Avoimen työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.

Irene Niskanen: Ansioturvan merkitys epävarmoina aikoina

18.10.2022

TEKSTI IRENE NISKANEN
KUVA KITI HAILA

Työttömyyskassan jäsenten työttömyysajan ansioturva on ollut yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä muun muassa sosiaaliturvauudistuksen vuoksi, ja ikävä kyllä turvan heikentämisen näkökulmasta. Taloudellisessa kriisissä tai muutoin epävakaana aikana turvan heikentäminen ei ole oikea ratkaisu. Ansioturvalla on suuri merkitys paitsi yksittäisen jäsenen työttömyysajan toimeentuloon myös yhteiskunnallisesti. Perusturvaa korkeampaa ansioturvaa saava joutuu turvautumaan vähemmän muuhun sosiaaliturvaan.

Kriisejä ja epävakautta olemme viime vuosina saaneet kokea suurten ja maailmanlaajuisten poikkeustilanteiden vuoksi. Koronan aikana ansioturvan merkitys näkyi, kun tuli yhtäkkinen suurtyöttömyys. Koronapandemian talttuessa Eurooppa kohtasi keväällä jo uuden kriisin Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Sotatoimet vaikuttavat laajalti Euroopan ja muun maailman talouteen, kulutukseen, työllisyyteen ja hyvinvointiin. Vaikutukset Suomeen Venäjän naapurimaana ovat luonnollisesti laaja-alaiset.

Ansioturvaa uudistettaessa pitää huomioida myös sen yhteiskunnallinen merkitys erilaisissa kriisitilanteissa. Järjestelmää on uudistettava, mutta erilaiset työsuhteet ja -tilanteet huomioiden. Kun työntekijällä on luottamus siihen, että hänellä perheineen on turva kriisivaiheen yli, säilyy luottamus tulevaisuuteen. Luottamus puolestaan vahvistaa julkista taloutta ja tukee yhteiskunnan toimivuutta.

Ansioturvaa uudistettaessa tulee huomioida myös sen yhteiskunnallinen merkitys erilaisissa kriisitilanteissa.

Avoimen työttömyyskassan vakuutettuina on tämän vuoden alusta ollut monien eri alojen työntekijöitä. Jäsentemme ansiopäiväraha muodostuu useista erilaisista työsuhde- ja työaikamuodoista. Työttömyysturvalainsäädäntöön tehtävät muutokset heijastuvat eri tavoin erilaisiin työsuhteisiin. Esimerkiksi ansioturvan työssäoloehtoon on tekeillä lakimuutos, jossa työssäoloehto kertyisi europerusteisesti. Tältä osalta uudistus on kannatettava.

Lakiesityksessä olevaan malliin liittyy kuitenkin elementtejä, jotka aiheuttavat sen, että työssäoloehto kertyy ja etuuden suuruus määräytyvät jopa sattumanvaraisesti tietyissä työsuhde- tai palkanmaksutilanteissa. On vaarana, että lakimuutos heikentäisi työssäoloehdon kertymistä ja etuuden tasoa. Uudistuksen vaikutukset on arvioitava tarkkaan varsinkin epätyypillisillä työaloilla tai -ajoilla työskentelevien sekä osa-aikatyötä, keikkatyötä tai vaihtelevaa työaikaa tekevien osalta.

Jotta jäsentemme työttömyysaikainen toimeentulo olisi turvattu myös epävakauden aikana, olisi ansioturvan lakimuutokset valmisteltava huolella ja pidettävä etuuden määrä ja kesto nykyisellä tasolla.

 

Kirjoittaja on Avoimen työttömyyskassan johtaja.