Arja Salo: Kuinka voit, yhdistystoiminta?

TEKSTI ARJA SALO
KUVA KITI HAILA

Yhdistyslakia ollaan uudistamassa ja lakiin on tulossa asioita, jotka edesauttavat ammattiosastojen toiminnan kehittämistä: esimerkiksi etäosallistumista helpotettaisiin ja verkkokokoukset sallittaisiin. Uusi toimintaryhmämalli taas voisi madaltaa osallistumisen kynnystä. Myös yhdistysten yhdistämiseen on tulossa helpotusta.

Yhdistystoiminta elää valtavaa muutosten aikaa. Ne, joilla on keinot kehittää toimintaansa, sopeutuvat muutokseen ja pysyvät mukana. Teknologian myötä kokoukset ja tapahtumat voidaan toteuttaa paikasta riippumatta. Etäyhteyksien ansiosta jäsentilaisuuksiin voi osallistua entistä useampi.

Kouluttautuminen on tärkeää yhdistystoimijoille. Automaation lisääntyminen hallinnollisissa toimissa vaatii hyvää digiosaamista ja jatkuvaa uuden oppimista. Ihmisiä tarvitaan kuitenkin edelleen järjestämään tilaisuuksia, neuvottelemaan, sopimaan ja olemaan läsnä.

Vapaa-ajallemme on paljon ottajia, mutta uskon, että ammattiosastot voivat pärjätä tässä kilpailussa.

Viestinnän merkitys kasvaa koko ajan, sillä toiminnan on oltava paitsi kiinnostavaa myös näkyvää. Vahvassa ammattiosastossa myös pohditaan, mitä osasto tavoittelee ja kuinka se mittaa toiminnan tulosta.

Entä kuinka jäsenet voivat toimia ammattiosaston hyväksi? Harva on enää valmis lupautumaan vuosiksi osaston hommiin, mutta kiinnostusta ja aikaa voi riittää tiettyyn projektiin tai hankkeeseen. Voisiko porukassa olla mukana vähän löyhemmin? Joku ehkä haluaa osallistua toimintaan harvemmin ja juuri siihen, mikä häntä itseään kiinnostaa

Vapaa-ajallemme on paljon ottajia, mutta uskon, että ammattiosastot voivat pärjätä tässä kilpailussa. Tavat voivat muuttua, mutta ihmisille on luontaista toimia yhdessä toisten kanssa. Tekojen kautta olemme entistä vahvempia.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton järjestötoimitsija.