Merja Rinne: Teollisuusliitto on sitoutunut kulkemaan kärkijoukoissa

TEKSTI MERJA RINNE
KUVA KITI HAILA

”Niin muuttuu maailma, Eskoni” todettiin jo aikanaan Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Maailma on aina muuttunut ja yhä edelleen se muuttuu, kehittyy. Muutokset ja muutosten vauhti vaihtelevat aikojen saatossa. Ammattiliittoja on vuosikymmeniä syytetty siitä, että elämme menneessä emmekä kykene uudistumaan. On helppo juuttua kiinni mielikuviin ja sanontoihin, toistaa niitä mantran lailla ja saada ajatus näin juurtumaan kansalaisten keskuuteen, ikään kuin totuutena. Näin ovat mielestäni toimineet ammattiliittoja vanhanaikaisiksi syyttäneet tahot. Me nimittäin olemme mukana maailman muutoksessa, kehitymme ja kehitämme palveluitamme muutoksen mukana, jopa sitä ennakoiden.

Vuoden 2022 alusta uudistamme Teollisuusliiton alueorganisaation palvelukonseptia. Uudistus on saattanut vaikuttaa saneeraukselta ja siltä, että olemme supistamassa toimintaamme. Siirryimmehän vuoden alussa 11 aluetoimiston sijasta 7 aluekeskuksen malliin. Uudessa mallissa ei viedä palveluja kauemmas jäsenistä eikä heikennetä ammattiliittojen näkyvyyttä, vaan kehitämme toimintaa niin, että olemme alueellisesti läsnä siellä, missä läsnäoloa tarvitaan: työpaikoilla, ammattiosastojen tilaisuuksissa ja kokouksissa, luottamushenkilöiden tukena uudistuvissa työmarkkinatilanteissa ja alueellisessa yhteiskuntavaikuttamisessa.

Aluetoiminta on paljon enemmän kuin aluetoimisto tai aluekeskus. Se on asiantuntemusta, tietoa ja taitoa, joita Teollisuusliitto tarjoaa jäsenille kattavasti ympäri Suomen. Kokemuksesta tiedämme, että asioiden hoitaminen on ”sähköistynyt”, siirtynyt enemmän puhelimiin ja verkkoon. Suomessa on viime vuosina kehitetty erilaisia verkkopalveluja, ja isojakin palvelukokonaisuuksia hoidetaan lähes kokonaan verkossa. Viimeisimpänä tästä kehityksestä olemme saaneet seurata ja ehkä kokea sen, kuinka jopa terveydenhoitopalveluita tarjotaan verkossa. Pankki- ja veroasioita olemme hoitaneet verkossa jo vuosia, emmekä enää juurikaan kaipaa asiointia pankkikonttoreissa tai verotoimistossa.

Teollisuusliiton tavoite on kehittää liiton digitaalisia palveluita niin, että ne tukevat ja täydentävät perinteistä toimintatapaamme.

Teollisuusliiton tavoite on kehittää liiton digitaalisia palveluita niin, että ne tukevat ja täydentävät perinteistä toimintatapaamme, aktiivista vuorovaikutusta jäsenten kanssa. Näin myös palveluiden saatavuus paranee. Apua ja tukea on aina saatavilla oman asuinpaikan tai lähimmän aluekeskuksen sijainnista riippumatta.

Uudistukset koetaan helposti joko uhkiksi tai mahdollisuuksiksi. Meillä ihmisillä on tapana katsella asioita kapeasti omasta näkövinkkelistämme. Teollisuusliiton alueorganisaatiouudistuksessa muuttuivat joidenkin toiminta-alueiden rajat ja toimistojen paikkakunnat. Tämä muutos tehtiin harkiten ja jäsenten sekä työpaikkojen sijoittumista tarkastellen. Olennaista tässä muutoksessa on kuitenkin se, että palvelutarjonta ei supistu.  Uudistamisen tavoitteena on parantaa liiton kykyä mukautua toimintaympäristön muutoksiin ja tehostaa liiton perustehtävän toteuttamista. Toiminta-alueiden uudistamisella, aluekeskusten luomisella ja liikkuvalla palvelutarjonnalla voidaan paremmin vaikuttaa ympäröiviin työpaikkarakenteisiin, jäsenkenttään, sidosryhmiin ja näiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Teollisuusliitto on sitoutunut ja valmis kulkemaan kärkijoukoissa, näyttämään suuntaa, kun ammattiyhdistysliike muuttuu yhteiskunnan mukana.

Kirjoittaja on Teollisuusliiton aluetoiminnan päällikkö.