Kampanjen Handen bort ur min ficka inleds 11.2.2023.

Bort med handen ur min ficka!

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
ÖVERSÄTTNING JOHANNES WARIS

Industrifackets kampanj vill föra fram att man genom att rösta kan påverka sin utkomst och vilken riktning hela Finland kommer att välja. Konkurrenskraftsavtalet eller ”kiky””, som den senaste borgerliga regeringen körde igenom visar att arbetslivets spelregler inte är huggna i sten.

– Industrifackets medlemmar kan bestämma vilken riktning Industrifacket och Finland går i, säger organiseringsansvarig Mika Häkkinen vid Industrifacket.

Det lönar sig att alltså att rösta både i Industrifackets kongressval och i riksdagsvalet. Det vill Industrifacket föra fram i kampanjen Bort med handen ur min ficka.

Kampanjen inleds 11 februari och kommer att synas och höras i alla Industrifackets kanaler men också i andra tidningar, i radio, på TV och i sociala medier.

Målet är att kampanjen når alla medlemmar i Indsutrifacket och den arbetande befolkningen i allmänhet.

– Vårt mål är att så många som möjligt blir medveten om varför och vem det lönar sig att lägga sin röst på, säger Häkkinen.

Ett högt valdeltagande i kongressvalet innebär att Industrifacket får ett starkt mandat till att driva medlemmarnas intressen.

Kongressvalet äger rum 10–31 mars. Industrifackets medlemmar väljer 442 kongressombud till kongressen som i sin tur ritar upp riktlinjerna för följande femårsperiod.

Ett högt valdeltagande i kongressvalet innebär att Industrifacket får ett starkt mandat till att driva medlemmarnas intressen.

Den egentliga valdagen i riksdagsvalet är 2 april och man kan rösta på förhand 22–28 mars.

En arbetare kör sina egna intressen på bästa möjliga sätt genom att rösta på kandidater och partier som förstår och driver löntagarnas intressen.

TVÅ VAL, EN KAMPANJ

Kongressvalet och riksdagsvalet sker samtidigt den här gången så det är klart att Industrifackets kampanj för att uppmana medlemmar att rösta gäller båda valen. De utvalda teman för kampanjen bygger på ett gediget forskningsunderlag.

– Vi har gjort opinionsmätningar bland medlemmarna och den arbetande befolkningen i stort. Vi har frågat om vad det är som tynger sinnet och vilka problem man vill ha en lösning på, berättar Mika Häkkinen.

Det har blivit klart att människorna oroar sig för sin ekonomi och utkomst, visar opinionsmätningarna.

Lönedumpning är ett brott.

Kampanjens bärande teman skapar verktyg till att försvara den ekonomiska tryggheten. Det konkurrenskraftspaket eller ”kiky”, som regeringen Sipilä tvingade på människorna, ligger i färskt minne.

– Knappast vill någon ha ett nytt ”kiky-avtal”. Det kommer tydligt fram i svaren, berättar Häkkinen.

Att stå upp till försvar för ett rättvist arbetsliv ligger i centrum för kampanjen. Nivån på arbetslöshetstryggheten och ett försvar av strejkrätten är viktiga byggstenar för att skapa ekonomisk trygghet.

En del partier driver på direkta försämringar i arbetslivet. Samlingspartiet har till exempel kommit med förslaget om att skära ner det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet från 400 dagar till 200 dagar.

I Finland har vi ingen lagstadgad minimilön vilket innebär att minimilönenivån bestäms utgående från de allmänbindande branschvisa kollektivavtalen.

Skogsindustrins arbetsgivare har lösgjort sig från de nationella kollektivavtalen. På lång sikt skulle slopandet av allmänbindande kollektivavtal leda till att anställningsvillkoren bir sämre.

Om det inte skulle finnas kollektivavtal så skulle det genast kännas av i plånboken.

– Om det inte skulle finnas kollektivavtal så skulle det genast kännas av i plånboken, säger Häkkinen.

Samma orsak finns bakom varför det är så viktigt att försvara strejkrätten som är en grundläggande rättighet.

– Utan strejkrätt finns inte möjligheten att likvärdigt förhandla, säger Häkkinen.

Kampanjen vill också få bukt med ren och skär kriminalitet på arbetsmarknaden. Lönedumpning borde vara olagligt så att arbetslivet skulle vara rättvist för alla.

– Lönedumpning är ett brott, säger Häkkinen.

LÄGG ETT LÖFTE OM ATT RÖSTA

Personliga diskussioner utgör stommen för kampanjen. Diskussionerna förs både ansikte mot ansikte på arbetsplatserna och per telefon.

– Röstningslöftet ligger i centrum för kampanjen. Vi frågar direkt av människor om de lovar att gå och rösta, berättar Häkkinen.

Det är framför allt de aktiva inom förbundet som för samtalen. Avsikten är framför allt att nå de förtroendevalda på arbetsplatserna som i sin tur går vidare med samtalen och sprider ordet. Förbundet förser de förtroendevalda med resurser till stöd för samtalen.

– Vi har hela fackets arsenal i bruk och vi kommer att genomföra tiotusentals samtal, säger Häkkinen.

Kampanjens Bort med handen ur min ficka-sloganen kommer att synas i offentligheten och i gatubilden.

– Vi vill föra en offentlig diskussion om betydelsefulla politiska linjedragningar, säger Häkkinen.

Vi har hela fackets arsenal i bruk och vi kommer att genomföra tiotusentals samtal.

Kampanjen inleds samtidigt som de FFC-anslutna fackförbundens gemensamma valkampanj. Inom ramen för den gemensamma kampanjen tillfrågas kandidaterna i riksdagsvalet om vallöften gällande olika teman som berör arbetslivet.

Utgående från vallöften sammanställer man en lista över kandidater driver löntagarnas sak. Listan läggs sedan upp på nätet.

Industrifackets medlemmar spelar en viktig roll i hur Finlands följande regering kommer att se ut.

– Om 200 000 medlemmar går och lägger sin röst så kan man avgöra valresultatet, säger Häkkinen avslutningsvis.