Dennis Rönnkvist jobbar på Jervois Finland Oy i Karleby. Företaget tillverkar kobolt för batteriindustrin.

”Vi för fram fältets röst i förhandlingarna”

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
FOTO ESKO KESKI-VÄHÄLÄ
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS

Dennis Rönnkvist arbetar på koboltföretaget Jervois Finland Oy i Karleby. När kollektivavtalet för fler än 3 000 medlemmar i Industrifacket inom den kemiska basindustrin ska förhandlas fram hoppar han i bilen och styr mot arbetsgivarborgen i Helsingfors.

”För tre och halvt år sedan slutade jag som huvudförtroendeman. Tio år var tillräckligt, men jag har fortfarande flera andra förtroendeuppdrag. Jag har suttit i fackavdelningens styrelse i mer än 20 år.

Jag var i flera år ersättare i kollektivavtalsdelegationen. Efter sommaren 2021 blev jag ordinarie medlem.

Jag hade inte en så klar uppfattning om vad jag egentligen gett mig in på, men nu har mina ögon öppnats. Vår uppgift är att föra fram verkstadsgolvets åsikt till förhandlingsborden.

I början av avtalsrörelsen samlade vi i delegationen alla motioner från fackavdelningarna och började gå igenom hela paketet.

Jag är inte lättretlig men arbetsgivarsidans attityd var ibland riktigt otrevlig

Till en början bara väntade vi på att förhandlingarna skulle komma i gång. Sedan inleddes förhandlingarna och vi åkte till Helsingfors och arbetsgivarborgen Södra kajen 10 för att lära känna arbetsgivarsidans representanter.

Det fanns flera tiotals sidor med förslag till förändringar i avtalet. Snabbt blev det alltså klart att förhandlingarna kan ta några dagar.

Jag hade aldrig tidigare deltagit i sådana förhandlingar så allt var alldeles nytt för mig. Jag är inte lättretlig men arbetsgivarsidans attityd var ibland riktigt otrevlig.

På slutrakan inleddes förhandlingarna ibland klockan nio på morgonen och avslutades klockan nio på kvällen. Ja, alla förstår att det inte är precis ett lätt jobb att sitta i ett förhandlingsrum i tolv timmar och hela tiden vara skarp.

Förhandlingsresultatet blev en lättnad för mig

Som mest var jag sex dagar borta hemifrån. Jag hade en hemresa på 500 kilometer och alltid nu och då åkte jag hem för en vända och återvände efter en dag eller två. Det pågick i ungefär två månader. Visst hade vi förhandlingspauser också, till exempel under julen.

Förhandlingsresultatet blev en lättnad för mig. Vi fick ett resultat som man själv kan stå bakom. Till exempel fick vi förhindrat flera försämringar. Det krävs en massa arbete och slit bara för att hålla kvar anställningsvillkoren på den nivå som de är.

Vi fick inte så mycket direkt feedback från fältet om förhandlingsresultatet men sektordirektionen kommenterade och vi öppnade också upp förhandlingarna och resultaten för direktionen.

Kollektivavtalet är otroligt viktigt. Det är den viktigaste orsaken till att vi finns, hela förbundet. Jag vet hur mycket arbete som krävts av människor under årtionden för anställningsvillkoren.

Förhandlingarna var en utmaning och det är säkert att utmaningar väntar också i följande förhandlingar. Det är ändå trevligt att för egen del ha fått föra fram verkstadsgolvets röst i förhandlingarna.”

DENNIS RÖNNKVIST

Kollektivavtalsdelegationen för kemisk basindustri
Sektordirektionen för kemisk basindustri
Jervois Finland Oy, Karleby
OMG Kemia avdelning 594

Vem besluter om avtalen?

Det är Industrifackets styrelse eller fullmäktige som i sista hand gör beslutet om kollektivavtal ska godkännas. Målen för kollektivavtalen uppställs utgående från fackavdelningarnas initiativ, de slutliga besluten om målen tas av fackets styrelse utifrån sektordirektionens förslag.

Medlemmarna i kollektivavtalsdelegationerna utses inom förbundet och kan bestå av personer som är anställda av förbundet eller personer som har förtroendeuppdrag inom förbundet.

Om sektordirektionen på förslag av avtalsbranschens kollektivavtalsdelegation konstaterar att ett förhandlingsresultat har uppnåtts, tar styrelsen ett beslut om att förhandlingsresultatet ska godkännas som ett nytt kollektivavtal.

Styrelsen kan även vid behov överföra ärendet till behandling i fullmäktige. Det är även styrelsen eller fullmäktige som besluter om att säga upp ett avtal.