Samu Venäläinen on alueellisen nuorisojaoston aktiivi.

Itä-Suomen nuorissa aktiivista toimijuutta

15.2.2023

TEKSTI MILLA BOUQUEREL
KUVAT MATIAS HONKAMAA

Teollisuusmeeting keräsi tuvan täyteen Nilsiän Tahkolla. Nuoret kaipaavat lisää tiedotusta liiton asioista. Tulevat liittokokousvaalit saivat pohtimaan sitä, miten nuoret voivat toimia ay-liikkeessä oman ikäpolvensa etujen vartijoina.

Aurinko on kivunnut niin korkealle kuin se helmikuisessa pienen pakkasen terästämässä päivässä voi tehdä. Sokos Hotel Tahkon seminaaritilassa istuu salillinen väkeä kuuntelemassa, miten ammattiyhdistysliike tänä päivänä näyttäytyy osana yhteiskuntaa.

Joroislaiset Jere Löppönen ja Petja Rissanen istuvat ikkunapöydässä kirjoittamassa muistiinpanoja. Serkukset ovat ensimmäistä kertaa mukana Teollisuusliiton nuorisojaoston tapahtumassa.

– Kyllähän tällainen tapahtuma ja aktiviteetti houkuttelee. On hyvä kuulla toiminnasta lisää. Täällä pääsee perehtymään uusiin asioihin, Löppönen sanoo.

Oma ehdokas ei ihan vielä ole selvillä, mutta äänestäminen tuntuu todella tärkeältä.

Nilsiässä pidetyn Itä-Suomen Teollisuusmeetingin teemoina olivat ay-tiedon kerryttämisen ja sosiaalisen verkostoitumisen lisäksi liittokokousvaalit sekä eduskuntavaalit.

– Ihan ehdottomasti tämä on jo nyt lisännyt kiinnostusta vaaleihin. Oma ehdokas ei ihan vielä ole selvillä, mutta äänestäminen tuntuu todella tärkeältä, Löppönen kertoo.

Petja Rissanen (vas.) ja Jere Löppönen kokivat saavansa kurssilta uutta ja kiinnostavaa tietoa.
Petja Rissanen (vas.) ja Jere Löppönen kokivat saavansa kurssilta uutta ja kiinnostavaa tietoa.

Löppönen työskentelee Woikoski Oy:llä Varkauden toimipisteellä huoltoasentajana. Ammattiliittoon Löppönen on hakeutunut jo kone- ja metallialan opintojensa aikana kahdeksan vuotta sitten.

Liiton toiminnan Löppönen näkee ensiarvoisen tärkeänä. Ammattiliitto on turva ja taustatuki.

Löppönen kertoo saaneensa tietoa liitosta jo opintojen aikana, Rissanen sitä ei oppisopimuspaikassaan saanut. U-Cont Oy:llä hitsaajana työskentelevä Rissanen toivoo liitolta näkyvyyttä. Tiedotusta pitäisi lisätä. Nyt se tuntuu vaihtelevan opiskelu- ja työpaikkakohtaisesti.

Marja Nurmi (keskellä) Pertunmaalta on tuore liiton jäsen ja ehtinyt olla jo useissa tapahtumissa mukana.

TYÖPAIKAN NUORISOVASTAAVALLE ON TILAUSTA

Löppönen ja Rissanen eivät ole ajatustensa kanssa yksin. Nuoret toivovat, että liiton asioita pidettäisiin esillä ja tiedottamiseen keskityttäisiin entistä paremmin.

Samu Venäläinen on yksi kahdeksasta alueellisen nuorisojaoston edustajasta. Venäläinen on tietoinen siitä, että tiedotuskanavat toimivat työpaikan mukaan hyvin tai huonosti.

– Jokaisella ammattiosastolla pitäisi olla nuorisovastaava. Tämä on asia, joka olisi otettava hallituksen kokouksessa esille ja pidettävä sitä kontaktia ensiarvoisen tärkeänä.

Jokaisella ammattiosastolla pitäisi olla nuorisovastaava.

Venäläinen pohtii, että usein luottamustehtävissä on vanhempia ihmisiä ja työpaikan nuoret tulevat ehkä tahattomasti sivuutetuiksi.

Savonlinnassa Andritz Oy:llä levyseppähitsaajana työskentelevä Venäläinen on ollut mukana nuorisojaostossa runsaan vuoden. Liittyminen tuli esille Teollisuusmeetingin kaltaisessa tapahtumassa suoran kontaktin kautta. Tällaista lähestymistä Venäläinen pitää kaikkein parhaana ja toivoo, että työpaikoillakin keskusteltaisiin ammattiliiton asioista suoraan ja kasvotusten.

Savonlinnalainen Samu Venäläinen nautti Tahkon rinteistä liiton nuorisojaoston seurassa.

Liiton tulevaisuus on Venäläisen mukaan hyvällä mallilla.

– Ei olla enää lapsen kengissä, liiton asiat ovat vankalla pohjalla.

Vaalien ja äänestämisen rummuttaminen on Venäläisen mielestä tärkeää.

– Tällaisessa tapahtumassa näyttäytyy se, että nuori ehdokaskin voi päästä läpi. Nuorissa on tulevaisuus. Meidän asiamme ovat tärkeitä.

Nuorten Teollisuusmeeting Tahkolla keräsi liiton Itä-Suomen nuoria koolle.

KOULUTUKSISSA KESKUSTELULLE ON TILAA

Kurssin isäntä, järjestötoimitsija Petteri Matteinen pitää tapahtuman yhtenä tärkeimpänä antina sitä, että nuoret näkevät kuinka ay-toimintaa tekevät myös nuoret.

– Tämä on tilaisuus verkostoitua. Matalan kynnyksen koulutuksille on paikkansa. Voidaan rauhassa käydä läpi syvemmin työehtosopimusasioita ja muita ajankohtaisia kysymyksiä, Matteinen sanoo.

Itä-Suomen nuoria Matteinen pitää poikkeuksellisen aktiivisina. Teollisuusliiton nuorille jäsenille suunnattu Teollisuusmeeting Tahkolla varattiin loppuun hyvissä ajoin, ja moni jäi varasijalle.

Suomen suurimpana ammattiliittona Teollisuusliiton nuorisojäseniäkin on noin 40 000 ympäri maata. Liiton työehtosopimusten alaisiin tehtäviin valmistuu opiskelijoita liki kahdeltakymmeneltä alalta, joihin koulutusta tarjotaan kymmenissä oppilaitoksissa.

Laskettelumonoja sovittava Jenna Tirkkonen Lapinlahdelta pitää Tahkon viikonlopun ohjelmaa onnistuneena. ”Aktiviteetin yhdistäminen luentoihin on hyvä ratkaisu. Seuraavaksi toiveissa voisi olla vaikkapa Tallinnan reissu tai patikointi.”

AY-TOIMINNASTA VAUHTIA POLIITTISELLE URALLE

Lapinlahtelainen Aleksi Pehkonen on 16-vuotias opiskelijajäsen, joka liittyi liittoon heti kun se vain oli mahdollista. Teollisuusmeeting ei ole Pehkosen ensi kosketus liiton nuorisotapahtumiin.

– Osallistuin syksyllä nuorisojäsenten elokuvailtaan ja liiton tapahtumaan Joensuussa.

Aleksi Pehkonen oli kurssiviikonlopun ainoa alaikäinen osallistuja.

Liiton jäsenyys on vastannut Pehkosen odotuksia. Ay-toiminta on tuntunut luontevalta ja kulkee Pehkosen mukaan isän perintönä. Nuori kertoo olleensa kokouksissa mukana jo lapsena.

Innostus ammattiliiton toimintaan ja politiikkaan on kasvanut oman jäsenyyden myötä.

– Tällä hetkellä ay-toiminta kiinnostaa aika paljon ja näkisin, että jossain vaiheessa voisin haluta poliittiselle uralle vauhtia tätäkin kautta.