Kiire ja liukas alusta ovat huono yhdistelmä

TEKSTI TIIA KYYNÄRÄINEN
GRAAFI EMILIE UGGLA

Liukas alusta on työpaikkojen tapaturmaloukku. Kaatumiset aiheuttavat vuosittain eniten vakavia työtapaturmia.

Suomalaisilla työpaikoilla sattuu huomattava määrä erilaisia kaatumisia joka vuosi. Usein seurauksena on nivelten sijoiltaanmeno tai raajojen nyrjähdykset ja venähdykset.

Valitettavan usein seuraus voi olla vakavampikin. Kaatumiset työajalla ovat eniten vakavia vammoja aiheuttava työtapaturman muoto työpaikoilla.

– Kaatumistapaturmat ovat keskimääräistä työtapaturmaa vakavampia, Tapaturmavakuutuskeskuksen tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho kertoo.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan työpaikoilla työajalla sattui lähes 22 000 kaatumistapaturmaa vuonna 2022.
Sysi-Ahon mukaan todellinen kaatumisten määrä työpaikoilla on huomattavasti suurempi. TVK:n tilastoihin päätyvät vain ne, joista on aiheutunut vakuutuskorvauksia eli aiheutuneet vammat ovat vaatineet hoitoa tai loukkaantunut henkilö on joutunut olemaan töistä pois.

– Kun korvattuihin tapaturmiin lasketaan mukaan kodin ja työpaikan väliset kaatumiset, tapaturmien määrä oli noin 33 000 vuonna 2022. Kaatumisia tapahtuu kaikissa ammattiryhmissä ja kaikilla aloilla, Sysi-Aho sanoo.

Ulkona tapahtuvissa kaatumisissa merkittävin tekijä ovat sääolot. Tapaturmaherkin kuukausi oli vuonna 2022 maaliskuu. Mutta tilastoista näkyy, että kaatumistapaturmat lähtevät nousemaan ilmojen kylmetessä syksyllä ja kasvavat talvikuukausina.

– Tapaturmien lukumäärähuippu on yleensä silloin, kun vuorokauden keskilämpötila alueellisesti on nollan tuntumassa. Silloin lumi joko sulaa tai esimerkiksi sulamisvesi jäätyy ja se muodostaa pinnoille liukkautta.

VÄLTÄ KIIRETTÄ LIUKKAILLA

Työajalla tapahtuvissa kaatumistapaturmien määrissä vuodet eivät ole veljeksiä keskenään. Määriin vaikuttavat niin sääolosuhteet kuin työntekemisen määrä.

Tapaturmia tapahtuu niin sisällä kuin ulkona. Sisällä pinnat voivat olla liukkaat esimerkiksi siivouksen tai työprosessin vuoksi. Myös jaloissa sisään kantautunut lumi voi tehdä lattioista liukkaita.

Kaatumistapaturmat ovat lähes aina keskimääräistä työtapaturmaa vakavampia.

Oleellista olisi kuitenkin, että liukkaisiin keleihin ja olosuhteisiin sisällä varauduttaisiin työpaikoilla ajoissa. Lumityöt, hiekotus, olosuhteisiin sopiva työvaatetus sekä sisätilojen riittävä siivous – kaikista olisi huolehdittava jo ennen kuin on liukasta.

Merkittävä tekijä kaatumisten välttämisessä on myös työkuorma ja -aika, jossa työt on saatava valmiiksi. Kiire ja liukas alusta eivät koskaan sovi yhteen.

– Korostaisin turhan kiireen välttämistä. Työpaikoilla olisi hyvä sopia sellaisista käytänteistä, ettei turhaa kiirettä tule. Se on helppo ja halpa keino estää kaatumisia, Sysi-Aho sanoo.

– Olemme suositelleet, että lisättäisiin työpaikoilla ajallisia joustoja silloin kun on liukasta. Liukkailla keleillä on sananmukaisesti huolehdittava turvallisuudesta joka askeleella.