Työtapaturmissa hyvää kehitystä, jatketaan sitä!

TEKSTI JUHA SUTINEN
KUVITUS PENTTI OTSAMO

Vuonna 2021 sattui teollisuudessa 14 084 työtapaturmaa, eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkän aikavälin kehitys on kuitenkin hyvä. Vuodesta 2006 tapaturmien määrä on puolittunut.

Työtekijöiden tapaturmat vähenivät vuoden 2021 tilastoissa 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Muissa tehtävissä toimivien tapaturmat kasvoivat kuitenkin 6,5 prosenttia. Tämä saattaa johtua toimenkuvien muuttumisesta. Ylemmäksi toimihenkilöksi palkattu tekee tuotannollisia töitä, kun taas työntekijälle on voitu siirtää toimihenkilön perinteisiä töitä.

Myös ammattitaudit ovat vähentyneet, mutta tilastojen mukaan edelleen melu, pöly, kemikaalit ja työasennot aiheuttavat suurimman osan ammattitaudeista.

MIKSI AMMATTITAUDIT OVAT VÄHENTYNEET?

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan ammattitaudit alkoivat vähentyä 2000-luvulla. Tämä on lakimuutosten ja määrätietoisen työn tulosta. Isoja askelia ovat olleet vuoden 1973 valvontalaki ja vuoden 2002 työturvallisuuslain uudistus, samoin kuin lukuisat asetukset ja standardit.

Teollisuusliiton edustamat alat nousevat selvästi esiin ammattitautitilastoissa. Siksi on tärkeää, että jatkamme hyvää yhteistyötä työpaikkojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällä tavoin voimme jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää uusia toimintatapoja turvallisen ja terveellisen työpaikan saavuttamiseksi kaikille liittomme jäsenille.

MUISTIIN JA KALENTERIIN!

Työpaikoilla on työkaluja työpaikan kehittämiseen, eli näiden seuraavien ohjelmien päivitys on syytä muistaa ja merkitä kalenteriin.

Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma. Sen pitää sisältää muiden muassa tiedot työolojen vaikutuksista työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen ja suunnitelmat niiden ja työkyvyn edistämiseksi. Toimintaohjelmassa on esiteltävä eri henkilöiden vastuut, työsuojeluorganisaatio sekä työterveyshuolto ja sen tehtävät.

Ohjelma perustuu työpaikan vaarojen selvittämiseen. Työsuojelu on huomioitava arkisessa toiminnassa ja se on muistettava myös perehdytyksessä.

Toimintaohjelma voi sisältää suunnitelman naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi työpaikalla, eli tasa-arvosuunnitelman, sekä suunnitelman yhdenvertaisuuden edistämiseksi, eli yhdenvertaisuussuunnitelman. Nämä suunnitelmat ovat lakisääteisiä työnantajalle, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

TYÖTERVEYSHUOLTO TUKENA

Työnantaja ja työterveyshuollon palvelujen tarjoaja laativat työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka perustuu työpaikkaselvitykseen ja siinä todettuihin terveysriskeihin.

Myös työpaikan oman riskien arvioinnin tulokset otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa, jolloin suunnitelma on työpaikan tarpeesta lähtevää ja sisältää oleelliset toimenpiteet työkyvyn tukemisessa sekä työkykyongelmien ehkäisyssä.

Työterveyshuollon suunnitelma on käsiteltävä yhteistoiminnassa, esimerkiksi työsuojelutoimikunnassa tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain.