OIVALTAJA: Teollisuusliiton urapalveluja käyttänyt Esa Untinen: ”Elämä alkoi hymyillä”

Metsäkoneenkuljettaja Esa Untinen kipuili viime syksynä lomautusten kanssa, kun liiton urapalveluista soitettiin ja kysyttiin, kiinnostaisiko nuorta miestä osallistua liiton urapalveluun. Untinen päätti kokeilla, kun aikaa oli olla välillä viikkojakin vain kotosalla.

7.5.2021

TEOLLISUUSLIITON URAPALVELUT

ESA UNTINEN

Toholampi
Metsäkoneenkuljettaja, Säilynoja Forest, Sievi
Maataloustyöntekijä, Haasala Oy, Lohtaja
Metsäkonealan ja puutavaraterminaalien työntekijät ao. 773

Henkilökohtainen uravalmennus on liiton jäsenetu, jossa voi pohtia valmentajan kanssa työnhakua, osaamisen kasvattamista tai hyvinvointiasioita. Palvelun tuottaa Teollisuusliitolle yhteistyökumppani UP Partners.

Untinen on käynyt useita puhelinkeskusteluja uravalmentaja Mai Peltoniemen kanssa. Asiaa on riittänyt puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.

– Oli henkisesti raskasta olla viikkoja kotona lomautettuna. Mai kyseli kuulumisia ja mietimme yhdessä, mitä tehdä. Rahatilannekin alkoi olla tiukka, joten tuumin, että kotona olemisen sijasta voisin hakea toista työpaikkaa tai vaikka keikkahommia, eikä niiden välttämättä tarvitse olla edes omalta alalta.

Keski-Pohjanmaalla Toholammilla asuva Untinen sai vinkkejä mahdollisista työpaikoista tutuiltaan ja soitti yrittäjille. Maaliskuussa hän aloitti metsänhoitopalvelualan yrityksessä Säilynoja Forestilla metsätyöt. Toinenkin vinkki kesäajan sesonkitöistä poiki tulosta: kesäksi Untinen on sopinut metsä- ja peltoalan töistä lohtajalaisen Haasala Oy:n kanssa.

Seuraavaksi talvisesongiksi Untinen toivoo pääsevänsä taas jatkamaan Säilynoja Forestin metsätöissä.

– Nyt on suullisesti sovittu, että aloitan peltohommat Haasalalla, kun metsään tulee toukokuussa kelirikko. CV:n tuunaaminen omavalmentajan kanssa henkilöstövuokrausyrityksen käyttäjäprofiiliin jäi tekemättä, kun kaksi uutta työpaikkaa ilmaantui.

Oli henkisesti raskasta olla viikkoja kotona lomautettuna.

Liiton uravalmennus on Untisen mielestä hyvää palvelua. Keskustelut ovat olleet Untisen mielestä kannustavia ja jopa terapeuttisia. Untinen heräsi ajattelemaan, ettei elämä ole yhdestä työpaikasta kiinni.

– Välittäminen paistaa valmentajasta läpi.

Untinen on tyytyväinen nykytilanteensa. Elämä hymyilee, vaikka mikään ei ole satavarmaa.

Uravalmennuksessa olisi ollut mahdollista osallistua myös webinaareihin ja verkkokursseille, mutta Untinen ei läppärin ääressä istumisesta innostunut. Puhelin oli riittävä väline niin keskusteluihin omavalmentajan kanssa kuin onnistuneeseen työnhakuun.

Lue lisää liiton urapalveluista: www.teollisuusliitto.fi/urapalvelut

TEKSTI PIA KOIVISTO
KUVA PÄIVI KARJALAINEN

TOIMIJA: Jarmo Liimatainen: ”Moneltako päivältä on maksettu?”

JARMO LIIMATAINEN

Työttömyyskassan asiamies
Osaston luottamusmies
Valtra Oy Ab, Suolahti
Suolahden Traktoritehtaan työntekijäin ao. 141

6.5.2021

”Olen viimeiset vuodet ollut vuoron vanhin eli kymppi. Vähän sellainen ´sulake´, jolta työkaverit huutelevat apua välillä.

Valtran traktoritehtaan voimansiirtotehtaan kokoonpanossa työntekijöitä on vähän vaille sata. Olen kokoonpano-osaston luottamusmies. Koko talossa on 500–600 työntekijää.

Luottamusmiehen tehtävä on vähän luontainen perimä, piti mennä tilalle, kun vanhempia jäi pois. Työttömyyskassan asiamieheksi olen tullut luottamusmiehen roolin kautta. Luottamusmiestunnit on määrätty, mutta luottamustoimia hoidetaan oikeasti jonkin verran joka päivä. Kiitos siitä työnantajalle, joka ymmärtää, että näitä asioita pitää hoitaa. Eri osastojen luottamusmiesten ja pääluottamusmiehen kesken tietoa vaihdetaan ja tasataan.

Kun on tullut lomautuksia, käydään työttömyyskassan asiamiehinä läpi porukan päivärahajuttuja ja lomautusilmoituksia. Nyt korona on teetättänyt lomautuksia. Ei niinkään meillä, mutta jos alihankkijoilta ei saada osia, se pysäyttää tuotantoa täällä.

Asiamiehenä selvitellään päivärahojen hakemista. Inhimillisiä virheitä tulee niin maksajan kuin maksun pyytäjän puolella.

Jäseneksi liittymisistä ja lomautuskäytännöistä on tehty selkeitä ohjeita taukopaikoille ja työntekijöille, että mitä ja miten pitää tehdä. Painotan, että jokainen oikeasti ilmoittautuisi työ- ja elinkeinotoimistoon, viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Lomautusilmoituksen saa työnantajalta fyysisesti paperina käteen, mutta se ei kaikille mene perille, että hakemus työttömyyskassaan pitää tehdä oikeasti itse. On skannereita tai voi vaikka kännykällä ottaa kuvan ja laittaa sähköpostin liitteenä eteenpäin.

Asiamiehenä selvitellään päivärahojen hakemista. Inhimillisiä virheitä tulee niin maksajan kuin maksun pyytäjän puolella.

Työttömyyskassan asiamiehet ovat iso verkosto, luottamusmiehet on valjastettu tähän aika hyvin. Kun kaverille tulee työttömyyspäivärahapäätös, kysyn ihan suoraan, oletko katsonut, moneltako päivältä on maksettu ja mitä on maksettu. Voi olla, että on puuttunut monta päivää. Täytyy pitää heidän puoliaan. Tulee siitä kiitoskin joskus. Hyvältä tuntuu itsestäkin, kun on saanut toista autettua.

Tällä hetkellä on koronaa lukuun ottamatta hieno tilanne, on tilauksia ja tekemistä. Traktorit ovat hienoja tuotteita nykypäivänä.

Olen pyrkinyt työasiat jättämään portille. Kotona koirat ovat sellaisia kavereita, joilta saa hymyn aina. Niitten kanssa kun lähtee lenkille, asiat nollaantuvat.”

TEKSTI SINI SILVÀN
KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

Irene Niskanen: Työttömyyskassa kehittää palveluja

Jäsenten palvelu on Teollisuuden työttömyyskassan toiminnan ydin. Olennainen hyvän palvelun mahdollistaja on kattava luottamushenkilöjärjestelmä, jonka avulla saamme palautetta ja tietoa jäseniltä, ja jonka kautta pystymme välittämään tietoa jäsenille.

Luottamushenkilöiden rooli korostuu yt-neuvottelujen aikana. He toimivat tärkeinä tiedonvälittäjinä esimerkiksi lomautusten toteuttamiseen, ansiopäivärahan hakemiseen ja maksamiseen liittyvissä asioissa. Työpaikoilta saamiemme tietojen avulla voimme ennustaa työttömyyden kehitystä ja etuusmenojen vaihteluja.

Jotta luottamushenkilöt voivat ohjeistaa jäseniä työpaikoilla, tarvitsevat he kassalta tietoa, materiaaleja ja ohjeistuksia. Tätä varten kassalla on luottamushenkilöille oma puhelinpalvelunumero ja omat alasivut kassan verkkosivuilla.

Koronan aiheuttaman suurtyöttömyyden vuoksi perustimme luottamushenkilöille uutena palveluna viikoittaiset Teamsilla pidettävät vuorovaikutteiset infotilaisuudet. Pidämme edelleen infotilaisuuksia työpaikoilla lomautusten tai irtisanomisten alkaessa, mutta koronan aikana järjestämme tilaisuudet enimmäkseen etäyhteyksillä. Jaamme luottamushenkilöille tietoa myös Murikan kursseilla.

Tavoitteenamme on jatkuva vuoropuhelu luottamushenkilöiden ja työttömyyskassan välillä.

Toimintamme ja palvelujemme kehittäminen on kirjattu strategiaamme ja kuuluu jokapäiväiseen työhömme. Kehittämiseen tarvitsemme palautetta ja ehdotuksia jäseniltämme.

Viime vuonna teetimme jäsenkyselyn. Tämän vuoden toukokuussa teetimme kyselyn luottamushenkilöille. Sähköpostilla toteutettuun kyselyyn vastasi yli 1 400 luottamushenkilöä. Vastausprosentti oli yli 20.

Luottamushenkilöiden vastausten mukaan Teollisuuden työttömyyskassa koetaan luotettavana, asiantuntevana ja palvelevana. Vastaajista 98 prosenttia koki luotettavuuden kuvaavan kassaa erittäin tai melko hyvin. 67 prosenttia arvioi kassan toiminnan parantuneen huomattavasti tai jonkin verran viime vuosien aikana.

Alle yksi prosentti koki toiminnan heikentyneen.

Luottamushenkilöistä 35 prosenttia arvioi, että kassan palveluista eniten kehittämistä kaipaavat sähköinen asiointi ja eAsiointi. 31 prosenttia toivoi, että tiedon saantia hakemusten käsittelyn etenemisestä kehitetään edelleen. 23 prosenttia piti chat-neuvonnan käyttöön ottamista erittäin toivottavana. Myös kotisivujen selkeyttämistä ja ajanvarausta puhelinpalveluun toivottiin. Luottamusmieskyselyn tuloksiin voi tutustua kassan kotisivuilla.

Erityisen kiinnostuneita olemme saamistamme kehitysehdotuksista. Samalla kun toivottiin palvelujen etämahdollisuuksien kehittämistä, tuotiin esiin tarve myös perinteisestä palvelusta.

Vastaamme jäsenten tarpeisiin kehittämällä palveluja. Monet toivotut uudistukset ovat joko tulossa tai olemassa. Jo aikaisemmin mainittujen palvelujen lisäksi kotisivuilla on esimerkiksi saatavilla ohjevideoita eri aiheista. Valmistelemme chat-palvelun käyttöönottoa ja teemme luottamushenkilöille helposti tulostettavaa materiaalia työntekijöille jaettavaksi.

Tehtävämme on palvella jäseniä niin, että asiat hoituvat mahdollisimman helposti ja vaivattomasti, ja näin koronan aikana turvallisesti. Henkilökohtaista jäsenpalvelua saa edelleen puhelimitse ja etäyhteyksien avulla.

IRENE NISKANEN
Teollisuuden työttömyyskassan johtaja

KUVA KITI HAILA

KORONAKRIISI St. Michel Printillä Mikkelissä: ”Pari viikkoa lomautusta, pari viikkoa töitä, pari kesälomaa”

Lomautukset ovat Mikkelissä hiljentäneet perinteisen painotalon St. Michel Printin. Taloon yli kolmekymmentä vuotta sitten töihin tullut Aki Vilén opiskelee lomautusaikana itselleen uutta ammattia.

15.5.2020

– Onhan tässä tulot tippuneet. Olen nyt perheen ainoa työssäkäyvä, vaimollakaan ei ole töitä, kertoo jälkikäsittelykoneen hoitajana työskentelevä Aki Vilén.

Vaikka talous on tiukilla, aika on kulunut kotona hyvin.

– Opiskelen uutta ammattia, teen kokin tutkintoa. Eli ei ole mitään vapaa-ajan ongelmaa kyllä tullut, kun on vielä nuo tytötkin kotona.

Toinen hänen tyttäristään on ammattikoulussa, toinen alakoulun viimeisellä luokalla, ja he käyvät nyt etäkoulua. Perheen kanssa vietettävän ajan lisäksi pienenä positiivisena puolena lomautuksessa on se, että Vilén saa opintojensa takia korotettua päivärahaa. Rahat ovat myös tulleet nopeasti Teollisuuden työttömyyskassasta tilille.

”Jos näyttää siltä, että nykyisiä töitä ei enää riitä, niin sitten on olemassa toinen ammatti”, kokkiopinnot aloittanut pitkän linjan kirjapainotyöntekijä Aki Vilén sanoo. Kävelykaverina Vili-kissa.

KOKIN TYÖT VARASUUNNITELMANA

Lomautuksia St. Michel Printillä oli jo alkuvuodesta, mutta sitten koronaepidemia söi kevään työt vähiin ja tuotti toisen yt-kierroksen. Puhelinhaastattelua tehtäessä Vilénillä on menossa toinen viikko lomautusta, maaliskuussa pakkolomaa tuli yksi viikko.

– Maanantaina menen taas kahdeksi viikoksi töihin, sitten pidän kaksi viikkoa kesälomaa.

Toukokuun lopusta ei enää varmasti tiedäkään. Toisaalta Vilén on sellaiseen tottunut. Painotalossa lähitulevaisuudenkin ennakointi on vaikeaa.

– Saattaa niitä tilauksia myös tulla yhtäkkiä, ja sitten on taas töitä.

”Saattaa niitä tilauksia myös tulla yhtäkkiä, ja sitten on taas töitä”, Aki Vilén pohtii toiveikkaana.

Vilénin kokkiopinnot ovat toistaiseksi vasta alkuvaiheessa. Niihin hän ryhtyi siksi, että ennen työntekijän näkökulmasta vakaa työnantaja on viime vuosina muuttunut epävarmaksi.

– Vuosi sitten meillä tuli ensimmäiset lomautukset. Silloin aloin miettiä, mitä ryhtyisin tekemään. Jos näyttää siltä, että nykyisiä töitä ei enää riitä, niin sitten on olemassa toinen ammatti, hän kertoo suunnitelmistaan.

Vaikka ihmiset vähentäisivät painotuotteiden käyttöä, niin syömistä he tuskin aikovat lopettaa. Vilén luottaa siihen, että kokeille riittää töitä.

– Nuorena jo opiskelin ammattikoulun ravintola- ja hotellilinjalla, mutta se jäi kesken ja päädyin sitten eri alalle. Ja ruoanlaitto on kyllä aina kiinnostanut.

NOUSEEKO SUOMALAISEN TYÖN ARVOSTUS?

St. Michel Printissä tuotanto on pyörinyt koko ajan, mutta alkuvuoden vajailla tehoilla. Lomautusten takia talossa olisi hiljaista ja tilavaa ilman koronaakin. Noin 40 työntekijän yrityksessä töissä olevat on voinut laskea yhden käden sormilla, mikä on tehnyt turvaetäisyyksien noudattamisen helpommaksi.

– Käsidesiä on käytetty ja annettu ohjeita, että pestään paljon käsiä, sanoo Vilén.

”Olisiko tällä sellainen vaikutus, että alettaisiin tehdä enemmän Suomessa”, Aki Vilén pohtii koronakriisin vaikutuksia.

Jos koronaviruksesta mitään hyvää seuraa, niin se voisi olla kotimaisen työn arvostuksen kasvu.

– Kyllä meilläkin tietysti ihmisiä huolestuttaa ja onhan tämä taloudelle aika paha. Mutta olisiko tällä sellainen vaikutus, että alettaisiin tehdä enemmän Suomessa. Tämä hengityssuojahärdelli esimerkiksi pisti silmään. Nythän niitä suojaimia alettiin Suomessa valmistaa, miettii Vilén.

Mikäli 48-vuotias Vilén päätyy kokiksi tai muihin töihin, häneltä katkeaa St. Michel Printillä pitkä työura.

– Tulin taloon ensimmäisen kerran 1989, ja vuodesta 1995 olen ollut täällä yhtäjaksoisesti.

KORONA TYREHDYTTI TILAUKSET

– Asiakkaat eivät tee päätöksiä, tai niiden tekeminen pitkittyy. Olemassa olevia tilauksia on siirretty myöhemmäksi, kuvailee pääluottamusmies Sami Pettinen koronakriisin vaikutusta St. Michel Printin liiketoimintaan.

Painotalo on erikoistunut ohkopaperiin eli paperiin, jota käytetään muun muassa Raamatuissa. Yrityksen tuotteita ovat Raamattujen lisäksi virsikirjat, lakikirjat, sanakirjat sekä luettelotyyppiset käyttäjämanuaalit. Noin 80 prosenttia tuotteista menee vientiin. Yksi töitä viime vuosina vähentänyt tekijä on, että lakipykälät ja vieraan kielen sanat voi kirjan selaamisen sijaan tarkistaa nopeasti älypuhelimesta. Lisäksi taskukalenterien teko on loppunut.

Kun painoalan yleisten vaikeuksien ja yrityksen omien haasteiden päälle tulivat vielä koronan vaikutukset, Mikkelissä käynnistettiin uusi yt-neuvottelujen kierros.

”Toivotaan, että tilanne palaa normaaliksi ja tilauksia tulee taas”, sanoo St. Michel Printin pääluottamusmies Sami Pettinen.

– Kirjapainoalalla on perinteisesti ollut alkuvuosi hiljaisempi. Ensimmäinen lomautusperiodi olisi kestänyt huhtikuun loppuun asti, lomautuksia oli tulossa 3–4 viikkoa per työntekijä. Nyt meillä on neuvottelut taas käynnissä, ja arvioidaan, että pahimmillaan lomautusten kesto voisi olla 10 viikkoa. Irtisanomisista neuvotellaan myös, kertoo Pettinen.

Tunnelmat ovat luonnollisesti matalalla, mutta pääluottamusmiehen mukaan vaihtoehdot ovat vähissä.

– Ansiotaso heikentyy lomautusten takia, niin eihän tässä hyvät fiilikset ole, kun palkka ei meillä ole muutenkaan korkea, sanoo Pettinen.

– Mutta ei täällä ole mitään kaneja hatusta vedetty, eikä yrityksellä paljon muita selviytymiskeinoja ole kuin lomautukset. Toivotaan, että tilanne palaa normaaliksi ja tilauksia tulee taas.

TEKSTI MIKKO NIKULA
KUVAT PAULA MYÖHÄNEN

KORONAKRIISI: Työttömyyskassaan palkataan lisää väkeä – ”Seuraamme ja varaudumme”

”Teollisuuden työttömyyskassa on toistaiseksi pysynyt hyvin aikataulussa päivärahojen maksatuksessa”, kertoo kassan asiakkuuspäällikkö Juha Vierimaa.

11.5.2020

– Meillä on ollut noin viikon käsittelyaika siitä, kun hakemus saapuu meille, Teollisuuden työttömyyskassan asiakkuuspäällikkö Juha Vierimaa kertoo.

Koronakriisin seurauksena hakemusten määrä kasvaa koko ajan.

– Seuraamme tilannetta, että osaamme siihen varautua. Päivittäin tulee satoja hakemuksia. Arvioisin, että meillä on 5 000–6 000 päivärahansaajaa enemmän kuin normaaliaikana.

Kassan tekemien ennusteiden mukaan hakemusten määrä lisääntyy edelleen toukokuussa, mikä todennäköisesti johtaa siihen, että käsittelyaika kasvaa.

Juha Vierimaa ja Elina Laine. KUVAT KITI HAILA

– Näillä näkymin ennuste sanoo, että pahin ruuhka olisi toukokuun puolivälissä. Ennuste perustuu luottamusmiehiltä saatuihin ilmoitusmääriin. Tämä tilanne elää, Teollisuuden työttömyyskassan palvelupäällikkö Elina Laine sanoo.

– Me lähdemme tähän tilanteesta, jossa meille on tullut jo tosi paljon hakemuksia, ja niiden määrä koko ajan kasvaa. Toistaiseksi olemme hyvin päässeet mukaan tähän imuun.

Hakemusten käsittelyn kestoa voi seurata ajantasaisesti kassan verkkosivulla.

LIITON HENKILÖSTÖ APUNA

Teollisuuden työttömyyskassassa eletään kiireistä aikaa, mutta Laineen mukaan tilanne on hallinnassa.

– Meillä on ylityöt käytössä ja rekrytoimme lisää porukkaa.

Koronakriisi on aiheuttanut runsaasti muutoksia kassan toiminnassa.

– Selkein on se, että koronan takia on siirrytty pitkälti etätyöhön, sanoo Laine.

Kassassa oli noin 85 työntekijää, ja heitä palkataan lisää.

– Viisi uutta määräaikaista etuuskäsittelijää aloitti 27.4. Me teemme lisää rekrytointeja ja tavoite on, että seuraavat uudet pääsisivät aloittamaan toukokuun puolivälissä.

Teollisuusliiton puolelta apuun on tullut 40 työntekijää.

– Edellisellä viikolla liiton työntekijät olivat vastanneet jo 40 prosenttiin puhelinpalveluumme tulleista puheluista.

Vierimaan mukaan ammattitaito palvelussa karttuu koko ajan.

– Pyrimme mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan puhelinpalvelussa, jotta saamme vastattua mahdollisimman monelle soittajalle.

NETTISIVUJA KANNATTAA SEURATA

Laineen mukaan kannattaa seurata kassan verkkosivuja jo ennen kuin soittaa, koska sieltä löytyy vastaus moneen kysymykseen.

– Sieltä saa viimeisimmän tiedon nopeimmin. Jos joutuu lomautetuksi ensimmäistä kertaa elämässään, sieltä löytyy ohjeet ja videota, miten menetellä.

– Olemme julkaisseet verkkosivuilla valmista materiaalia ja usein kysyttyjä kysymyksiä. Siellä on vastaukset moneen sellaiseen kysymykseen, joita meille tulee puhelinpalveluun. Olemme tekemässä myös viron- ja venäjänkielistä osiota.

Vierimaan mukaan kassan henkilöstön tavoittaa myös sähköisen asioinnin kautta.

– Siellä voi täyttää hakemuksen, lähettää sen kassaan liitteineen ja seurata hakemuksen käsittelytilannetta. Käsittelyn jälkeen maksupäivä on nähtävillä. Lisäksi asioinnin kautta voi lähettää kassalle viestejä suojatulla yhteydellä.

LUOTTAMUSHENKILÖILLÄ OMA PALVELU

Luottamushenkilöille on Laineen mukaan omat sivut, joilla on heille ohjeita.

– On monia sellaisia henkilöitä, joiden luottamusaikana ensimmäistä kertaa tulee vastaan lomautuksia. Heille on sivuille koottu paljon tietoa. Luottamushenkilöille on myös erillinen puhelinpalvelu.

Kassa on valmistelemassa tietoiskuja usealla eri kielellä.

– Jos työpaikalla on porukkaa, joka ei oikein hyvin osaa suomea tai englantia, niin sivuilta löytyy materiaalia, jota luottamushenkilö voi tulostaa.

Vierimaa toivoo, että luottamushenkilöt jakavat tietoa työntekijöille, jotta hakemukset tulevat kassalle mahdollisimman oikein täytettynä.

– Se on tärkeää, että meidän ei tarvitse enää kysellä lisää hakemuksesta, vaan saadaan ne kerralla maksuun.

TEKSTI JARI ISOKORPI

Seuraa Teollisuuden työttömyyskassan verkkosivuja: www.teollisuuskassa.fi

Helprintillä palkat myöhässä – Pääluottamusmies: ”Porukka odottelee, miten syksyllä käy”

Mikkelin Helprintillä marssittiin kesäkuun alussa ulos palkkarästien takia. Nyt kuun lopussa osa työntekijöistä odottelee edelleen palkkojaan, kertoo painotalon pääluottamusmies Miika Orava.

Mikkeliläinen painotalo Helprint Oy painii talousvaikeuksien kanssa. Kesäkuun alussa yrityksen aamuvuoron työntekijöitä marssi ulos mielenilmauksena palkkarästien takia. Työntekijöiden mukaan ulosmarssin taustalla vaikuttivat myös huono henkilöstöpolitiikka ja sopimusrikkeet.

Kesäkuun lopussa osa Helprintin työntekijöistä odotteli yhä palkkojaan.

– Edelleenkin on vielä muutamilla palkat saamatta viime kuusta. Palkkoja on maksettu lisää, mutta kaikki eivät ole vieläkään saaneet toukokuun palkkoja, vahvistaa Helprintin pääluottamusmies Miika Orava.

KYMMENIÄ LOMAUTETTU, SYKSYÄ JÄNNITETÄÄN

Helprintin kirjoilla on noin sata työntekijää, mutta osa on tällä hetkellä lomautettuna.

– Aiemmin meillä on ollut kesäisin kiirettä, ja töitä on tehty kolmessa vuorossa kolmella koneella. Nyt lomautettuna on muutamia kymmeniä, ja töitä tehdään kahdessa vuorossa parilla koneella, Orava kertoo.

Helprint painaa mainoksia ja kuvastoja Suomen lisäksi paljon myös vientiin, esimerkiksi Ruotsiin, Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Parhaimmillaan painosmäärät on laskettu jopa miljoonissa. Tulevien töiden suhteen tilanne on Oravan mukaan epävarma.

– Porukka on odottavalla kannalla, kaikki odottelevat syksyä ja miten tilausten käy. Yrityksen pääseminen velkasaneeraukseenkin ratkeaa syksyllä.

”PORUKALTA ON MOTIVAATIO MENNYT”

Painotalon hankala tilanne vaikuttaa pääluottamusmiehen mukaan luonnollisesti myös työntekijöiden mielialaan.

– Porukalta on motivaatio mennyt, on vaikeata aikaa. Tilanne on sellainen, että väki saattaa karata muualle töihin, ja osa on jo lähtenytkin, Orava kertoo.

Orava näkee Helprintin vaikeuksissa laajempia yhteyksiä koko painoalan yleismaailmalliseen tilanteeseen.

– Painoalalla on ollut veristä kilpailua jo pitkään. Hintoja poljetaan, ja silti paperin hinta nousee jatkuvasti. Viimeisen muutaman vuoden aikana koko Euroopassa on kaatunut paljon painoja. Pudotuspeli on edelleen käynnissä.

– Hintataso on edelleen huono. Asiakkaat eivät halua maksaa laadusta, vaan tärkeintä on, että painetaan halvalla. Tällä hetkellä alalla pärjäävät vain isot painotalot, jotka pystyvät investoimaan ja kilpailemaan volyymilla, sekä toisaalta johonkin tiettyyn asiaan erikoistuneet pienpainot. Saa nähdä, nouseeko tämä ala ylipäätään enää, Orava pohtii.

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN