Jari Nilosaari

Jari Nilosaari: Sopimisesta hyötyvät kaikki

18.1.2022

TEKSTI JARI NILOSAARI
KUVA KITI HAILA

Miksi osa työantajajärjestöistä vastustaa työehtosopimuksia? On syytä palauttaa perusasioita ajatuksiin. Työntekijän ja työnantajan välisellä työsopimuksella ei voi sopia heikommin kuin työehtosopimus määrittelee niin sanotuissa pakottavissa pykälissään, mutta paremmin toki voi sopia. Pakottavia pykäliä ovat muun muassa palkkaukseen liittyvät kirjaukset, lomaraha, sairasajan palkkojen maksaminen, perhevapaiden palkallisuus ja työaikoihin liittyvät kirjaukset. Jos työehtosopimuksia ei olisi, rajoitteita näiden asioiden toisin sopimisesta ei olisi. Lakien tuomat edut ja suoja ovat huomattavasti suppeampia.

Entä jos alakohtaisia työehtosopimuksia ei olisi? Osa työnantajajärjestöistä väittää kirkkain silmin, että hyvistä työntekijöistä pidetään joka tapauksessa huolta ja heille maksetaan hyvä palkka. Ilmaan jää, onko tällainen hyvä työntekijä sellainen, joka ei sairasta, ei hanki lapsia, ei pidä lomaa, ei vaadi ainakaan lomarahaa ja tekee työtä välittämättä työ- ja lepoajoista?

Jos alakohtaisia työehtosopimuksia ei ole, työantajajärjestöjen ei myöskään tarvitse valvoa työehtosopimusten noudattamista. Helpottaahan se järjestöjen toimintaa, kun ei tarvitse oikeudessa istua selvittelemässä tekemättä jättämisiään, ja voi ohjeistaa sivusta ilman todellista vastuuta, jonka joutuu kantamaan yrittäjä.

Vastuulliset työantajajärjestöt tietävät, että yhteisesti sovitut pelisäännöt on oltava, jotta turvataan myös yrittäjille tasavertaiset mahdollisuudet. Kilpailun vääristyminen on yksi pahimmista vitsauksista, joka rehellisesti toimivien yritysten toimintaa vaikeuttaa. Työehtosopimukset tasoittavat mahdollisuutta kilpailla samoilla työehdoilla, vaikka tätä osa yrittäjäjärjestöistä ei tunnusta.

Kaikesta huolimatta uskon tulevaisuuteen ja siihen, että järki voittaa ideologian.

Eri yrittäjäjärjestöt ovat nostaneet julkisuusprofiiliaan ideologisista syistä. Toki myös joillakin yrityksilläkin on tämä ideologinen tarve, kuten paperilaiset ovat saaneet huomata UPM:n tapauksessa. Ei todellakaan ole halua uudistaa, vaan palata aikaan, jolloin työehtosopimukset eivät suojanneet työntekijöitä ja yrittäjillä oli mahdollisuus määrätä käytännössä kaikesta.

Uskon, että työntekijät ovat nyt heränneet siihen, mistä tässä on kysymys. Työehtosopimuksin pystymme turvaamaan jäsenemme mielivallalta sekä meneillään olevalta ideologiselta hyökkäykseltä. Uskon myös siihen, että pääosa yrittäjistä alkaa ymmärtää mistä on kyse, etenkin kun osa isoista yrityksistä on hajottamassa järjestelmää välittämättä siitä, miten se pienempiin yrityksiin vaikuttaa. En halua syyllistää yrittäjiä, joita jotkut isot yritykset tai yrittäjäjärjestöt ovat johtaneet harhaan tämän ideologisen huuman vallassa.

Kaikesta huolimatta uskon tulevaisuuteen ja siihen että järki voittaa ideologian. Uskon sopimiseen ja sen tuomiin hyötyihin, niin työntekijöille, kuin yrittäjille, jotka tarjoavat työtä sekä toimeentuloa. Kiitos heille, jotka jaksavat uskoa ja tekevät jatkuvaa työtä tämän eteen.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton 2. varapuheenjohtaja.