Rolle Alho: Tuki ukrainalaisille Suomen työmarkkinoilla tärkeää

TEKSTI ROLLE ALHO
KUVA KITI HAILA

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on tähän mennessä pakottanut yli kuusi miljoonaa ukrainalaista pakenemaan maastaan. Teollisuusliitto on osoittanut sekä symbolista että rahallista tukea ukrainalaisille.

Sisäministeriön arvion mukaan Suomeen saapuu tänä vuonna 40 000–80 000 ukrainalaista pakolaista. On todennäköistä, että osa nyt saapuvista jää pysyvästi Suomeen asumaan.

Suomessa on jo ennestään asunut 7 000–8 000 ukrainalaista pysyvämmin. Lisäksi lähes 20 000 ukrainalaista on vuosittain työskennellyt Teollisuusliiton edunvalvonnan piirissä olevilla maa- ja metsätalousaloilla kausityöntekijöinä.

Mitä ukrainalaisten saapuminen tarkoittaa Teollisuusliiton näkökulmasta? Entä miten Teollisuusliitto voi tukea tänne saapuvia ukrainalaisia? Perinteinen ay-periaate, jonka mukaan samanarvoisesta työstä pitää maksaa sama palkka, pätee tässäkin tapauksessa hyvänä ohjenuorana. Ammattiliittojen ja työsuojeluviranomaisten tiedossa on nimittäin jo vuosia ollut, että ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työehdot ovat usein puutteelliset.

Pakolaisten vastaanotto ei pohjaudu työvoimapoliittisiin syihin. Mediassa haastatellut ukrainalaiset ovat kuitenkin ilmaisseet työhalunsa. Osa Suomeen saapuneista ukrainalaisista on jo työllistynyt esimerkiksi maatalouteen ja metalliteollisuuteen. Tämä on ollut tervetullutta jo siksikin, että on työpaikkoja, jotka kärsivät työvoimapulasta.

Muuttuneessa tilanteessa ukrainankielisen tiedottamisen merkitys Suomessa korostuu.

Muuttuneessa tilanteessa ukrainankielisen tiedottamisen merkitys Suomessa korostuu. Myös venäjänkieliselle tiedottamiselle on enemmän kysyntää, sillä osa Ukrainasta saapuvista puhuu venäjää.

Hyvänä käytännön esimerkkinä uudenlaisesta ratkaisusta toimii Teollisuusliiton yhdessä työnantajaliittojen kanssa paraikaa kehittelemä Hermes-kännykkäsovellus. Hermes-sovellus kehitetään osana TYÖ2030-ohjelmaa. Sovellus tulee jakamaan viidellä kielellä (suomi, ruotsi, englanti, ukraina ja venäjä) hyödyllistä tietoa maa- ja metsätalouden kausityöntekijöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Suomen työelämässä.

Hermes-sovellus on käyttäjälle maksuton. Sen avulla Teollisuusliitto pyrkii yhdessä työnantajaliittojen kanssa tiedottamisen avulla ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan niitä ongelmia, joita tietämättömyys (tai väärä tieto) voi tuottaa. Myös työnantajat saavat sen avulla tietoa niistä erityiskysymyksistä, joita ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työllistämiseen liittyy. Työehto-ongelmiin puuttuminen on myös rehellisesti toimivien työnantajien etu: työehtojen polkeminen vääristää kilpailua ja haittaa reilusti toimivien yrittäjien toimintaa.

Parempi tiedottamien ei kuitenkaan yksistään ratkaise kaikkia ongelmia työmarkkinoilla. Kuten ammattiliitot ovat jo vuosikausia painottaneet: tarvitaan myös tuntuvia seuraamuksia niille yrityksille, jotka eivät välitä yhteisistä pelisäännöistä.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton erikoistutkija.