Puutuotesektori: ”Yhteistyö on kehittynyt nopeasti”

Teollisuusliiton puutuotesektori ajaa jäsenten etuja kolmella sopimusalalla. Sektorin johtaja Jyrki Alapartanen kertoo, että työmarkkinoiden murroksessa liiton iso koko on etu.

4.11.2021

Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen arvioi, että neljä ensimmäistä toimintavuotta ovat hitsanneet liiton yhdeksi kokonaisuudeksi.

– Yhteistyö on kehittynyt nopeasti kohtuullisen hyvälle tasolle, Alapartanen sanoo.

Jyrki Alapartanen.

Teollisuusliitto aloitti vuonna 2018 Puuliiton, Metallityöväen liiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton fuusiosta.

– Teollisuusliitto on ottanut oman paikkansa työmarkkinakentässä, ja tulevaisuudessa asema vahvistuu entisestään, Alapartanen toteaa.

Liitossa edunvalvonta- ja työehtotoimintaa on hoidettu neljällä sektorilla, jotka ovat puutuotesektori, teknologiasektori, kemian sektori ja erityisalojen sektori. Ensi vuoden alussa edunvalvonnan organisointi uudistuu (lue lisää sivu 43).

Alapartanen kertoo, että jo Puuliiton aikaan oli merkkejä työmarkkinoiden murroksista, joissa toimijoiden koolla on merkitystä.

– Ymmärrettiin, että pieninä ammattiliittoina ei tulla pärjäämään tässä juoksussa.

Murros tuli erittäin näkyväksi, kun Metsäteollisuus ry ilmoitti loppuvuonna 2020 lopettavansa työehtosopimusten tekemisen.

Alapartanen pohtii, että isossa liitossa yhteiset resurssit antavat voimaa ja osaamista eri sektoreille ja sopimusaloille. Tärkeää on kuitenkin välillä pysähtyä ja varmistaa, ettei mikään osa jää toisten jalkoihin.

– Helposti painotukset kulkevat isojen voimalla, Alapartanen sanoo.

Teollisuusliitto on ottanut oman paikkansa työmarkkinakentässä, ja tulevaisuudessa asema vahvistuu entisestään.

KAKSI KOLMESTA SOPIMUSALASTA UUDEN EDESSÄ

Puutuotesektorin kolme sopimusalaa ovat mekaaninen metsäteollisuus, bioteollisuus ja puusepänteollisuus.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan muun muassa sahojen, höyläämöjen, kyllästämöjen sekä vaneri-, puuelementti-, puutalo-, laatikko-, puu- ja lastulevytehtaiden työsuhteisiin. Sopimusalalla työskentelee noin 9 000 henkeä.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Metsäteollisuus ry:n irtautuminen tes-toiminnasta tarkoittaa, että työehtosopimukset neuvotellaan jatkossa yrityskohtaisesti.

– Ihan uuden edessä ollaan, Alapartanen toteaa.

Vastaava tilanne on bioteollisuudessa, jossa työehtosopimus on tehty Metsäteollisuus ry:n kanssa. Sopimuksen säännöksiä sovelletaan luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa. Helmikuun 2022 lopussa päättyvä sopimus on koskenut alle sataa liiton jäsentä.

Yrityskohtaisiin neuvotteluihin siirtyminen on suuri muutos, mutta neuvottelujen tavoite on tuttu.

– Pyrimme turvaamaan työehtosopimustasoiset työehdot jatkossakin, Alapartanen sanoo.

Puusepänteollisuuden työehtosopimus on solmittu Puusepänteollisuus ry:n kanssa. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan rakennuspuusepänteollisuudessa ja huonekaluteollisuudessa noin 7 000 työsuhteeseen. Helmikuussa päättyvälle työehtosopimukselle neuvotellaan jatkoa entiseen tapaan järjestöjen kesken.

– Näyttäisi, että uudessa tilanteessa jonkin verran mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksen soveltajista on siirtymässä noudattamaan puusepänteollisuuden valtakunnallista työehtosopimusta, Alapartanen kertoo.

HYVÄ SUHDANNE NÄYTTÄÄ KESTÄVÄLTÄ

Puutuotesektori muodostaa merkittävän osan suomalaisesta viennistä.

Puutuoteteollisuuden osuus on reilu neljännes metsäteollisuuden viennin arvosta ja Suomen vientituloista noin kuusi prosenttia. Esimerkiksi sahateollisuuden tuotteista jopa 90 prosenttia menee vientiin.

Puusepänteollisuus toimii pääosin kotimarkkinoilla, mutta kilpailee tuonnin kanssa.

– Kilpailukyvyn edellytykset ovat samantyyppiset meidän sektorimme sopimusaloilla kuin yleisesti vientiteollisuudessa, Alapartanen toteaa.

Lama-ajat ovat perinteisesti koetelleet puutuotesektorin aloja, mutta koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana työllisyys on säilynyt kuitenkin kohtuullisen hyvänä.

Koronarajoitusten purku ja maailmanlaajuiset lupaukset julkisesta elvytyksestä ovat täyttäneet tilauskirjoja. Myös ilmastonmuutosta torjuvan vihreän elvytyksen investointeja odotetaan puutuotesektorin aloille.

Näyttää siltä, että vuodenvaihteeseen normaalisti asettunut hiljaisempi kausi ei tällä kertaa toteudu.

– Jotkut yritykset ovat myyneet jo ensi kevään. Kaikki viittaa siihen, että suhdanne tulee kestämään jonkin aikaa, Alapartanen ennakoi.

PUUTUOTESEKTORI

Työmarkkinoiden käytössä olevat jäsenet 31.8.2020
● Bioteollisuus 88
● 
Mekaaninen metsäteollisuus 9117
● 
Puusepänteollisuus 5155
Yhteensä 14360

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN