Veli-Matti Kauppinen: Aluevaaleja kohti

Olemme valmistautumassa maamme historian ensimmäisiin aluevaaleihin, joiden vaalipäivä on 23.1.2022. Vaaleista käytetään yleisesti myös nimeä sote-vaalit. Tämä kuvaakin päätettävien asioiden luonnetta vielä selkeämmin. Suomeen ollaan perustamassa 21 hyvinvointialuetta pois lukien Helsinki, joka järjestää palvelunsa itse. Hyvinvointialueen ylintä valtaa käyttävä toimielin on aluevaltuusto, johon valitaan edustajat tammikuun vaaleissa. Valtuustot päättävät muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Lisäksi alueille tulee pelastustoimesta päättäminen.

Uudistuksen taloudellista merkitystä kuvaa jo pelkästään se, että sen myötä kuntien budjetit pienentyvät todella merkittävästi, jopa 60–70 prosenttia johtuen sote-menojen valtavasta osuudesta. Nykyään sote-menot ovat vuositasaolla noin 20 miljardia euroa. Lisäksi kulut ovat olleet nousussa.

Uudistusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta eri hankkeissa. Hyvää siinä on ennen kaikkea se, että rajapinta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä poistuu niiden ollessa saman katon alla.

Miksi vaaleissa on tärkeää käyttää äänioikeuttaan? Siksi, että sote-uudistus merkitsee kansalaisille paljon. On ensiarvoista, että saamme laadukasta ja yhdenvertaista palvelua. Kustannustehokkuus paranee saman hallinnon alla palveluiden sujuvoituessa ja päällekkäisyyksien poistuessa. Se, miten uudistuksessa onnistutaan, jää pitkälti perustettavien hyvinvointialueiden harteille ja vastuulle.

Hyvinvointialueiden työnantajapolitiikka tulee määrittelemään pitkälti uudistuksen onnistumisen.

On myös muistettava, että uudet hyvinvointialueet ovat suuria työnantajia. Uudistuksessa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueille noin 200 000 henkilöä, eli kyseessä on myös erittäin suuri liikkeenluovutus. Hyvinvointialueiden työnantajapolitiikka tulee määrittelemään pitkälti uudistuksen onnistumisen. On tärkeää, että aluevaltuustoihin valittavat ymmärtävät henkilöstön arkea ja ovat yhteistyökykyisiä myös sen kanssa.

Uudet valtuutetut linjaavat ja päättävät myös siitä, minkä verran palveluita tuotetaan itse ja minkä verran niitä mahdollisesta ostetaan yrityksiltä. Samalla valtuutetut päättävät, minkälaisia palvelut ovat, mitä ne maksavat sekä missä ne maakunnassa sijaitsevat. Toivottavaa on, että valittavat valtuutetut haluavat ja kykenevät katsomaan asioita laajemmin kuin pelkästään oman kuntansa näkökulmasta. Ilman tätä ei hyvinvointialuetta pystytä rakentamaan tasapuolisesti.

Nyt ennen vaaleja pitää saada keskustelua aikaan siitä, mistä vaaleissa on kysymys. Tietoisuus vaalien merkityksestä nostaa myös äänestysaktiivisuutta, sote-vaaleissa nimittäin päätetään kansalaisten arkeen suuresti liittyvistä asioista.

VELI-MATTI KAUPPINEN
Teollisuusliiton viestintäasiantuntija

KUVA KITI HAILA

2.11.2021