”Det är dagens ungdomar som kommer att föra det fackliga arbetet vidare. Hur ska vi ha någon som tar upp arbetet om inte de unga har en aning om vad fackets ens är”, frågade fullmäktigemedlem Soile Suomi från teknologisektorn i sitt tal.

Industrifackets fullmäktige: Kampen fortsätter i höst

TEXT ANTTI HYVÄRINEN OCH JOHANNES WARIS
FOTO TUUKKA RANTALA 

Då Industrifackets fullmäktige samlades till vårmöte i Vanda var det senaste dryga halvårets VägandeSkäl-kampanj, det pågående EU-valet och höstens avtalsförhandlingar som väckte mest diskussion.

Industrifackets fullmäktige samlades den här gången i Vanda till sitt vårmöte. Under den allmänna diskussionen 29.5 var de politiska stridsåtgärderna och höstens avtalsförhandlingar som var mest på tapeten.

Från talarstolen hördes flera tal där fokus var på lyckanden och misslyckande under Vägande skäl-kampanjen.

– Strejkerna visade på att arbetstagarna verkligen har kampvilja, sade fullmäktigemedlem Joonas Klimoff från teknologisektorn.

– Man borde ha inlett strejkerna tidigare, redan då regeringsprogrammet publicerades, sade fullmäktigemedlem Virva-Mari Rask från teknologisektorn.

Industrifackets fullmäktige samlades den här gången i Vanda.

Flera talare lyfte dock fram att de politiska strejkerna under det senaste halvåret bidragit till ökad kännedom om vad som står på spel – och samtidigt givit värdefull erfarenhet som kan bli viktig om det uppstår ett behov av att trycka på genom stridsåtgärder i fortsättningen.

Strejkerna visade på att arbetstagarna verkligen har kampvilja.

Fullmäktigemedlem Jouni Jussinniemi från teknologisektorn krävde åtgärder av Industrifacket nu när regeringen fått som den vill och begränsat strejkrätten genom lagstiftning.

– Jag kräver att Industrifacket tar upp frågan i europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna huruvida det är lagligt att begränsa yttrandefriheten genom att skära i strejkrätten, sa Jussinniemi.

Virva-Mari Rask.

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta talare nämnde att det är viktigt att ta lärdom eftersom kampen kommer att fortsätta.

– Vi har skäl att väldigt noggrant analysera vad som gick snett under strejkerna, sade Sari Uusivirta från kemisektorn.

– Regeringen kommer inte att ge sig. Alla motioner som redan finns till pappers hos regeringen måste mötas med ett hårdare svar från vår sida, sade fullmäktigemedlem Juha Manni från trävarusektorn.

Flera talare lyfte också fram den arbetsmarknadsfrågorna verkar ha flyttat alltmer in i på politikens områden. Följande riksdagsval äger rum senast om tre år.

– Vi måste lyfta blicken och satsa på år 2027 så att vi inte får en lika dyster regeringsperiod som den nuvarande, sade Paavo Niskanen från teknologisektorn.

Jari Haaparanta.

Oraganisering, organisering, organisering. Fackföreningsrörelsens kärnuppgift lyftes fram av flera talare.

– Vi tillsammans utgör det starkaste vapnet, sade Einari Grönberg från kemisektorn. Grönberg är huvudförtroendeman på Borealis Polymers i Sköldvik i Borgå.

De politiska diskussionerna har återvänt till arbetsplatserna. Vi måste se till att diskussionen fortsätter och utvecklas.

Vägande skäl-kampanjen har också visat på att behovet av information är stort. Målet måste vara att så många arbetstagare som möjligt känner till grunderna i hur arbetsmarknaden och samhället fungerar.

– Det är dagens ungdomar som kommer att föra det fackliga arbetet vidare. Hur ska vi ha någon som tar upp arbetet om inte de unga har en aning om vad fackets ens är, frågade fullmäktigemedlem Soile Suomi från teknologisektorn i sitt tal.

Jouni Jussinniemi.

– De politiska diskussionerna har återvänt till arbetsplatserna. Vi måste se till att diskussionen fortsätter och utvecklas, sa Esa Lehtilä, teknologisektorn.

Flera talare lyfte också fram EU-valet. Förtidsröstningen pågår som bäst och själva valdagen är 9.6.

– Vem du lägger din röst på spelar en stor roll. Skyddet av finländska arbetstagare kommer för tillfället från EU. Vi vill väl inte att liknande fasoner som Finlands regering nu håller på med sprider sig på EU-nivå, sade Juha Hassel från kemisektorn.

I första hand vill vi få ett avtal.

Det finns en hotbild om ett samarbete mellan den traditionella högern och ytterhögern på EU-nivå. Finlands exempel visar på att det leder till nedskärningar och minskade rättigheter och försämrad utkomst för arbetstagare.

– Det här valet handlar om viktigare saker än någon reform gällande korkar på dricksflaskor, sa Jari Haaparanta.

Arto Liikanen, ordförande för Industrifackets fullmäktige.

Flera talare riktade blicken mot följande avtalsrörelse. Det finns ett tryck på märkbara löneförhöjningar liksom också är det självklart att Industrifacket söker kompensationer för regeringens nedskärningar i kollektivavtalen.

Fullmäktigeordförande Arto Liikanen, huvudförtroendeman på Harvia i Muurame, ville påminna att strejk och andra stridsåtgärder är medel för att uppnå ett mål. Strejk i sig är inget självändamål.

– I första hand vill vi få ett avtal. Vid behov använder vi oss av all den kraft vi har, sade Liikanen.