Sektordirektionen för teknologisektorn vid Industrifacket samlades 9 november för att gå igenom kollektivavtalsinitiativen från fackavdelningarna och lägga målen för avtalsrörelsen. I bild Paavo Niskanen, Timo Mällinen, Juha Pöllänen och Markus Laukkanen.

Industrifackets förhandlare: Företagen har råd med löneförhöjningar

TEXT PETTERI RAITO
FOTO KITI HAILA
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS

Nu inleds kollektivavtalsförhandlingar inom teknologisektorn och i kemibranscherna.

Förhandlingsläget har förändrats i flera av Industrifackets avtalsbranscher då parterna inte nådde en överenskommelse om löneförhöjningarna för avtalsperiodens andra år.
– Förhandlingarna avslutades den 14 oktober utan att vi hade nått ett resultat. Gällande lönerna låg våra mål och arbetsgivarnas för långt ifrån varandra. Vi anser att företagen för tillfället har råd med löneförhöjningar. Det senaste året har gått bra, eller rent av utmärkt, för de flesta företagen. Trots att utsikterna i företagen nu skulle försämras en aning så skapas det inte problem för dem, säger Industrifackets arbetsmarknadsdirektör Jyrki Virtanen.

Vi vill trygga medlemmarnas köpkraft så bra som möjligt då levnadskostnaderna stiger.

Virtanen vill påminna om att de största utmaningarna för företagen för tillfället ligger i bristen på arbetskraft och tillgången på råmaterial.

– Krympande efterfråga ligger på tredje plats, enligt företagen. Samtidigt är det så att oberoende konjunkturläget finns det alltid företag som har problem med ekonomin.

Industrifackets mål i förhandlingarna är klart och tydligt.

– Vi vill trygga medlemmarnas köpkraft så bra som möjligt då levnadskostnaderna stiger, säger Virtanen.

FÖRBEREDELSER I VANLIG ORDNING

Genast efter att förhandlingarna om löneförhöjningar strandat bad Industrifacket fackavdelningarna lägga fram kollektivavtalsinitiativ med förslag på hur avtalen ska förnyas och vilka mål förbundet ska sikta på inför förhandlingarna.

Fackavdelningarna kom med drygt 300 initiativ före tidsfristen löpte ut i slutet av oktober.

– Trots att det nu finns flera saker vi förhandlar om kan utgångsläget beskrivas som normalt. Vi gör våra förberedelser och arbetsgivarsidan förbereder sig på sitt sätt. Sedan går vi vidare till själva förhandlingarna, säger Virtanen.

Vi gör våra förberedelser och arbetsgivarsidan förbereder sig på sitt sätt.

– Förhandlingarna blir aningen svårare än då vi bara skulle komma överens om lönerna. När det kommer till de så kallade textfrågorna har vi inte tagit några större steg framåt den senaste tiden och nu ska vi behandla också den biten.

Inom teknologiindustrin ligger en del svårigheter i att parterna inte nått en överenskommelse angående hur föräldraledighetsreformen skrivs in i avtalen.

– Det förhandlade vi om med arbetsgivarna i våras under några månader men vi kom inte fram till en överenskommelse, berättar Virtanen.

Han betonar att diskussionerna med arbetsgivarna har förts i god anda.

– Varför skulle vi inte kunna nå ett resultat från det här utgångsläget. Samtidigt måste vi förbereda oss på att det inte kommer att bli lätt. Därför måste varje arbetstagare vara förberedd på att försvara sina egna arbetsvillkor om det blir ett pressat läge i förhandlingarna.

FÖRHANDLINGSKULTUREN MÅSTE UTVECKLAS

Industrifackets mål har varit och är fortsättningsvis att få till stånd nya kollektivavtal före det gamla löper ut. Virtanen pekar ändå på brister i förhandlingskulturen på arbetsmarknaden idag.

– Arbetsgivarna verkar inte förhandla på allvar före man lägger tryck på dem. Det måste skapas ett tryck före man får till stånd ett avtal. Det verkar som om medlemsföretagen i arbetsgivarförbunden tänker att det delas ut pengar för lätt om inte motståndaren tagit till stridsåtgärder. Sedan gnäller de på oss i offentligheten om att man inte kan förhandla med oss då vi hela tiden hotar med olika stridsåtgärder, säger Virtanen.

Arbetsgivarna verkar inte förhandla på allvar före man lägger tryck på dem.

– Här måste vi få en förändring. Det vore bättre om vi skulle kunna förhandla utan att det hela tiden ska läggas tryck på varandra och att avtalsperioderna skulle följa varandra utan avbrott.

”VI KLARAR OSS TILLSAMMANS, PRECIS SOM TIDIGARE”

Kemibranschens förhandlingar om löneförhöjningarna för avtalsperiodens andra år strandade i slutet av september.

– Vi låg ganska långt ifrån varandra, arbetsgivarna och vi. Vi ville bygga en tillräcklig buffert mot inflationen för våra medlemmar och försökte få en lugn period på ett år där man vi skulle se hur läget utvecklas här hos oss och ute i världen. Vi försökte ända in i det sista vara kreativa och lösningsorienterade, men det räckte inte ända fram, säger Toni Laiho, sektorchef för kemisektorn vid Industrifacket.

På grund av det här ska parterna nu förhandla om hela avtalet, också det så kallade texterna.

Vi håller huvudet kallt och hjärtat varmt.

– Förutom fackavdelningarna nya kollektivavtalsinitiativ har vi också en bunt av tidigare initiativ och tankar om hur kollektivavtalen borde utvecklas. I Tyskland fick man ihop ett krisavtal för kemiska branscherna och det är intressantavtal att utföra jämförelser med. Där har man till exempel avtalat om löneförhöjningar på 6,5 procent under en avtalsperiod på 20 månader

Laiho säger att han är lugn med tanke på förhandlingarna.

– Tanken är att vi börjar förhandla i mitten av november och avtalen står klara senast vid årsskiftet. Vi har inte kommit överens om en tidtabell. Man ska inte ha en för stram sådan.

– Ekonomiska läget skapar förutsättningarna och begränsningarna. Inflationen skenar och priserna stiger. Vårt mål är att förhandla fram en lösning som stöder våra medlemmars köpkraft och genom det nya kollektivavtalet bygger en buffert mot inflationen.

– Tillsammans kommer vi att klara av det, precis som tidigare. Vi håller huvudet kallt och hjärtat varmt. Hoppas det räcker med förhandlingar för att vi ska få till stånd ett avtal, säger Laiho.

FLERA FÖRHANDLINGSBORD

 • Förhandlingarna inom teknologisektorn förs om avtalen i följande branscher:
  1) teknologiindustrin
  2) malmgruvorna
  3) plåt- och industriisoleringbranschen
  4) teknisk service och tekniskt underhåll
 • Avtalen inom kemisektorn:
  1) bildäcksbranschen
  2) Fiskars Finland Oy Ab:s anställda
  3) borst- och penselbranschen
  4) utdelning
  5) ädelmetallbranschen
  6) kemisk basindustri
  7) sko- och läderindustri
  8) gummiindustri 9) glaskeramisk industri
  10) glasnings- byggnadsinglasnings och glasförädlingsindustri
  11) medie- och tryckeribranschen
  12) plastproduktindustri och kemisk produktindustri
  13) direktutdelning
  14) textil- och modebranschen
  15) textilvårdsbranschen
  16) båtbyggnadsindustrin
  17) tjänstemän i den grafiska branschen Grafinet ry 
  18) olje-, naturgas- och petrokemisk industri
 • I mitten av december inleds förhandlingarna inom
  1) landsbygdsnäringarna
  2) trädgårdsbranschen
  3) pälsproduktionsbranschen
  4) grön- och miljöbyggnadsbranschen
  De här avtalen löper ut i slutet av januari 2023.