Vaara vaanii mieltäkin

GRAFIIKKA EMILIE UGGLA

Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysisen työympäristön epäkohtia.

Keskeinen väline on työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Työnantajan pitää oma-aloitteisesti välttää tai vähentää työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle, ei vain reagoida seurauksiin.

Työaika ja työvuorojärjestelyt on otettava mukaan vaarojen arviointiin, sillä ne vaikuttavat merkittävästi työntekijän jaksamiseen.

Ohjeita ja neuvoja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen: www.tyosuojelu.fi 
Lisätietoa työaikojen kuormittavuuden arvioinnista:
 www.ttl.fi