Strejkvakter vid UPM:s sågverk på Alholmen i Jakobstad. Från vänster arbetarskyddsfullmäktige Sami Kettula, Kimmo Mikkola huvudförtroendeman Vuokko Piippolainen och vice huvudförtroendeman Glenn Södergård.

STREJK 9–11.12. Strejken håller på UPM Alholmens såg – ”Ingen har ens försökt komma på jobb”

”Kikytimmarna är en så stor fråga att det inte är svårt att få folk att gå i strejk”, säger huvudförtroendeman Vuokko Piippolainen.

11.12.2019

På UPM:s såg i Jakobstad UPM:s såg i Jakobstad har inte ens det kyliga snöblandade regnet som sammanföll med inledandet av strejken tagit kol på stämningen. Strejkkvatpassen roterar med två vakter 90 minuter åt gången.

– Här håller strejken. Ingen har ens försökt komma på jobb, säger huvudförtroendeman Vuokko Piippolainen.

Enligt huvudförtroendemannen går orsaken att finna i den höga organiseringsgraden på sågen. Alla utom en av 54 anställda inom produktionen hör till facket.

Piippolainen intygar att Industrifackets målsättning för förhandlingarna åtnjuter ett omfattande stöd bland arbetstagarna.

– Arbetsgivarnas krav är verkligen hutlösa. Först måste vi naturligtvis se till att vi blir kvitt kikytimmarna, men visst finns där annat också. Till exempel kravet på sänkt sjuklön. Slopandet av tjänsteårstillägget skulle innebära att två veckors lön faller bort direkt, säger Piippolainen.

Industrifacket utlyste strejk på inom tio avtalsbranscher. Arbetsgivarna inom den mekaniska skogsindustrin has svarat med att utlysa lockout mellan den 12 och 18 december.

Med ”kikytimmar” avses den arbetstidsförlängning på 24 timmar som infördes som ett moment i det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

Ett avtal som facket godkände som en tillfällig lösning med långa tänder, då alternativet var de så kallade tvångslagarna som regeringen Sipilä hotade med.

Arbetsgivarens förslag kring söckenhelger eller kringskuren strejkrätt faller heller inte i god jord.

Vice huvudförtroendeman Glenn Södergård och huvudförtroendeman Vuokko Piippolainen.

LOCKOUT DIREKT PÅ STREJKEN

Arbetsgivarorganisationen Metsäteollisuus rf har utlyst lockout på 32 arbetsplatser mellan den 12 och 18 december. Lockouten gäller även på Alholmen.

Huvudförtroendeman Piippolainen påminner om att lockout införs inom den mekaniska skogsindustrin på sågar och fanerfabriker, där det varit aningen tystare under den senaste tiden. Därför har arbetsgivarna inom skogsindustrin, som inte är precis ovana med att ta till lockout som stridsåtgärd, lätt att nu ta till det vapnet.

Industrifackets forskningsenhet har i sin färska översikt över börsnoterade bolag under årets två första kvartal, noterat att UPM Kymmene-koncernens omsättning ökat med 4 procent medan nettovinsten, det vill säga det tal som berättar mest om lönsamheten, ökat med hela 10 procent.

– Hoppas de får till stånd ett avtal. Det finns på arbetsgivarsidan flera unga män vid förhandlingsbordet och de verkar som om de vill hävda sig, säger Piippolainen.

DET SKA FINNAS SOLIDARITET OCH STÖD I ETT STORT FÖRBUND

I det dagliga nyhetsflödet får man rätt en skev bild av Industrifackets förhandlingar med arbetsgivarförbunden då ett så stort fokus ligger på teknologiindustrin.

– Hur kommer det att gå om teknologisektorn får ett avtal. I ett så här stort förbund ska det finnas ett stöd och solidaritet för att medlemmar, säger Piippolainen.

Hon påminner om att kollektivavtalet för snickeribranschen löper ut i slutet av januari. Då ska det fortfarande finnas krafter att ta till.

–  En arbetskompis sade just att nu när det blir strejk, lockout och kanske nya stridsåtgärder efter årsskiftet, så känner man av det i plånboken.

– Men nu ska vi ha bort talkoarbetet en gång för alla, säger Piippolainen.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO JOHANNES TERVO