Työsuojeluvaaleilla rakennetaan turvallisuutta

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on työntekijöiden oikeus. Tämän mittapuun täyttävän työympäristön rakentaminen on työnantajan vastuulla. Sen myötä työntekijöillä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja tärkeä rooli työpaikan turvallisuuden edistämisessä.

Turvallisuuden rakentamisen yksi ratkaiseva ajankohta on teollisuuden työpaikoilla jälleen lähestymässä. Työsuojeluvaalit järjestetään marras–joulukuussa. Työpaikoille valitaan työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. Paikallisesti sopimalla on mahdollista valita myös työsuojeluasiamiehiä. He kaikki ovat työympäristöasioiden avaintoimijoita.

Vaalien järjestäminen perustuu lakiin työsuojelun yhteistoiminnasta. Vähintään 10 hengen työpaikoille pitää valita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Vähintään 20 hengen työpaikoille täytyy perustaa myös työsuojelutoimikunta, jonka toimintatavaksi ottaminen on suositeltavaa kaikilla työpaikoilla koosta riippumatta.

Tehokas työympäristötyö ja ennakoivan työturvallisuuskulttuurin rakentaminen alkaa organisoimisesta ja resursoimisesta. Ilman organisaatiota ja tehtäviin nimettyjä henkilöitä toiminnasta puuttuu lähes kaikki olennainen, kuten pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, seuranta, arviointi, johtopäätösten tekeminen ja muutosten toteuttaminen. Samoin käy kaiken toiminnan ytimeen sijoittuvalle vuoropuhelulle työntekijöiden ja työnantajan kesken. Se ei ilman vakiintuneita toimintamalleja toteudu kuin korkeintaan satunnaisesti.

Käytännön esimerkki on läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen. Ilmoituksista ei ole hyötyä, jos niitä ei käsitellä esimerkiksi työsuojelutoimikunnassa ja mietitä, miten havaitut riskit voidaan poistaa, tai jos se ei ole mahdollista, pohdita, miten riskejä voidaan ehkäistä ja miten niiltä voidaan suojautua.

Työsuojeluvaalit ja valtuutettujen valitseminen ovat turvallisen ja terveellisen työympäristön rakentamisen perusta. Ennakoivan työturvallisuuskulttuurin kantavan ajatuksen mukaan työpaikan jokaisen toimijan henkilökohtaiseen vastuuseen ja sitoutumiseen sisältyvät myös huolenpito toisista ja muiden auttaminen toimimaan turvallisesti.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on kiistämättä vaativa, mutta hallittavissa oleva kokonaisuus, jonka hoitamiseen saa apua ja tukea.

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojelutehtäviin ryhtyneet jäsenensä. Murikka-opiston järjestämä korkeatasoinen koulutus sisältää perus- ja jatkokurssit sekä aihepiiriä täydentävät muut sisällöt. Koulutukseen lähteminen on puolestaan tehty helpoksi, se on työsuojelutehtäviä hoitavien lakisääteinen oikeus.

Jäsenille maksuttoman koulutuksen rinnalla liiton asiantuntijat auttavat ja neuvovat työsuojelutehtävien hoitamisessa tapaus- ja tilannekohtaisesti. Siksi työsuojeluvaaleissa ehdokkaaksi asettumista tai työsuojeluvaltuutetun tehtävään ryhtymistä ei tarvitse pelätä. Tarjolla on mahdollisuus vaikuttaa, oppia, rakentaa henkilökohtaisia verkostoja ja viedä asioita omalla työpaikalla parempaan suuntaan.

PETTERI RAITO
Päätoimittaja

13.10.2021