Strategiatyön etenemisestä vastaa liiton kehittämisyksikkö, käytännössä asiantuntijat Veli-Pekka Heino ja Kirsi Törmänen. Kansainvälisen yksikön assistentti Sari Kettunen toimii assistenttina myös strategiatyössä.

Yhteiset tavoitteet tuleville vuosille

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVA KITI HAILA

Teollisuusliiton vuosien 2023–2028 strategiasta päättää liittokokous ensi keväänä. Marraskuussa ammattiosastoille järjestetään koulutuksia, joiden jälkeen osastoilta toivotaan aloitteita strategian sisällöiksi.

– Strategiatyö on yhteisten pitkän aikavälin tavoitteiden luomista, sanoo kehitysasiantuntija Kirsi Törmänen Teollisuusliiton kehittämisyksiköstä.

Liiton nykyinen, vuosille 2018–2023 tehty strategia rakennettiin liittofuusion osana. Vuonna 2021 strategiaa jäsennettiin uudelleen nostamalla esiin neljä kulmakiveä, joiden perustalta myös seuraavaa vuosien 2023–2028 strategiaa rakennetaan.

Kulmakivet ovat työmarkkinatoiminta, järjestöllinen vahvuus, yhteiskuntavaikuttaminen ja mahdollistajat.

Työmarkkinatoiminnassa on kyse oikeudenmukaisen ja hyvän työelämän turvaamisesta ja kehittämisestä. Järjestöllinen vahvuus tarkoittaa yhdessä tekemistä sekä läsnäoloa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Yhteiskuntavaikuttamisessa kyse on muun muassa keskustelujen avaamisesta ja työelämän uudistamisesta. Mahdollistajista puhuttaessa tarkoitetaan aktiivisuutta, osaamista, yhteistyökykyä ja vakavaraisuutta.

Toiminta perustuu ammattiyhdistysliikkeen perinteisiin arvoihin: jäsenlähtöisyyteen, solidaarisuuteen, tasa-arvoon ja heikompien puolustamiseen. Nämä arvot ovat lähtökohtana myös uuden strategian kirjoittamisessa.

AMMATTIOSASTOJEN KÄDENJÄLKI NÄKYVIIN

Uuden strategian valmistelu alkoi virallisesti helmikuussa 2022, jolloin pohdittiin mahdollisia tulevaisuudenkuvia.

– Tulevaisuusseminaarissa luotiin skenaarioita keskusteluasiakirjaa varten, Törmänen kertoo.

Keskusteluasiakirja on pohja, jolta ammattiosastot voivat käydä läpi strategian eri osa-alueita. Osastoille toimitettavassa asiakirjassa kerrotaan strategisia suuntaviivoja ja esitetään kysymyksiä.

Keskusteluasiakirjan sisällöt on valmisteltu strategisten kulmakivien mukaisissa työryhmissä. Asiakirja hyväksyttiin liiton valtuuston kevätkokouksessa 2022.

Marraskuussa ammattiosastoille järjestetään uuden strategian valmistelusta kertovat tilaisuudet liiton kaikilla toiminta-alueilla ympäri maata. Koulutuksiin kutsutaan edustajat kaikista osastoista. Jokaisella toiminta-alueella järjestetään paikan päällä pidettävä tilaisuus sekä videokokous etäyhteyksillä.

– Koulutustilaisuuksien jälkeen ammattiosastot pääsevät jättämään strategisia liittokokousaloitteita, Törmänen kertoo.

Aloitteet on jätettävä 21.1.2023 mennessä. Aloitteiden pohjalta kirjoitetaan strategiaesitys, joka annetaan toukokuussa 2023 kokoontuvan liittokokouksen käsittelyyn.

– Ammattiosastojen kädenjälki näkyy esityksessä, Törmänen kertoo.

Teollisuusliiton henkilökunta käsittelee strategiatyötä marraskuun henkilöstöpäivillä.

– On tärkeää, että henkilökunta sisäistää strategian, jotta puhutaan asioista yhteisellä äänellä, Törmänen sanoo.

JOKAINEN VOI VAIKUTTAA

Teollisuusliiton jäsenet pääsevät osallistumaan strategian valmisteluun omien ammattiosastojensa kautta.

– Toivotaan, että näitä asioita käsitellään ammattiosastojen kokouksissa. On mielenkiintoista nähdä, nouseeko esiin jotain, mitä ei ole vielä huomattu, Törmänen sanoo.

Strategiatyöhön pääsee mukaan myös asettumalla ehdolle liittokokousvaaleissa tai liittymällä ehdokkaan tukiryhmään sekä äänestämällä.

– Vähintä mitä voi tehdä, on äänestää liittokokousvaalissa, Törmänen sanoo.

Liittokokouksessa on kulmakivien mukaisesti neljä strategista valiokuntaa. Liittokokous päättää strategiasta, joka viedään käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

Strategian tavoitteet ohjaavat koko liiton toimintaa, mutta myös valmisteluvaihe on tärkeä. Yhdessä luotuihin tavoitteisiin on mielekästä sitoutua.

– Prosessi on yhtä tärkeä kuin päämäärä, Törmänen sanoo.