Grundkurs för förtroendemän, 13 – 17.5.2019 Murikka-institutets utbildningslokal, Helsingfors. Teollisuusliiton järjestötoimitsija Nina Wessberg toimi kurssin opettajana.

Industrifacket satsar på mer utbildning på svenska 2020 – ”Viktigt få fram att det är vi tillsammans som bygger facket”

Utbildning är nyckeln till allt och lärande är närande, heter det. Industrifackets svenskspråkiga medlemmar kommer att få ta del av ett mångsidigt kursutbud år 2020. Det är viktigt att ta vara på chansen.

Något som är nytt för 2020 är att Industrifacket för första gången självständigt fixar kurser i arbetarskydd.  Först ute i början av februari är en startkurs för nyvalda arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddsvalet pågår som bäst, och ska stå klart före årsskiftet.

Kursen ger dem som blivit valda till arbetarskyddsfullmäktige en första insyn i vad uppdraget för med sig. Kursen är öppen för alla valda arbetarskyddsfullmäktige i Svenskfinland.

–Vi kommer bättre åt att behandla frågor som uttryckligen berör arbetarskyddsfrågor inom industrin och läget på våra arbetsplatser, säger organisationsombudsman Nina Wessberg. Hon utbildar på flera av kurserna.

Tidigare har Industrifackets kurser för arbetarskyddsfullmäktige anordnats i samarbete med Fackförbundet för kommunal- och välfärdstjänsterna JHL och förbundets JHL-institut i Helsingfors.

Den första grundkursen för förtroendemän inom Industrifacket ordnades i Helsingfors 13-17.5.2019 .
Från vänster: Mats-Johan Kaars, Elin Sundbäck, Eric Häger, Mikael Nyman, Lotta Asp, Mathias Eklund, Johnny Söderholm, Tommy Ljungkvist, Stefan Kihlström, Anders Åkerblom, Lena-Maria Lind, Thomas Källström, Remus Mihalache och Rose-Mari Eklund.

Förväntningarna på förtroendevalda är höga, också från arbetsgivarhåll. I Industrifackets fullmäktige har ett förslag om att en avklarad grundkurs för förtroendemän ska vara minimikravet för huvudförtroendemän som vill ingå betydande lokala avtal på sin arbetsplats.

– Arbetsgivarna driver allt fler frågor till lokala förhandlingar. För dem är det ju lättare att få sin vilja igenom, om förtroendemannen inte har en tillräcklig utbildning bakom sig, säger Wessberg.

Fackavdelningarna från Svenskfinland får chansen att mötas i mars för att tillsammans hitta nya lösningar på problem och helt enkelt sätta fart på verksamheten. Under veckoslutskursen i Murikka diskuteras frågor som dykt upp under utvecklingssamtalen med fackavdelningarna.

Här ska idéer för framtidens verksamhet inom fackavdelningen, som ju utgör grundstenen i det fackliga arbetet, vaskas fram. Helgkursen Fart på fackavdelningen går av stapeln i mitten av mars i fackets utbildningscentrum Murikka, som förövrigt nyligen vunnit ett pris för den fina arkitekturen.

– Jag tycker det är viktigt att få fram att det är alla som vi tillsammans som bygger facket. Facket är inte något som bara finns ”någonstans där borta i Helsingfors”, säger Wessberg.

VIKTIGT ATT TRÄFFA MEDLEMMAR

Det ”nya” Industrifacket är en organisation som börjar ha några år på nacken. Våren 2019 inleddes den första grundkursen för förtroendemän på svenska i Industrifackets regi. Under hösten deltog en del av gänget i fortsättningskursen.

I sammandraget av feedbacken som kursdeltagarna gav, kom det tydligt fram hur viktigt det är att träffa svenskspråkiga medlemmar och förtroendevalda från andra delar av landet.

Här berättar Industrifackets arbetsmiljöexpert Jenni Uljas om ämnet Kemikalier och arbetsmiljö. FOTO JYRKI LUKKONEN

Merja Westman är utbildningsplanerare på Industrifacket. Hon säger att det tydligt finns en efterfrågan på utbildning på svenska.

–Det är klart att vi ska erbjuda kurser på svenska. Det är något vi ofta får höra om på fältet, säger Westman.

Hon påminner ändå om att det gäller att ta vara på chansen när den kommer.

– Det har tyvärr hänt att man varit tvungen att avboka kurser eftersom det inte kommit tillräckligt många anmälningar, eller deltagare dragit tillbaka sin anmälning, säger Westman.

Innehållet på kurserna lever också naturligtvis efter behov och vad som råkar vara aktuellt. Westman nämner den nya arbetstidslagen som något som är ytterst viktigt att förtroendemän och medlemmar har koll på. Därför skadar det verkligen inte med jämna mellanrum delta och ”uppdatera sin kunskap”, som det heter på konsultspråk. Det gynnar alla.

Information om kurser och andra evenemang kommer att publiceras på webben. Dessutom publiceras en kursruta på de svenskspråkiga sidorna i varje nummer av Tekijä.

SVENSKSPRÅKIGA KURSER 2020

1.2 Startkurs för arbetarskyddsfullmäktige / Scandic Vasa

14–15.3 Fart på fackavdelningen / Murikka

6–8.4 Kompletteringskurs / Murikka

20–24.4 Grundkurs för arbetarskyddsfullmäktige / Helsingfors

4–8.5 Grundkurs för förtroendemän / Helsingfors

20–23.8 Våga fråga / Regatta Spa Hotel Hangö

5–9.10 Fortsättningskurs för arbetarskyddsfullmäktige del 1 / Helsingfors

26–30.10 Fortsättningskurs för förtroendemän del 1 /Helsingfors

29.10–3.11 Fortsättningskurs för arbetarskyddsfullmäktige del 2/ Murikka

23–27.11 Fortsättningskurs för förtroendemän del 2 / Murikka

Tvärfackliga kursveckoslut för alla medlemmar i FFC-förbund

7–8.3 FFC Tvärfacklig kurs i Åbo

28–29.3 FFC Tvärfacklig kurs i Vasa

14–15.11 FFC:s svenskspråkiga seminarium i Helsingfors

PAPPERS- OCH LIVSMEDELSARBETARE I MURIKKA

Nytt för år 2020 är att Pappersförbundet och Livsmedelsarbetareförbundet SEL kommer att flytta utbildningsverksamheten till Industrifackets Murikkainstitut.

SEL:s förbundssekreterare Henri Lindholm anser att det verkar som en lösning som kan fungera bra, då det rör sig om industribranscher.

–Vi har absolut ett behov av svenskspråkig utbildning. Det gäller i vårt fall speciellt Åland, där vi har många helt svenskspråkiga medlemmar, säger Lindholm. Där finns som chipstilleverkaren Orkla, kötthuset Dahlmans och ÅCA-mejeriet. Sammanlagt har vi närmare 40 arbetsplatser dit informationen går på svenska och finska, säger Lindholm.

– SEL:s styrelse har besökt Murikka och de verkade nöjda med vad de såg där, säger Lindholm.

Pappersförbundets svenskspråkiga medlemmar från bland annat Jakobstad och Kristinestad, får också första gången på flera år chansen till utbildning på modersmålet.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO KITI HAILA