FFC:s och förbundens gemensamma pressträff gick av stapeln i Helsingfors. Här ordförandesextetten från höger Jarkko Eloranta, Ismo Kokko, Riku Aalto,  Annika Rönni-Sällinen, Håkan Ekström och Veli-Matti Kuntonen.

Landsomfattande strejker väntar – ”Regeringen måste öppna den knut som den orsakat”

TEXT TIIA KYYNÄRÄINEN OCH JOHANNES WARIS
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS
FOTO PEKKA ELOMAA

Fackcentralen FFC och medlemsförbunden förbereder sig på följande våg av politiska stridsåtgärder. En strejk på 24 timmar äger rum torsdagen 14 december om inte regeringen före det meddelar om att genuina förhandlingar med löntagarorganisationerna inleds.

Den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen meddelade torsdagen 7.12 att förbunden fortsätter med politiska stridsåtgärder mot regeringens nedskärningsplaner och lagpaket med avsikt att gå åt arbetstagarnas ställning.

Förbunden meddelar separat om vilka åtgärder respektive förbund kommer att genomföra torsdagen 14.12. Information om stridsåtgärderna samlas på förbundens och FFC:s webbsida.

Industrifacket meddelade torsdagen 7.12 vid lunchtid om en politisk strejk på ett dygn på 455 arbetsplatser runt om i landet. Strejken berör sammanlagt runt 40 000 anställda. Mer information om Industrifackets stridsåtgärder hittas på Industrifackets webbsida.

Arbetstagarna och de mindre bemedlade ska betala för nedskärningarna och inbesparingarna.

– FFC motsätter sig de onödiga planerna på att försämra arbetslivet och de orättvisa, och i det här konjunktursläget väldigt dåligt tajmade nedskärningarna i den sociala tryggheten, sade FFC;s ordförande Jarkko Eloranta på torsdagens gemensamma info.

– Vi anser att de skrivelser i regeringsprogrammet som berör arbetslivet är i obalans. Arbetstagarna och de mindre bemedlade ska betala för nedskärningarna och inbesparingarna.

Från vänster Veli-Matti Kuntonen, Håkan Ekström, Annika Rönni-Sällinen, Riku Aalto och Jarkko Eloranta.

FFC påminner om att strejken är villkorlig.

Eloranta sade att regeringen Orpo-Purra har fram till onsdagen 13.12 på sig att meddela om äkta, genuina förhandlingar med löntagarorganisationerna. Hittills har endast diskussioner förts mellan parterna. Facken har kallat diskussionerna för ett spel för gallerierna.

– Vi träffas för tredje gången och det sägs ju att det är tredje gången gillt. Tyvärr får vi inte bort alla gropar i regeringsprogrammet med hjälp av det här. Vi kräver bara att regeringen till en början öppnar den knut på arbetsmarknaden som den själv orsakat, säger Eloranta.

INLED RIKTIGA FÖRHANDLINGAR!

För FFC:s medlemsförbunden räcker det inte med att tregeringen visat grönt ljus till arbetsmarknadsparterna att förhandla om en exportdriven modell för arbetsmarknaden.

FFC deltar i diskussionerna men Eloranta påpekar att diskussionerna är i om inte regeringen går in för att utvidga diskussionerna till genuina förhandlingar.

Vi måste ha möjligheten att diskutera, förhandla och kanske avtala om andra frågor som hör till arbetsmarknadsmodellen.

– Vi kan inte endast förhandla om en lönemodell. Vi måste ha möjligheten att diskutera, förhandla och kanske avtala om andra frågor som hör till arbetsmarknadsmodellen. De här diskussionerna kan inte bli till riktiga förhandlingar om inte regeringen Orpo-Purra före onsdagen 13.12 visar att de tar arbetstagarnas synpunkter och krav på allvar.

TIOTUSENTALS ARBETSTAGARE DELTAR I STREJKERNA

Stridsåtgärderna kommer att beröra minst tiotusentals arbetstagare inom den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen. De åtgärder som Industrifacket och Fackföreningen för kommunal- och välfärdsområdet JHL meddelat om berör runt 60 000 anställda.

Industrifackets ordförande Riku Aalto påminde om att en del av de arbetsplatser som omfattas av strejken är sådana att det tar flera dagar att kontrollerat köra ner produktionen.

Industrifackets medlemmar har deltagit i regionala punktstrejker på utvalda arbetsplatser under hela senhösten.

– Vi har fått väldigt positiv feedback från medlemmarna. Även icke-medlemmar har deltagit i de här stridsåtgärderna, sa Aalto.

Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Industrifackets fullmäktige samlades i slutet av november till höstmöte.

– På fullmäktige hölls flera tal där man krävde fler och tyngre åtgärder och det här utgör nu delvis ett svar på det.

Annika Rönni-Sällinen, ordförande för Servicefacket PAM berättade att även anställda inom servicesektorn deltagit aktivt i demonstrationer mot regeringsprogrammet.

– Naturligtvis kan man inte säga att vi lyckats då regeringen inte visat någon förståelse för arbetstagarnas synpunkter. Därför tvingas vi till att ta till hårdare tag, sa Rönni-Sällinen.

Det är bra att det finns något kvar att ta till om inte regeringen på allvar vill förhandla med oss.

Livsmedelsarbetareförbundet SEL kommer också att delta i de politiska stridsåtgärderna 14.12.

Ordförande Veli-Matti Kuntonen tvivlar på att finländarnas jul skulle vara hotad på grund av strejken.

– Knappast är någons jul förstörd av att det råder brist på någon produkt under en dag. Men det är sannolikt att julen är förstörd för flera människor under de närmaste åren om regeringens nedskärningsplaner blir verklighet, sa Kuntonen, ordförande för Livs.

Transportarbetarfacket AKT kommer att delta i åtgärderna ”i flera branscher”, enligt ordförande Ismo Kokko. Det gäller dock inte flygtrafiken i det här skedet. Förbundet berättar mer om stridsåtgärderna i början av veckan.

– Det är bra att det finns något kvar att ta till om inte regeringen på allvar vill förhandla med oss. Då får vi se och utvärdera läget på nytt, sa Kokko.

Samma frågor dyka upp då kollektivavtalsförhandlingarna kommer i gång på allvar.

Riku Aalto från Industrifacket tog i sitt anförande upp att finansministeriet håller på med att bereda nya sparåtgärder. Då regeringsprogrammet utgår från arbetsgivarnas önskemål kan det hända att det finns fler punkter på önskelistan som regeringen vill uppfylla.

– Det kan till och med hända att vi har ännu mer vägande skäl än tidigare att ta till stridsåtgärder, sa Aalto.

Dessutom kan flera frågor dyka upp under följande avtalsrörelse då kollektivavtalsförhandlingarna kommer i gång på allvar. I Industrifacket pågår förberedelserna för fullt.

– Alla fackförbund kommer att komma till förhandlingarna med sådana initiativ där man strävar efter att minimera den negativa påverkan som lagstiftningen lägger på oss. I de borden talar man inte enbart om löneförhöjningar utan också om anställningsvillkor i en betydligt bredare bemärkelse.