EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä (vas.) ja SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko. KUVA LAURI ROTKO

VÄITTÄJÄT: Ovatko luottamusmiesten oikeudet kohdallaan?

Luottamusmies on työntekijöiden tuki ja turva, mutta parhaimmillaan myös työnantajan kumppani ja yrityksen tärkeä kehittäjä.

VÄITTÄJÄT


ISMO KOKKO
TYÖEHTOASIANTUNTIJA
SAK


MARKUS ÄIMÄLÄ
LAKIASIAINJOHTAJA
EK

OVATKO LUOTTAMUSMIESTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TÄLLÄ HETKELLÄ KOHDALLAAN?

ISMO KOKKO: Trendi on ollut, että luottamusmiesten pitäisi olla yhä enemmän yrityksen kehittäjiä, yhdessä johdon kanssa. Se on oikea suunta, mutta kun mennään sinne oikeuksien puolelle – työehtosopimuksissa sovitut tiedonsaantioikeus, ajankäyttö ja irtisanomissuoja – voisi olla kulttuurin muutoksen paikka. Jos halutaan kehittää yhdessä, sen pitäisi tapahtua oikeasti yhteisymmärryksessä.

MARKUS ÄIMÄLÄ: Isossa kuvassa oikeudet ja velvollisuudet ovat osapuilleen kohdallaan. Mutta kuten Ismo viittasi, pitäisi paikallisesti pyrkiä yhdessä saamaan yritykset toimimaan paremmin. Kehittäminen edellyttää avoimuutta ja luottamuksellista keskustelua, ja juuri sellaisessa kulttuurin hienosäädössä on tekemistä.

KOKKO: On kaikkien etu, että vuoropuhelua olisi enemmän. Eikä pitäisi edes pohtia, kerrotaanko luottamusmiehelle asioita vai ei.

TOIKO EU:N TIETOSUOJA-ASETUS ONGELMIA TIEDONSAANNIN KANNALTA?

ÄIMÄLÄ: Se on aidosti hankala kysymys, koska asetus toi työnantajille aika tiukat velvollisuudet. Emme halua leikata tiedonsaannin oikeuksia, vaan meillä on enemmän huoli siitä, miten se pitää nyt järjestää – jos jotain menee pieleen, se osuu työnantajan nilkkaan.

KOKKO: Ongelmaan on törmätty sillä lailla, että paikallisella tasolla ei voida aina muka antaa palkkatietoja kuten työehtosopimus määrää. Emme ole voineet välttyä ajatukselta, että kun tietoja ei ole annettu, ei ole syntynyt paikallista sopimusta, ja siksi työnantaja on voinut tehdä korotukset perälaudan pohjalta. Tämä ei varmaan ole Markuksella tavoitteena, mutta joillain sektoreilla tilaisuus on saattanut tehdä varkaan.

Markus Äimälä. KUVA LAURI ROTKO

MILLAISET TYÖNANTAJIEN JA LUOTTAMUSMIESTEN SUHTEET OVAT TYÖPAIKOILLA?

KOKKO: Kirjavat. On kiinni ihmisistä, miten suhteet toimivat.

ÄIMÄLÄ: Vaihtelevat. Työnantajan näkökulmasta luottamusmies on parhaimmillaan erittäin positiivinen voimavara, pahimmillaan järkevän toiminnan kehittämisen este, ja kaikkea siltä väliltä.

KOKKO: Luottamusmies on työsuhteessa työnantajaan kuten kuka tahansa työntekijä ja häneen pätevät samat velvoitteet. Mutta kun hänet valitaan luottamusmieheksi, syntyy velvoite myös edustettavia työntekijöitä kohtaan. Jos kaikki ymmärtävät tämän, siitä syntyy hedelmällinen tilanne. Silloin on mahdollista toimia, vaikka se ei välttämättä helppoa aina olekaan.

ÄIMÄLÄ: Kakkua pitää osata sekä kasvattaa että jakaa. Kakun jakamisessa ollaan ikään kuin vastakkaisilla puolilla pöytää, mutta pitää ymmärtää myös se, että sen kasvattamisessa ollaan samassa veneessä. Luottamusmies edustaa ilman muuta työntekijöiden intressejä, mutta se jakamisrooli ei saa tuhota kasvattamisen roolia.

MITEN LUOTTAMUSMIEHET OSAAVAT TÄMÄN KAKUN KASVATTAMISEN?

ÄIMÄLÄ: On paljon niitä, jotka ymmärtävät yritystalouden päälle, ja siksi on myös työnantajan kannalta tärkeää, millainen luottamusmies tulee valituksi. Työnantajalle on hyvä, jos sama luottari pysyy tehtävässään pidempään, jotta hän oppii tuntemaan yrityksen toiminnan. Yritykselle hyvän herraonnen lisäksi onkin tärkeää myös hyvä luottamusmiesonni. Luottamusmiehen ei tarvitse olla jees-mies, mutta yhteistyökykyä tarvitaan. Hänen pitää olla henkilöstön arvostama ja riittävän vahva, jotta hän saa omat rivit suoriksi. Joskus työnantaja joutuu myös koville hyvän luottamusmiehen kanssa.

LUOTTAMUSMIEHEN HOMMA TAITAA OLLA AIKA RISTIRIITAISTA PUUHAA?

KOKKO: Onhan se. Eri osapuolten intressit eivät ole aina yhdensuuntaisia. Vetoa on joka suuntaan, itse sitten sumplit siinä keskellä – tämä korostuu erityisesti huonoina aikoina. En todellakaan kadehdi luottarien hommaa, nostan heille hattua.

MIKÄ ON LUOTTAMUSMIEHEN PARAS OMINAISUUS?

KOKKO: Rohkeus. Luottamusmiehen pitää uskaltaa seistä sanojensa takana tiukassakin paikassa, ja pitää olla rohkeutta uudistaa, kun sen paikka on. Pitää olla myös kova itseluottamus, koska kritiikkiä tulee. Itsensä kehittäminen korostuu, luottarin pitää olla monen osa-alueen osaaja, psykologiaa myöten.

ÄIMÄLÄ: On oltava riittävän osaava. Numeroiden kautta löytyy paljon paremmin yhteinen näkemys, miten eri tilanteissa voidaan edetä.

Ismo Kokko. KUVA LAURI ROTKO

LUOTTAMUSMIESTEN AJANKÄYTTÖ MÄÄRÄYTYY TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄN MUKAAN. ONKO SE TOIMIVA RATKAISU?

KOKKO: Voisi sen ehkä määrittää muutenkin. Näin on toimittu iät ja ajat, vaikka ei työntekijämäärä ole suoraan verrannollinen siihen, miten paljon aikaa tehtävään tarvitaan. 100 ihmisen yrityksessä ei ole automaattisesti puolet vähemmän työtä kuin 200 hengen yrityksessä.

ÄIMÄLÄ: Ei tapa ole täydellinen, mutta se on aika selväpiirteinen, ja parempaakaan ei ole vielä keksitty. Paikallisesti voidaan sopia ajankäytöstä, jos työehtosopimus sen sallii.

ONKO LUOTTAMUSMIESTEN IRTISANOMISSUOJA KOHDALLAAN?

KOKKO: Asema ei ole ihan niin turvattu kuin ennen. Siitä ei ole tilastoa, mutta näppituntuma on, että irtisanomiset tai työsuhteen purut tai niiden yritykset ovat lisääntyneet. Luottamusmiesinstituutio ei ole sama kuin aiemmin, ja joskus saatetaan haluta päästä luottarista eroon, maksoi mitä maksoi. Ehkä tämä kertoo ajan hengestä, että yhteiskunnassa aiemmin hyviksi havaittuja toimintatapoja ei enää kunnioiteta.

ÄIMÄLÄ: Luottamusmiesten työsuhdeturva on hyvin korkealla tasolla: hän lähtee viimeisenä, ja korvaukset laittomasta irtisanomisesta ovat huomattavan korkeat. Jos meille tulee yhteydenotto, jossa työnantaja olisi päättämässä luottamusmiehen työsuhdetta, kehotamme kyllä miettimään hyvin tarkkaan. Me tunnistamme, että se on iso asia palkansaajille ja sellaiseen ei pidä kevein perustein mennä.

 

LUOTTAMUSMIES

Ammattiliittoon järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema luottamusmies valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista. Luottamusmies on työpaikan neuvottelija, sopija, tiedonvälittäjä ja yrityksen kehittäjä. SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteensä noin 40 000 luottamusmiestä. Teollisuusliiton työpaikoilla on noin 2 300 pääluottamusmiestä, 1 700 varapääluottamusmiestä ja 1 300 luottamusmiestä. Teollisuusliiton työpaikkojen luottamusmiehet valitaan vaaleilla marras–joulukuussa: LUE LISÄÄ TÄSTÄ.

 

TEKSTI SAMI TURUNEN
KUVAT JA VIDEO LAURI ROTKO