LUOTTAMUSMIESVAALIT 1.11.–31.12.: Valitaan luottamusmies – nyt!

Teollisuuden työpaikoilla valitaan luottamusmiehet marras- ja joulukuussa. Luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

Pääluottamusmiehen lisäksi valitaan varapääluottamusmies sekä luottamusmiehet, jotka edustavat työpaikoilla ammattiosastoa.

Lokakuussa 2018 Teollisuusliiton tiedossa oli 2 348 pääluottamusmiestä, 1 669 varapääluottamusmiestä ja 1 298 luottamusmiestä.

Luottamusmies saa käyttää työaikaansa työntekijöiden asioiden hoitamiseen. Yli 400 työntekijän yrityksissä on kokopäivätoiminen pääluottamusmies.

Teollisuusliiton Murikka-opisto kouluttaa luottamusmiehiä tehtävän hoitamiseen, minkä lisäksi liitto järjestää alueellista ja paikallista koulutusta. Valitulla luottamusmiehellä on mahdollisuus osallistua luottamusmieskursseille, kunhan asiasta sovitaan työnantajan kanssa. Kursseilta aiheutuvat ansionmenetykset korvataan osallistujalle. Liitto kannustaa kaikkia luottamushenkilöitä kouluttautumaan.

Luottamushenkilöillä on voimassa liiton maksama vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

”Luottamusmiehenä pääsee vaikuttamaan työpaikan asioihin ja auttamaan työkavereita”, kannustaa Ville-Petteri Risberg. KUVA KITI HAILA

– Ilman luottamusmiehiä liitto ei pääse kunnolla kiinni työpaikkojen arkeen ja valvomaan työntekijöiden etuja. Luottamusmies on työpaikan työntekijöiden tärkein edunvalvoja ja jäsenhankinnan ja järjestäytymisen ykköslenkki, sanoo Teollisuusliiton järjestöasiantuntija ja tietosuojavastaava Ville-Petteri Risberg.

– Luottamusmiehenä pääsee vaikuttamaan oman työpaikan asioihin ja auttamaan työkavereita konkreettisesti.

Jos työpaikalla ei ole vielä valittu pääluottamusmiestä, kannattaa kerätä porukka yhteen ja ryhtyä miettimään, kenet hommaan valitaan.

– Vaikka pääluottamusmiestä ei olisi, niin usein työpaikalla syntyy käytäntö, jossa joku tietty henkilö toimii työnantajan suuntaan työntekijöiden edustajana. Hänen on helpompaa hoitaa asioita, jos asema on virallinen, Risberg sanoo.

Luottamusmiehet ovat myös mukana yrityksen kehittämishankkeissa.

– Luottamusmiehen kautta työntekijöiden näkemykset tulevat paremmin esille, kun tehdään firman kehittämissuunnitelmia ja muita työoloihin vaikuttavia pitkän aikavälin päätöksiä.

MIKÄ LUOTTAMUSMIES?

  • Luottamusmies on työpaikalla ammattiosaston ja Teollisuusliiton edustaja. Hän on työpaikan työntekijä ja työpaikalla toimivan ammattiosaston jäsen.
  • Hän toimii ammattiosaston edustajana työehtosopimuksen ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Hän ylläpitää ja kehittää yrityksen ja henkilöstön välistä neuvottelu- ja yhteistoimintaa sekä välittää tietoa.
  • Hän edistää järjestäytymistä ja jäsenhankintaa.
  • Ammattiosaston jäsenet valitsevat pääluottamusmiehen, hänen varamiehensä sekä muut luottamusmiehet. Ammattiosasto vahvistaa valinnat. Konserniluottamusmiehen valinnasta voidaan sopia paikallisesti konsernin sisällä.
  • Pääluottamusmies toimii koko työpaikan alueella, luottamusmiehen toimialue sovitaan työnantajan kanssa.
  • Ehdokkaat tulee asettaa ehdokasasettelukokouksessa. Jos tehtävää kohti on vain yksi ehdokas, hän tulee valituksi. Jos ehdokkaita on useita, ammattiosastolla on oikeus järjestää työpaikalla luottamusmiehen vaali. Vaalissa voivat äänestää työpaikan työntekijät, jotka ovat Teollisuusliiton ammattiosaston jäseniä.
  • Ammattiosaston on ilmoitettava valituista pääluottamusmiehistä ja luottamusmiehistä kirjallisesti työnantajalle sekä Teollisuusliiton aluetoimistoon.

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN
KUVA KITI HAILA

Lue lisää ja tulosta tai tilaa Teollisuusliiton uutta luottamusmiesvaalimateriaalia, esimerkiksi uusi luottamusmiesvaaliohje:

www.teollisuusliitto.fi/luottamusmiesvaalit