Jenni Uljas: Työsuojelutoimija, älä jää yksin

14.2.2022

TEKSTI JENNI ULJAS
KUVA KITI HAILA

Työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille ja -asiamiehille tulee paljon uusia asioita varsinkin kauden alussa. Harva osaa kaikki asiat ennestään, ja monet asiat toki myös unohtuvat ja muuttuvat. Viisautta on osata kysyä apua ja etsiä tukea. Useasti parhaat kumppanit ovat muut työsuojelutoimijat, luottamusmies ja työpaikan työntekijät. Myös oma ammattiosasto on usein mainio tuki.

Työterveyshuolto on valitettavan huonosti tunnistettu kumppani. Työterveyshuollolla on lakisääteinen velvollisuus tuntea työolosuhteet ja niiden merkitys terveyteen. Liian harvoin ymmärretään keskustella työterveyshuollon kanssa, kun jokin asia mietityttää. Liian harvoin ohjataan oireilevat työntekijät työterveyshuollon pakeille.

Suomessa viranomaiset ovat myös tukiverkosto, jonka yksi tärkeä tehtävä on neuvoa työpaikkoja. Olen välillä vinkannut työnantajillekin, että työsuojeluviranomaiseen voi suhtautua myös konsulttipalveluna. Työsuojeluviranomainen neuvoo, ohjaa ja opastaa ennen kuin antaa rangaistuksia. Työsuojeluviranomaiselle soittaminen ei ole kantelua, vaan järkevä tapa tarkastaa kuinka asioiden kuuluu mennä. Samoin tietosuojavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu ja TUKES neuvovat heidän tonttiensa asioissa. Kokemukseni mukaan kaikilta näiltä viranomaisilta saa usein hyvää palvelua. Suosittelen.

Työsuojeluviranomaiselle soittaminen ei ole kantelua, vaan järkevä tapa tarkastaa kuinka asioiden kuuluu mennä.

Koulutuksen ja opiskelun arvoa ei voi liikaa korostaa. Mitä paremmin asiat osaa ja hallitsee, sitä paremmin ymmärtää mihin kannattaa puuttua ja miten toimia. Työsuojelutoiminta kattaa lukuisan määrän asioita, eikä kukaan voi olla kärryillä kaikesta. Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluvaltuutettuja niin Murikassa, osastojen kautta kuin starttikursseilla ja ajankohtaispäivillä. Liiton järjestämän koulutuksen anti oppimisen lisäksi on muihin työsuojelutoimijoihin tutustuminen. Monille on arvokasta muiden saman tai lähialan työpaikkojen tilanteista kuuleminen ja niistä oppiminen. Osastot voivat tilata liiton työntekijöiden pitämää koulutusta tarvitsemistaan teemoista. Koulutusta pystytään räätälöimään hyvin tarkasti kulloiseenkin tarpeeseen.

Liiton työntekijät neuvovat, ohjaavat ja auttavat monenlaisissa ongelmissa. Työympäristöyksikkö on työsuojeluun, työhyvinvointiin, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliturvaan erikoistunut asiantuntijayksikkö, joka on erityisesti työsuojelutoimijoiden tukena ja apuna monin tavoin. Meihin kannattaa olla yhteydessä, kun jokin asia mietityttää. Mieluummin ennen kuin liian myöhään.

Teette arvokasta työtä, älkää jääkö yksin ja pitäkää itsestänne huolta!

Kirjoittaja on Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija.