Murikka-opiston rehtori Juha Vasara.

Juha Vasara: Parasta ovat motivoituneet opiskelijat

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVA JYRKI LUUKKONEN

”Opiskelijoista paistaa innostuneisuus, halu ja motivaatio osallistua kursseille. Sen rinnalla yhteisöllisyys ja hieno ympäristö tekevät Murikasta upean opinahjon”, rehtori Juha Vasara tiivistää.

JUHA VASARA

Murikka-opiston rehtori, koulutukseltaan tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri. Työskennellyt aiemmin muun muassa Murikan työsuojeluaineiden opettajana sekä turvallisuustekniikan opettajana ja yrityshankkeiden toteuttajana Tampereen teknillisellä yliopistolla.

Opiskelijat tulevat rehtori Juha Vasaran havaintojen mukaan työelämän kansanopisto Murikkaan motivoituneina oppimaan, omaksumaan ja löytämään asioita.

– Ihmisillä on halu löytää kytkös omaan työhön, tehtävään ja työpaikkaan. Ei olla vain itseä kehittämässä, vaan myös omaa työpaikkaa ja asioita muiden työntekijöiden puolesta.

– Sama motivaatio näkyy henkilökunnassa, että halutaan antaa opiskelijoille kokemuksia oppimisen ilosta, eväitä parantaa asioita omalla työpaikalla ja osaamista hakeutua itsenäisesti uuden tiedon pariin. Murikka on upea paikka Helsingin koulutuspiste mukaan lukien, Vasara arvioi.

NÄKÖALA LAAJENTUNUT

Vasara on toiminut Murikan rehtorina viime elokuun alusta alkaen. Sitä ennen hän työskenteli työsuojeluaineiden opettajana. Näkemys Murikasta laajentui tehtävän vaihduttua.

– Rehtorin tehtävä on antanut monipuolisemman kuvan ja ehyen käsityksen siitä, mitkä asiat vaikuttavat mihinkin ja mitä taustalla pitää tehdä, että opisto saadaan toimimaan. Opettajan tehtävä on rajatumpi, mutta siinä pääsee lähemmäs työpaikkojen arkea. Kuulee mitä työpaikoilla tapahtuu ja minkälaisista asioista keskustellaan, mistä rehtorina on vähän etäämmällä.

– Erilaisten asioiden, tehtävien haltuun ottaminen ja uusien kysymysten parissa työskenteleminen on ollut mielenkiintoista. Vielä en tiedä kaikkea, mitä pitäisi, mutta opettelen koko ajan.

Vasara aloitti rehtorina koronapandemian keskellä.

– Viime syksynä tilanne näytti jo paremmalta ja pystyimme jatkamaan melko normaalia toimintaa. Nyt tilanne on jälleen vaikeampi ja seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia sekä alueellisia ohjeistuksia ja määräyksiä. Sopeudumme ja järjestämme toimintamme aina tilanteen mukaisesti.

Murikka-opiston rehtori Juha Vasara työpöytänsä takana.

OPINTOPISTEET REKISTERIIN

Vapaan sivistystyön opinnoista on viime elokuun alusta lähtien ollut mahdollista saada opintopisteitä ja suoritusmerkintä Opetushallituksen Koski-tietovarantoon. Murikassa tämä mahdollisuus otettiin tämän vuoden alusta käyttöön valikoiduilla kursseilla.

– Se on muutos, mitä kohti olemme toimintaa laajentaen menossa, mutta vapaaehtoisuutta noudattaen. Opiskelijat voivat itse päättää haluavatko suorituksestaan arviointia vai eivät. Kukaan muu, esimerkiksi työnantaja, ei tätä päätöstä voi heidän puolestaan tehdä.

Vasaran arvion mukaan uusi järjestelmä helpottaa opintosuoritusten osoittamista ja hyväksi lukemista verrattuna aikaisempaan käytäntöön.

– Murikan kursseja on aikaisemminkin voinut lukea hyväksi osana muita opintoja. Nyt mahdollisuus tulee selkeämmäksi. Teemme muiden oppilaitosten kanssa yhteistyötä, että polku tulisi entistä helpommaksi. Opiskelijoiden ei tarvitse nähdä yhtä paljon vaivaa perustellakseen, miksi Murikan kurssit täyttävät jonkun toisen koulutuksen tarjoajan tietyt oppisisällöt.

Iso kokonaisuus on, että jäsenet kouluttautuvat ja sitoutuvat liiton toimintaan.

– Toisaalta työnhakutilanteessa voi konkreettisesti osoittaa kurssien laajuuden ja mitä asioita kurssin suoritettua osaa.

– Emme vielä tiedä minkälainen kiinnostus tähän herää. Sen kuitenkin tiedämme, että numeroarvioita emme käytä, vaan kurssin suorittamisesta annetaan hyväksytty-merkintä Koski-tietokantaan. Opiskelijat voivat seurata suorituksiaan Omaopintopolku.fi-palvelussa.

KOULUTUS HYÖDYTTÄÄ MYÖS TYÖNANTAJAA

Vasaran mukaan Murikan koulutus vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, vahvuuksia, kykyä oppia ja kehittyä, taitoa löytää tietoa sekä pärjäämistä työ- ja muussa elämässä.

– On myös työnantajan etu, että työntekijät ovat osaavia ja koulutettuja ja että asiat toimivat ja hoituvat työpaikalla. Vaikka työpaikalla toimii erikseen työnantajan ja työntekijän edustaja, on esimerkiksi työsuojelussa helppo nähdä, että asia on yhteinen.

– Sama pätee myös paikalliseen sopimiseen ja neuvottelemiseen. On hankala neuvotella, jos työehtosopimuksia, lakeja ja muuta sääntelyä ei tunneta. Harvassa ovat ne ihmiset, jotka ottavat kaiken tiedon itsenäisesti haltuun. Niinpä koulutus on tässäkin edellytys sille, että asiat saadaan työpaikoilla toimimaan.

Samalla Vasara painottaa, että koulutustoiminnan järjestäminen on Teollisuusliiton kaltaiselle edunvalvontaorganisaatiolle menestystekijä.

– Liitto on yhtä kuin jäsenet ja luottamushenkilöt. Ennakoivan edunvalvonnan ja työelämän kehittäminen tapahtuu liiton jäsenten kautta. Iso kokonaisuus on, että jäsenet kouluttautuvat ja sitoutuvat liiton toimintaan.

Murikka-opiston rehtori Juha Vasara.

JOKAISELLA ON OPITTAVAA JA ANNETTAVAA

Murikassa on matala kynnys tulla koulutukseen.

– Kannustamme liiton kaikkia jäseniä tulemaan kursseille. Murikassa on helppo ja mukava olla. Opiskelu on opiskelijalähtöistä. Luomme uskoa siihen, että täällä voi vahvistaa taitojaan ja osaamistaan.

Samalla on mahdollista rakentaa verkostoja ja ystävyyssuhteita.

– Paljonhan täällä opitaan myös toinen toiselta. Jokaisella on sellaista tietoa ja osaamista, josta on muille jaettavaa. Asioita ja käytäntöjä, joista muut voivat oppia. Yhteisöllisyys näkyy myös siten, että opiskelijat ovat yhteyksissä ja auttavat toinen toistaan kurssien jälkeenkin.

Murikan koulutuksen kehittämisen yksi keskeinen lähtökohta on jäsenten toiveiden täyttäminen.

– Mitä puuttuu ja mitä tarvittaisiin lisää? Siitä kannattaa olla meihin yhteydessä, niin viedään asioita eteenpäin ja kehitetään toimintaa yhdessä, rehtori Juha Vasara sanoo.