Jenni Uljas: Työperäisen syövän torjunnan lait muuttuvat

Työperäinen syöpä on edelleen valtava ongelma. Töissä tapahtuva syöpävaarallisille aineille altistuminen aiheuttaa Euroopassa vuosittain arviolta 120 000 syöpään sairastumista ja 80 000 kuolemaa. Syöpää aiheuttavien aineiden oletetaankin olevan useimpien kuolemaan johtavien ammattitautien syynä EU:ssa. Ongelma on ajankohtainen ja todellinen myös Suomessa.

Syövän kehittyminen vaatii usein pitkän altistusajan. Aikaväli altistumisen alkamisesta sairastumiseen on tyypillisesti kymmeniä vuosia. Suuri osa työperäisistä syöpätapauksista johtuu edelleen asbestista, vaikka sen vaarallisuuteen on lainsäädännössäkin herätty jo 1990-luvulla.

Asbesti ei kuitenkaan ole ainoa syöpää aiheuttava aine työpaikoilla. EU:n syöpädirektiivin kolmessa vaiheessa toteutettavissa päivityksissä on sovittu yli 20 merkittävimmän altisteen raja-arvoista hengitysilmassa. Lisäksi direktiiviin on kirjattu syöpävaarallisina ihon kautta imeytyvät tietyt PAH-yhdisteet ja mineraaliöljyt, joita on käytetty polttomoottoreiden osien jäähdytykseen. Raja-arvoja säädetään esimerkiksi kvartsipölylle ja dieselpakokaasuille sekä useille metalleille kuten kromi(VI)-yhdisteille. Lisäksi nykyinen kovapuupölyn sitova raja-arvo kiristyy.

”Teollisuusliiton työympäristöyksikkö on mukana valmistelemassa lainsäädäntöä ja vaikuttamassa siihen, että jäsentemme työ olisi mahdollisimman turvallista.”

Syöpädirektiivin ensimmäinen päivitys pitää saattaa kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2020 alusta. Se toteutetaan päivittämällä valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Osa raja-arvoista tulee voimaan vasta eripituisten siirtymäaikojen jälkeen. Joillekin altisteille on puolestaan määritelty alakohtaisia siirtymäaikoja. Esimerkiksi dieselpakokaasujen raja-arvo astuu voimaan kaivoksilla myöhemmin kuin muilla aloilla.

Suomessa on päädytty uudistamaan myös niin kutsuttu ASA-laki, jossa säädetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ammatissaan altistuvien rekisteröinnistä. Työnantajan tehtävänä on ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain työntekijät, jotka ovat työssään merkittävästi altistuneet listatuille syöpäsairauden riskin aiheuttaville tekijöille. Rekisteriin pitää ensi vuoden alusta lukien ilmoittaa myös ne työntekijät, jotka ovat merkittävästi altistuneet CLP-asetuksen mukaisille syöpää aiheuttaville tai perimää vaurioittaville kategorian 1A tai 1 B aineille. Lisäksi rekisteriin pitää ilmoittaa ne työntekijät, jotka altistuvat tietyissä työprosesseissa syntyville altisteille, kuten kvartsipölylle, kovapuupölylle, dieselpakokaasuille sekä ruostumattoman teräksen hitsaushuuruille. Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly.

Syöpädirektiiviin on näillä näkymin lähivuosina tulossa ainakin vielä yksi päivitys, joten työ jatkuu myös Suomessa. Teollisuusliiton työympäristöyksikkö on mukana valmistelemassa lainsäädäntöä ja vaikuttamassa siihen, että jäsentemme työ olisi mahdollisimman turvallista. Kenenkään ei pidä sairastua työnsä ja toimeentulonsa takia.

JENNI ULJAS
Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija

KUVA KITI HAILA