Hermes mobile application
Henri von Adlerkrone, Riikka Vasama och Jukka Saviluoto på Industrifacket har varit med i utvecklingsarbetet sedan första början.

Mobilappen Teollisuusliiton Hermes har förnyats: Aktuell information på nio språk om att jobba och bo i Finland

TEXT INDUSTRIFACKET
FOTO ANTTI HYVÄRINEN 

Den förnyade versionen av Industrifackets app Hermes, för arbetstagare och arbetsgivare publicerades 21.5.2024 och betjänar omkring två av tre av dem som arbetar inom fackets avtalsbranscher. Mobilappen Teollisuusliiton Hermes stöder mångfalden i det finska arbetslivet genom att öka kunskapen om arbetsvillkor på flera språk.

I Industrifackets förnyade app har språkurvalet utvidgats från fem till nio. Samtidigt har teknologiindustrin, branschen med det största antalet medlemmar i Industrifacket, nu införts i appen.

Teollisuusliiton Hermes app (Industrifackets Hermes-app) innehåller aktuell information om att arbeta och bo i Finland. Appen, som riktar sig till arbetstagare och arbetsgivare, innehåller för närvarande arbetsvillkoren för fem branscher och omkring två tredjedelar av dem som arbetar inom Industrifackets drygt 30 avtalsbranscher. I appen kan man till exempel kolla bestämmelserna om lön, arbetstid eller ledighet.

– Det är en grundläggande rättighet för alla arbetstagare att få korrekt information. Teollisuusliiton Hermes app stöder mångfalden i det finska arbetslivet genom att öka kunskapen om anställningvillkor på flera språk. Samtidigt appen till att arbetstagarnas och arbetsgivarnas verksamhet på arbetsplatsen blir mer jämlik, då information kan lättare delas till alla arbetstagare. Det ligger i allas intresse att var och en känner till lagen och kollektivavtalen, säger Riikka Vasama, chef för enheten för arbetskraft med utländsk bakgrund.

Det ligger i allas intresse att var och en känner till lagen och kollektivavtalen.

Den flerspråkiga appen gör det lättare att kommunicera på arbetsplatsen i synnerhet då arbetstagaren och arbetsgivaren talar olika språk. Appen fungerar på följande språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska. Samtidigt finns också Industrifackets webbplats numera på dessa nio språk.

− Styrkan i appen Teollisuusliiton Hermes ligger i ett tydligt språk. Formuleringarna i kollektivavtalen kan ibland vara svåra och här förklaras de på ett begripligt sätt. Arbetet har bara börjat, men möjligheterna med appen är omfattande, anser Jukka Saviluoto, avtals- och ekonomiexpert för teknologiindustrin på Industrifacket.

Appen fungerar på finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska.

Ursprungligen utvecklades appen för utländska säsongsarbetare och deras arbetsgivare. Appen, som utvecklades år 2022 som en del av ARBETE2030-programmet, testades inledningsvis inom jord- och skogsbruksbranscherna.

Appen utvecklades i samarbete med bland annat arbetsgivarorganisationer, invandrarföreningar och myndigheter. Efter att projektet slutfördes infördes appen till Industrifacket för permanent bruk.

Det viktigaste innehållen i Teollisuusliiton Hermes kan nås utan mobilanslutning. Appen fungerar med undantag för externa länkar även på platser som saknar internetanslutning. Teollisuusliiton Hermes är avgiftsfri för användaren.

Appen samlar inte in några personuppgifter om användaren och den används anonymt. Appen finns att ladda ner i alla vanliga appbutiker.

– Teollisuusliiton Hermes är en unik innovation inom arbetslivet. Genom att känna till sina rättigheter kan arbetstagarna öka sitt välbefinnande i arbetet, få en rättvis lön och genom det vara med och bygga en starkare välfärdsstat för oss alla, säger Vasama.

Du hittar mer information om appen Teollisuusliiton Hermes här.