Industrifacket ses, hörs och påverkar

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
ILLUSTRATION VELI-PEKKA HEINO OCH EMILIE UGGLA
ÖVERSÄTTNING OCH  BEARBETNING JOHANNES WARIS

Industrifackets nya strategi bygger på fyra hörnstenar. Samhällspåverkan handlar om att forma förbundets ståndpunkter och strävan efter att få in förbundets mål till exempel i regeringsprogrammet.

3/4: SAMHÄLLSPÅVERKAN

Artikelserien presenterar de fyra hörnstenarna i Industrifackets nya strategi.

Industrifackets strategi för åren 2023–2028 tas upp för behandling på förbundskongressen 2023. I strategin slår förbundet fast Industrifackets mål och de medel som krävs för att uppnå målen under följande kongressperiod.

Bredningen av förbundets strategi bygger på fyra hörnstenar: Industrifackets verksamhet på arbetsmarknaden, organisatorisk styrka, samhällspåverkan och det som kallas ”möjliggörare”;

Timo Nevaranta, chef för samhällspåverkan vid Industrifacket, berättar att samhällspåverkan går väldigt långt ut på att se till att se till att Industrifacket ses och hörs i offentligheten. I praktiken handlar det till exempel om diskussioner med olika samhällspåverkare och medier samt olika informationstillfällen.

– Man måste identifiera ett behov för förändring och sedan forma en ståndpunkt och olika synvinklar på det. Efter det börjar man sprida meddelandet, berättar Nevaranta.

FLERA MÅL INFÖR VALET

Riksdagsvalet 2023 är allt närmare och på arbetsmarknaden har det uppdagats brister som kan åtgärdas genom lagstiftning. Ett av Industrifackets mål för följande regeringsperiod är att få till stånd en uppdatering av hur ett allmänbindande kollektivavtal definieras.

Timo Nevaranta

I nuläget jobbar runt 95 procent av de anställda i den mekaniska skogsindustrin i företag som har ett förhandlat om ett företagsspecifikt avtal med Industrifacket. Trots det kan man inte inom ramen för den nuvarande lagstiftningen utlysa att anställningsvillkoren inom branschen är allmänbindande.

– Lagstiftningen ger inte efter trots att det i branschen finns alldeles tydlig en etablerad linje gällande anställningsvillkoren, konstaterar Nevaranta.

Ett tryggande av köpkraften, förbättrande av förtroendemannens ställning, bättre verksamhetsmöjligheter för industrin och åtgärder för att få bukt med kriminaliteten på arbetsmarknaden hör också till Industrifackets mål inför riksdagsvalet.

Det skulle inte finnas en välfärdsstat utan det arbete som Industrifackets medlemmar gör.

På agendan finns också målet att återställa hedern för industriarbete i Finland. Branscherna lider av brist på arbetskraft trots att flera jobb inom industrin idag innebär högteknologijobb och medelinkomst. För ett land som lever av export är industrin drivkraften.

– Det skulle inte finnas en välfärdsstat utan det arbete som Industrifackets medlemmar gör, säger Nevaranta.

Det är viktigt att föra fram förbundets mål inför valet och speciellt viktigt att försöka få in dem skrivna i regeringsprogrammet.

– Arbetet börjar den 3 april då vi ser vilka som är blivit invalda i riksdagen och vilka partier som är störst, säger Nevaranta.

Samhällspåverkan förutsätter också att man har tålamod. I Finland är det vanligt med flerpartiregeringar vilket innebär att reformera blir till bit för bit genom politiska kompromisser.

– Trots att det finns ett klart mål som till exempel att kriminalisera lönedumpning så kan det i politiken bli rätt svårt att genomföra det.

FLEXIBEL ORGANISATION MED FÖTTERNA PÅ JORDEN

Hur arbetet med samhällspåverkan görs påverkas mycket av hur regeringen i landet ser ut. En utmaning med förbundets femårsstrategi är att man inte kan veta en hurdan regeringen som har makten efter riksdagsvalet 2023 eller 2027.

– Färgen på regeringen spelar en stor roll för vårt arbete, säger Nevaranta.

Jag uppmanar fackavdelningarna att höja blicken och tänka stort

Strategin styr Industrifackets verksamhet och därför kan fackavdelningarna lägga fram motioner till kongressen om i vilken riktning förbundet ska gå och hur man vill utveckla de gemensamma målsättningarna.

– Jag uppmanar fackavdelningarna att höja blicken och tänka stort, säger Nevaranta och hoppas att fackavdelningarna har låg tröskel för att lägga fram motioner.

Strategiutkastet som förbundskongressen behandlar i maj 2023 skrivs utgående från de motioner som fackavdelningarna gjort. En bra och fungerande strategi är både praktisk och flexibel.

– Det här är en utmaning i strategiarbetet. Hur ska strategin vara tillräckligt konkret men ändå inte för låst utan alternativ, säger Nevaranta.

PÅVERKA PÅ ALLA NIVÅER

– Det blir allt viktigare med samhällspåverkan. Vi främjar våra intressen också på andra ställen än bara i arbetsmarkandsborden, säger Veli-Pekka Heino från Industrifackets utvecklingsenhet.

Veli-Pekka Heino

På arbetsplatserna har förtroendemännen har en viktig roll när det kommer till arbetstagarnas intressebevakning.

– Ett förbättrande av förtroendemännens ställning är nyckeln till att vi lyckas med vår verksamhet på arbetsmarknaden och kan visa organisatorisk styrka, säger Heino och syftar till de övriga hörnstenarna i strategin.

Det blir allt viktigare med samhällspåverkan.

Samhällspåverkan sker på nationell, regional och lokal nivå.

– Det är viktigt att fackavdelningarna och medlemmarna aktivt påverka industripolitiken på hemorten, säger Heino.

Varje medlem kan också naturligtvis vara en samhällspåverkare genom att lägga sin röst på kandidater och partier som försvarar arbetstagare. Det spelar en stor roll om Industrifackets runt 200 000 medlemmar använder sin rösträtt.

– Med det här medlemstalet kan man påverka valresultatet, säger Heino.

Läs de också de tidigare artiklarna i serien:
Arbetsmarknaden
Organisatorisk styrka