Salme Ormiskangas, Heikki Kivelä, Sirpa Isokoski, Ann-Louice Ormiskangas ja Eija Uusivirta Pietarsaaren TEAM ry:stä osallistuivat Toiminnan pulssiin.

Toiminnan pulssi kiihtyy yhteistyöllä

TEKSTI JA KUVAT ANTTI HYVÄRINEN

Ammattiosastoille tarjotut Toiminnan pulssi -viikonloppuseminaarit tarjosivat työkaluja toiminnan kehittämiseen. Osastojen yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Satakunnassa ja Pohjanmaalla.

Teollisuusliiton ammattiosastoille järjestetyt Toiminnan pulssi -koulutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. Viides ja viimeinen osastojen kehittämistä tukeva viikonloppuseminaari kokosi Murikka-opistolle Tampereelle yli 60 henkeä.

– Aina saa jotain virikkeitä ja neuvoja. Tulee uusia ideoita, sanoo Pietarsaaren TEAM ao. 593:n puheenjohtaja Heikki Kivelä.

Ammattiosasto osallistui viiden hengen voimin Toiminnan pulssiin. Osaston noin 350 jäsenen työpaikat ovat pääasiassa kemianteollisuudessa. Kivelä itse työskentelee nykyisin mekaanisen metsäteollisuuden työpaikalla.

Puheenjohtaja arvio osastoa eläväiseksi, sillä koulutuksia ja tapahtumia on järjestetty aktiivisesti. Esimerkiksi tietosuojakoulutus järjestettiin yhteistyössä toisen ammattiosaston kanssa, ja kesäpäivät lähestyvät.

Korona-aika on vaikeuttanut osaston toimintaa, mutta parempaan päin ollaan menossa.

– Saadaan takaisin koulutusta ja työpaikkakierrokset, Kivelä kertoo.

Yhdessä tekeminen on ay-toiminnan vahvuus. Ryhmätöissä kirjattiin ylös osastojen toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita.

MUKAAN KANNATTAA KYSYÄ

Viikonloppuseminaarissa osastot kirjasivat muistiin toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia. Yksi yhteinen haaste on uusien jäsenten hankinta ja houkuttelu toimintaan. Kivelä kertoo, että osaston työpaikoilla luottamushenkilöt ovat tehneet hyvää työtä työntekijöiden aktivoinnissa.

– Hallitukseen on saatu uutta verta mukaan, ja kaikenlaista suunnitellaan, Kivelä sanoo.

Uusien jäsenten ja osastoaktiivien hankinnassa on tärkeintä, että joku muistaa kysyä mukaan toimintaan. Siten alkoi myös Kivelän ay-aktiivisuus.

– Työsuojeluvaltuutettu tuli kysymään mukaan ja sai ylipuhuttua. Pääsin kurssille, niin tähän jäi koukkuun, Kivelä kertoo.

Toiminnan pulssissa korostettiin, että osastojen kannattaa jakaa töitä, jotta yksille harteille ei tule liikaa. Noin seitsemän vuotta osaston toiminnassa mukana ollut Kivelä toimii nyt toista kautta puheenjohtajana. Hän ei ole kokenut luottamustehtävää raskaaksi.

– Meillä on saatu jaettua tehtäviä hallituksen jäsenten kesken ihan hyvin, Kivelä toteaa.

Ryhmätöissä pohdittiin muun muassa ajankohtaisia aiheita ja ammattiosastojen toiminnan kehittämistä.

YHTEISTYÖRYHMÄSTÄ KAVERIHENKEÄ

Puheenjohtaja Niina Isomäki Porin Seudun Sanomalehdenjakajat ao. 478:sta kertoo, että noin sadan jäsenen osaston toimintaa hankaloittaa jäsenkunnan hajanaisuus. Toimipaikkoja ei ole monta, mutta Satakunnassa on 20 jättöpaikkaa, josta jakajat hakevat jaettavan materiaalin.

– Pitäisi tehdä räväkkä mainos levitykseen meidän jättöpaikoillemme, Isomäki pohtii jakajien aktivointia osaston toimintaan.

Toiminnan pulssiin osasto osallistui neljän hengen voimin. Viikonloppuseminaarissa jaetut ajatukset toiminnan haasteista kuulostivat tutuilta.

– Monilla on samoja vaikeuksia. Miten nuoret saadaan mukaan, Isomäki sanoo.

Porin Seudun Sanomalehdenjakajista Ulla Lehtinen (vasemmalla edessä), Susanne Kangas, Pia Santalähde (vasemmalla takana) ja Niina Isomäki osallistuivat Toiminnan pulssiin.

Noin kymmenen vuotta puheenjohtajana toiminut Isomäki kertoo, että osasto järjestää pienimuotoisesti omaa toimintaa.

Satakunnan ammattiosastojen yhteistyöryhmän kautta toimintaa on enemmän. Porin Teollisuustyöntekijät ao. 6 on ollut kymmenen ammattiosaston ryhmässä liikkeellepaneva voima.

Yhteisten tapahtumien kautta syntyy myös osastorajat ylittävää yhteisöllisyyttä.

– Ammattiosastojen yhteistyöryhmässä osastot oppivat tuntemaan toisensa. Tulee kaverihenkeä, Isomäki kertoo.

Osaston puheenjohtajuuden lisäksi Isomäki hoitaa pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviä, sillä pesteihin on ollut vähän tulijoita. Monet luottamustoimet laittavat voimavarat koetukselle.

– Jaksaminen tulee kavereista, työkavereista ja näistä tapahtumista. Liitossa on muutamat turvahenkilöt, joilta saa aina apua, Isomäki kertoo.

”Maailma tarvitsee ay-liikettä enemmän kuin koskaan”, totesi työelämäkonsultti Jyrki Raina omassa esityksessään. Raina on toiminut aiemmin pääsihteerinä Teollisuustyöntekijöiden maailmanliitossa, IndustriALL Global Unionissa.

HYVÄT TOIMINTAMALLIT KIERTOON

Teollisuusliiton juhlavaltuusto päätti vuonna 2019 osastojen kehittämiskoulutusten tarjoamisesta, kertoo koulutussuunnittelija Sari Perkiö Teollisuusliiton koulutusyksiköstä.

Ensimmäinen Toiminnan pulssi järjestettiin alkuvuonna 2020. Koronan takia aikataulu on venynyt, joten viimeinen viikonloppuseminaari saatiin vietyä läpi yli kaksi vuotta myöhemmin.

– Palautteiden perusteella ihmiset ovat viihtyneet ja saaneet uusia toimintamalleja, Perkiö kertoo.

Ryhmätöissä listattiin ammattiosastojen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia. Nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan on monen osaston haasteena.

Seminaarien sisältö ja toteutustapa on suunniteltu koulutusyksikön, Murikka-opiston ja aluetoiminnan yhteistyönä. Ohjelmaan kuuluu, että jokainen osasto tekee kolme lupausta liittyen tulevaan toimintaan. Myös liiton alueet tekevät lupaukset osastojen tukemisesta.

– Kokonaisuudesta tehdään raportti ja lähetetään osallistujille, Perkiö kertoo.

Alueellisesti järjestettyjen koulutusten tarkoituksena on synnyttää uusia ideoita ja jakaa olemassa olevia hyviä toimintamalleja. Osastot ovat ideoineet muun muassa tiedottamiseen, kouluttamiseen ja matalan kynnyksen tapahtumiin liittyvää toimintaa.

Seminaarin aikana syntyneistä kehitysideoista tehtiin Murikan seinille näyttely, josta kukin osasto pystyi nappaamaan jotain omaan toimintaansa.

– Luvan kanssa saa varastaa toimintamalleja. Päätarkoitus on, että verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä, Perkiö kertoo.

Seminaarissa puhunut Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toivoi, että ammattiosastot tekevät mahdollisimman paljon aloitteita vuonna 2023 pidettävälle liittokokoukselle.