Turja Lehtonen

Turja Lehtonen: Liittokokousvaalit ja demokratia

TEKSTI TURJA LEHTONEN
KUVA KITI HAILA

Teollisuusliitto käy historiansa ensimmäisiin liittokokousvaaleihin vuoden 2023 alkupuoliskolla. Vaaleihin osallistuvien vaaliliittojen tehtävänä oleva ehdokasasettelu on hyvässä vauhdissa. Pidän tätä erittäin myönteisenä asiana. Vaalien demokraattisen toteutumisen edellytyksenä nimittäin on se, että äänestäjillä on vaihtoehtoja. Jo tällä hetkellä näyttää siltä, että liittomme jäsenillä on tulevissa vaaleissa valinnan varaa ja vaaliliittojakin on useampia.

Demokraattisten vaalien toinen tunnusmerkki on vaaliliittojen yhtäläinen ja tasapuolinen kohtelu, sekä ehdokkaiksi asettuvien ihmisten ja heidän tekemien valintojen kunnioittaminen ja tukeminen riippumatta siitä, minkä vaaliliiton listalla he ehdokkaana ovat. Tätä periaatetta on syytä vaalia huolella.

Liittokokousvaaleissa ratkaistaan, millaisen Teollisuusliiton jäsenet haluavat ja millaisten arvojen ja tavoitteiden pohjalle liiton toiminta perustuu. Jäsendemokratian perusajatus ja kulmakivi on juuri tässä. Jäsenet valitsevat, päättävät ja antavat liiton toiminnalle suunnan, jota johto vie seuraavalla liittokokouskaudella käytännössä eteenpäin.

Liittokokousvaaleissa ratkaistaan, millaisen Teollisuusliiton jäsenet haluavat.

Ehdokasasettelun onnistumisen lisäksi meidän kaikkien on tehtävä töitä liittokokousvaalien äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi. Jäsentemme aktiivisuutta tarkastellaan monella taholla, eikä vähiten työnantajalinnakkeissa. Mitä korkeammaksi äänestysprosentti nousee, sitä vahvempi oikeutus Teollisuusliitolla on edustaa jäseniään. Mikäli äänestysaktiivisuus jäisi alhaiseksi, tullaan sekin takuuvarmasti huomaamaan Etelärannassa.

Jokaisella äänellä on merkitys. Se on viesti halusta vaikuttaa Teollisuusliiton toimintaan ja työmarkkinoilla. Jäsenistömme vahva osallistuminen tarkoittaa samalla myös sitä, että saamme tarvittaessa työpaikkojen aktiivien ja jäsenten tuen mahdollisiin järjestöllisiin toimiin työehtoja ajaessamme.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja.