NGU-deltagarna funderade på en kampanj som verkligen funkar

Vad kännetecknar en bra kampanj? Bland annat den frågan försökte fackaktiva svara på under de grafiska branschernas nordiska samarbetsorgan NGU:s konferens i Finland.

Nordisk grafisk union (NGU) är en sammansättning av fackförbunden inom den grafiska branschen i de nordiska länderna. Samarbetet inleddes på 1970-talet. Samarbetetsorganets organiseringskonferens ordnades i Kyrkslätt i slutet av maj. Organiseringskonferensen lockade ett 20-tal aktiva medlemmar och anställda från Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Industrifackets styrelsemedlemmar Ronny Norrgård och Peter Sjökvist liksom också Elin Sundback, fackligt ombud på Åland, stod för den finländska representationen.

Vanja Elsilä från svenska GS-facket. FOTO PATRIK LINDSTRÖM

MER INFORMATION OM NORDISKT SAMARBETE

Vanja Elsilä, avdelningsordförande för svenska facket för Skogs- Trä och Grafisk bransch avdelning 6 Väst. GS-facket hör till de nyare fackförbunden i västra grannlandet och har nyligen firat 10-årsjubileum.

GS-facket blev till år 2009 efter en samgång av Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

– Detta var första gången jag deltog i NGU, och har fram tills nu inte haft stor insikt i samarbetet. Jag tycker att det är lagom att ses årsvis för samverkan mellan de nordiska länderna. Däremellan fortgår samarbetet genom det nätverk som skapats, sa Elsilä.

Elsilä anser att det helt enkelt behövs mer information om möjligheterna som finns för fackligt samarbete mellan de nordiska länderna.

– Bristen på insyn tills nu vittnar om att det är begränsat till en liten grupp. Vårt förbund behöver helt enkelt bli bättre på kommunicera ut det nordiska samverkansarbetet.

Emma Watne från norska Fellesforbundet berättade om kampanjen ”Flere fasta jobber” vars mål var att bland annat att få ett slut på s.k. nolltimmarsavtal i Norge.  FOTO PATRIK LINDSTRÖM

KAMPANJ FÖR FASTA JOBB

Deltagarna jämförde erfarenheter och lärdomar från kampanjer som förbunden i de olika länderna varit organiserat eller deltagit i.

Emma Watne från norska Fellesforbundet arbetade med kampanjen Flere faste jobber som lyckades i alla fall delvis få bukt med problemen som gäller inhyrd arbetskraft i Norge. Problemen har gällt framför allt byggbranschen och servicebranschen.

– Om man tänker på den bransch som jag företräder, hotell- och restaurangbranschen, så var den i början av fackföreningsrörelens historia en av de mest organiserade och idag hör den till de brancher där organiseringsgraden är lägst, sa Watne.

Ronny Norrgård räcker över den symboliska budkavlen till Marcus Linnros från Skåne och svenska GS-facket. I gruppens planeringsarbete deltog också Ellinor Linnea Spro från Norge (Fellesforbundet) och Dennis Christensen från Danmark (HK). FOTO PATRIK LINDSTRÖM

Kristiina Linna från FFC berättade om kampanjen Landet för de fria, vars mål var att uppmuntra människor att rösta för förändring i vårens riksdagsval.  Dessutom presenterade danskarna kampanjen mot nedskärningar i utbildningen – en kampanj som nådde framgångar.

NGU-deltagarna fick utveckla idér för kampanjer och påverkningsarbete i mindre grupper.

– Jag lärde mig mycket under dessa dagar. Fick framförallt en inblick i hur de nordiska länderna arbetar med organisationen, politiken samt vilka kampanjer och strategier som fungerat hos dem, och inte minst hur de framgångsrikt gått tillväga, summerar Vanja Elsilä de tre intensiva dagarna.

TEXT JOHANNES WARIS
FOTO PATRIK LINDSTRÖM