Yleissitovuus on työmarkkinoiden normi

19.1.2022

TEKSTI PETTERI RAITO

Meneillään olevalle työehtosopimusten neuvottelukierrokselle lähdettiin epävarmuuden vallitessa. Pakkaa sekoittivat työnantajien Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry, joista ensimmäinen vuoden 2020 lokakuussa ja toinen 2021 maaliskuussa ilmoitti luopuvansa työehtosopimustoiminnasta. Ne ryhtyivät edunvalvontajärjestöiksi ilman neuvottelumandaattia.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvottelut siirtyivät yrityskohtaisiksi. Teknologiateollisuuteen perustettiin sopimusneuvotteluja varten uusi työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Kesti kuitenkin lokakuun loppupuolelle asti ennen kuin järjestöön liittyneiden yritysten kattavuus nousi sille tasolle, että Teollisuusliitto saattoi arvioida sen neuvotteluosapuoleksi.

Uudessa asetelmassa esitettiin ennustuksia työmarkkinoiden muutoksesta. Vaihtelu oli ennustajista riippuen radikaalista murroksesta ei välttämättä kummoiseen muutokseen. Nyt näyttää siltä, että murroksesta ei voida puhua. Teknologiateollisuuteen syntyi valtakunnallinen yleissitova luottamushenkilöjärjestelmän sisältävä työehtosopimus. Mekaanisessa metsäteollisuudessa neuvotellaan muuttuneessa asetelmassa, mutta yrityskohtainen kierros on siinä määrin kesken, että johtopäätösten vetäminen on ennenaikaista.

Teollisuusliiton muiden alojen sopimuspöydissä neuvotellaan totuttuun tapaan alakohtaisten aikataulujen mukaisesti yleissitovista valtakunnallisista työehtosopimuksista. Myös muiden ammattiliittojen edustamilla sopimusaloilla neuvottelut käydään paperiteollisuutta ja mekaanista metsäteollisuutta lukuun ottamatta vanhalta pohjalta.

Teollisuusliitto on osoittanut kykynsä kehittyä ja valmiutensa hoitaa myös tulevia neuvottelukierroksia.

Yleissitovuus on edelleen työmarkkinoiden normi. Sen rinnalla luottamushenkilöiden asema jopa vahvistui teknologiateollisuudessa, ja asema on tunnustettu myös mekaanisessa metsäteollisuudessa solmituissa yrityskohtaisissa työehtosopimuksissa.

Käynnissä oleva neuvottelukierros ei ole pääteasema. Se jättää solmittujen sopimusten lisäksi jälkeensä langanpäät, joita arvioimalla ja sommittelemalla osapuolet ryhtyvät seuraavaa neuvottelukierrosta pohjustamaan. Kehitys on jatkuvaa. Osapuolten intressit säilyvät, muuttuvat ja hioutuvat. Ei tarvitse olla ennustaja nähdäkseen, että ristiveto työehtosopimusten yleissitovuudesta ja yrityskohtaisuudesta tulee jollain tasolla jatkumaan. Luottamukseen perustuva neuvotteleminen ja sopiminen on työmarkkinoille ja yhteiskuntaan vakautta ja jatkuvuutta tuottavana mallina edelleen paras tapa toimia.

Teollisuusliitto on ollut paljon vartijana, joskaan ei yksin, ja onnistunut tehtävässään hyvin. Se on säilyttänyt asemansa jäsentensä edunvalvojana ja työehtosopimusten neuvottelijana riippumatta sopimusten muodosta. Tämä ei olisi voinut toteutua ilman huolellista valmistautumista ja uudistumista, joka liitossa neuvottelujen hoitamiseksi toteutettiin. Teollisuusliitto on osoittanut kykynsä kehittyä ja valmiutensa hoitaa myös tulevia neuvottelukierroksia.

Petteri Raito

Kirjoittaja on Tekijä-lehden päätoimittaja.