valitsijayhdistysten asettamia ehdokkaita.
– Ammattiosaston työmarkkinoiden käytettävissä olevat varsinaiset jäsenet äänestävät vaalipiirinsä ehdokkaita 10.–31.3.2023 joko sähköisellä äänestyksellä tai postiäänestyksellä.
– Vaaleilla valitaan vuoden 2023 liittokokoukseen 442 edustajaa. Liittokokous pidetään 22.–24.5. Tampere-talossa.

 

Minna-Annukka Saarinen työskentelee Järvenpäässä tietoliikennekaapeleita valmistavan Tietosähkö Oy:n varastossa. KUVA JANI LAUKKANEN

”Tärkeintä on, että ihmiset äänestävät”

Järvenpääläinen Teollisuusliiton jäsen Minna-Annukka Saarinen kertoo, että liittokokousvaalien lähestyminen näkyy työpaikalla vilkastuvana keskusteluna. Yleensä keskustelu koskee isoa kuvaa, eli ammattiliiton merkitystä.

– Jos liittoja ei olisi, millaiset meidän työehtomme silloin olisivat, Saarinen esittää keskeisen kysymyksen.

Myös ajankohtaiset asiakysymykset voivat nousta vaalien alla keskusteluihin. Saarinen pohtii, että työehtosopimusneuvottelujen läheisyys voi nostaa tes-asiat pinnalle. Äänestää kannattaa, olipa liiton nykyisen linjan tai muutoksen kannalla.

– Jos ei äänestä, sitten on turha valittaa, jos ei ole yrittänytkään tehdä asialle mitään.

Saarinen on työskennellyt kohta 28 vuotta tietoliikennekaapeleja valmistavassa Tietosähkö Oy:ssä. Työntekijöiden ja työnantajan yhteistyö toimii ja työsuhteet ovat yrityksessä pitkiä.

Hyvä tilanne omalla työpaikalla voi myös passivoida liittokokousvaaleja ajatellen, joten vaalien ja liittokokouksen merkitystä kannattaa pitää esillä.

– Tiedotus on ehdottoman tärkeää.

Jos ei äänestä, sitten on turha valittaa, jos ei ole yrittänytkään tehdä asialle mitään.

Aiemmin Saarinen on toiminut ammattiosastonsa puheenjohtajana ja ollut kahteen kertaan liittokokousedustajana. Nykyisessä elämäntilanteessa ay-toimintaan on jäänyt sivuun, sillä hän ei halua hoitaa luottamustehtäviä vasemmalla kädellä.

Saarisella on hyvät muistot liittokokouksista, joissa tehdään tärkeitä päätöksiä. Tampere-talo on ollut toimiva paikka kokoontua ja verkostoitua.

– Siellä pääsee tutustumaan ympäri Suomea tuleviin saman henkisiin ihmisiin, Saarinen kertoo.

Liittokokousvaaleissa voi äänestää sähköisesti tai postitse.

– Sähköinen äänestys on äärimmäisen hyvä. Luulen, että se voi vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen, Saarinen sanoo.

Saarinen kannustaa liiton jäseniä tutustumaan liittokokousvaaliehdokkaisiin ja äänestämään itselle tärkeitä teemoja esillä pitävää ehdokasta.

– Tärkeintä on, että ihmiset äänestävät. Se on paras tapa vaikuttaa, Saarinen sanoo.

 

Turkka Sunnari työskentelee Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaan terässulatossa. KUVA JAAKKO HEIKKILÄ

”Nyt on mahdollisuus vaikuttaa”

Torniolainen Teollisuusliiton jäsen Turkka Sunnari kannustaa teollisuusliittolaisia käyttämään äänioikeuttaan liittokokousvaaleissa.

– Nyt jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä tulevalla liittokokouskaudella tapahtuu, Sunnari sanoo.

Liittokokous myös arvioi, miten edelliset viisi vuotta ovat sujuneet.

– En ole ollut täysin tyytyväinen kuluneeseen viisivuotiskauteen. Olisimme voineet taistella hanakamminkin, Sunnari sanoo.

Hän muistuttaa, että äänestämällä voi vaikuttaa myös siihen, miten Teollisuusliitto jatkossa neuvottelee työmarkkinoilla.

– Kun mahdollisimman moni äänestää, on mahdollista saada muutosta aikaan.

Sunnari on Tornion Teollisuustyöväen ammattiosasto 81:n hallituksen jäsen. Osasto on jättänyt useita esityksiä liittokokouksen käsiteltäväksi.

– Kokous on tosi tärkeä, sillä se on ensimmäinen Teollisuusliiton varsinainen liittokokous.

Liittokokousedustajia äänestämällä voimme vaikuttaa liiton valtuustoon ja hallitukseen.

Kokous lähetetään verkossa suorana lähetyksenä, eli streamataan.

– Siellä pidetään paljon puheenvuoroja. On hienoa, kun on streami, niin on helppo seurata kokousta, Sunnari sanoo.

Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaalla terässulaton valajana työskentelevä Sunnari arvioi, että äänestämiseen on matala kynnys, sillä varsinkin sähköinen äänestys on helppoa.

Jokaisen ehdokkaan taustalla on valitsijayhdistys, jossa pitää olla allekirjoittajina vähintään yhdeksän jäsentä ehdokkaan lisäksi. Sunnari on oman allekirjoituksensa antanut.

– Liittokokousedustajia äänestämällä voimme vaikuttaa liiton valtuustoon ja hallitukseen, Sunnari sanoo.

Liittokokousvaaleissa on tärkeää, että mahdollisimman moni äänestää, jotta liitolla on vahva mandaatti toimia jäsenistönsä edunvalvojana.

Sunnari pitää tärkeänä, että liiton linjasta päättävä liittokokous valitaan jäsenäänestyksellä, jossa kaikki työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja.

– Se on demokratiaa, Sunnari sanoo.

 

 

ÄÄNESTÄ SÄHKÖISESTI

Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023

1. Mene osoitteeseen liittokokous.teollisuusliitto.fi
2. Klikkaa sivulla olevaa linkkiä SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS.

3. Tunnistaudu omilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
4. Toimi ohjeiden mukaan.
Sähköinen äänestys on auki 10.3. klo 9.00–31.3. klo 12.00.

 

ÄÄNESTÄ POSTITSE

Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023

Teollisuusliitto on postittanut kaikille äänioikeutetuille kirjeen, jossa ovat äänestysohje, ehdokaslista, äänestyslippu ja palautuskuori.

1. Valitse ehdokkaasi oman vaalipiirisi ehdokaslistasta.
2. Kirjoita ehdokkaasi numero äänestyslippuun. Äänestyslippuun ei saa tehdä numeron lisäksi muita merkintöjä.
3. Irrota äänestyslippu ja laita se palautuskuoreen.
4. Postita palautuskuori mahdollisimman pian, viimeistään 27.3.2023. Postimaksu on maksettu valmiiksi.
Voit äänestää vain yhtä äänestystapaa käyttäen, postitse TAI sähköisesti.

 

Teollisuusliiton liittokokousvaalit 2023

Arvonta!

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kuusi kahden lipun VIP-pakettia jääkiekon MM-kisojen Tampereella 23.5.2023 pelattavaan alkusarjan otteluun Suomi-Tanska. Liitto maksaa matkat, majoitukset ja tarjoilut ottelussa.

 

LUE LISÄÄ

Liittokokoustietoa ja vaalien ehdokasgalleria: www.teollisuusliitto.fi/liittokokous
Teollisuusliiton äänestysaktivointikampanja: www.parempaatyöelämää.fi
Puheenjohtajiston ajatukset vaaleista: Nostetaan äänestysprosentti historiallisen korkeaksi (11.1.2023)