Anne Gärding, sektorijohtokunnan puheenjohtaja. Teollisuusliiton erityisalojen sektorijohtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin 19.2.2018 Helsingissä.

Avoimin mielin työehtosopimusten kimppuun

– Työehtosopimuksia voidaan kehittää monella tavalla. Ryhdymme toimeen avoimin mielin, erityisalojen sektorijohtokunnan puheenjohtaja Anne Gärding linjaa.

Teollisuusliiton erityisalojen sektorijohtokunta piti ensimmäisen kokouksensa 19. helmikuuta Helsingissä.

– Sektorimme pitää sisällään 15 sopimusalaa. Meidän on rakennettava toimintatapamme sellaiseksi, että ehdimme järkevästi käsitellä jokaisen sopimusalan tärkeät asiat kokousaikataulumme mukaisesti. Lähtökohdat ovat kunnossa. Vaikka tulemme eri suunnista, on työehtosopimusten kanssa toimiminen kaikille tuttua. Yleinen kiinnostus tutustua muihin sopimusaloihin on selvästi aistittavassa, Oulussa Kaleva 365:ssä graafisena suunnittelijana työskentelevä Gärding arvioi.

– Käsiteltäviin asioihin aukeaa nyt useita näkökulmia, ja se on toiminnalle eduksi. Siitä ei nimittäin tule mitään, jos kaikki ovat kaikesta samaa mieltä, paitsi lyhyet kokoukset, Marttilan tilalla Simossa karjamestarina työskentelevä johtokunnan jäsen Pekka Jurmu toteaa.

– Jokaisella sopimusalalla on erityiset kysymyksensä. Niitä voidaan katsoa uusin silmin. Toisaalta tehoa voi syntyä siitä, että kenties havaitsemme samojen ongelmien vaivaavan useita tai kaikkia sopimusaloja. Muilla voi jo olla sellaisia keinoja ja ratkaisuja tarjolla, joita ei itse ole tullut miettineeksi, Gärding pohtii.

Uusi liitto ja leveämmät hartiat herättävät Gärdingissä ja Jurmussa odotuksia.

– Tietenkin toivon, että kokonaisuudesta löytyy tuki, jos sitä tarvitaan sekä muoto, miten sen tuen käyttäminen olisi helpointa, järkevintä ja hyödyllisintä, Gärding sanoo.

– Tarvitsemme asioillemme ja tavoitteillemme myös enemmän näkyvyyttä. Siihen meillä on aikaisempaa paremmat mahdollisuudet, Jurmu kommentoi.

Pekka Jurmu edustaa johtokunnassa maaseutuelinkeinoja.

Erityisalojen sektorijohtokunta

Erityisalojen sektorin työehtosopimukset ovat: 1) metsäala, 2) taimitarha-ala, 3) metsäkoneala, 4) turvetuotantoala, 5) maaseutuelinkeinot, 6) turkistuotantoala, 7) puutarha-ala, 8) viher- ja ympäristörakentamisala, 9) lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala, 10) tekstiili- ja muotiala, 11) tekstiilihuoltoala, 12) media- ja painoalan työntekijät, 13) viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry, 14) jakajat ja 15) tekninen huolto ja kunnossapito. Työehtosopimuksista neuvotellaan kahdeksan eri työnantajaliiton kanssa.

Sektorijohtokuntaan kuuluvat Anne Gärding, puheenjohtaja (media- ja painoalan työntekijät), Tanja Levaniemi, varapuheenjohtaja (tekstiilihuolto), Juha Krankkala (media- ja painoalan työntekijät), Rauno Kamula (lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostus), Harri Saarenmaa (tekstiili- ja muotiala), Tuomas Weckström (tekstiili- ja muotiala), Tuija Pircklen (viestintäalan toimihenkilöt Grafinet), Eveliina Koivisto (jakajat), Petri Nurmi (media- ja painoalan työntekijät), Anne-Mari Nordberg (puutarha-ala), Esa Sorila (metsäkoneala), Pekka Jurmu (maaseutuelinkeinot), Kari Gullsten (taimitarha-ala), Tapio Myllykoski (turkistarhaus), Markku Haataja (metsäala), Jussi Nyman (viherala), Marko Mikkonen (turvetuotanto) ja Lari Haikonen (huolto- ja kunnossapito).

Teollisuusliiton erityisalojen sektorijohtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin 19.2.2018 Helsingissä.
Tekstiili- ja muotialan edustajat Tuomas Weckström ja Harri Saarenmaa sekä metsäkonealan edustaja Esa Sorila.

Johtokunta vastaa sektorinsa työehtosopimustavoitteista ja neuvotteluista. Sopimustavoitteet määritellään ammattiosastojen tekemien aloitteiden perusteella. Jos sektorijohtokunta sopimusalan työehtoneuvottelukunnan esityksestä toteaa neuvottelutuloksen syntyneeksi, liiton hallitus päättää hyväksytäänkö neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Hallitus voi myös siirtää asian valtuuston käsiteltäväksi tai järjestää neuvottelutuloksesta neuvoa-antavan liittoäänestyksen.

TEKSTI PETTERI RAITO KUVAT KITI HAILA