Fortfarande svårt i trävarubranschen – Teri-Hus lägger ner verksamheten

28.11.2023

TEXT JOHANNES WARIS

Hustillverkaren Teri-Hus i Terjärv lägger ner verksamheten. Svackan i byggbranschen skördar offer inom trähusindustrin.

Nedläggningen berör samtliga bolagets 25 anställda i Terjärv i Kronoby. Teri-Hus är en del av Rani Plast-koncernen.

Några av de anställda har fått nya jobb inom koncernens övriga bolag. Till koncernen hör de österbottniska företagen HP Rani Plast, Rani Plast och Art-Pak.

De övriga kommer att erbjudas omställningspaket, berättar koncernens vd Stefan Kapténs. Omställningsförhandlingarna pågick i sex veckor och berörde samtliga personalgrupper.

Byggbranschens problem har mäkts av i få beställningar under året 2023. I våras var så gott som hela personalen på Teri-Hus permitterad i en månad på grund av det svåra läget.

FLERA KONKURSER

För en vecka sedan lämnade Puurakentajat Group och dess dotterbolag Puurakentajat Rakennus, Timberpoint, Puurakentajat Invest, Puurakentajat Suunnittelu, Puurakentajat Pientalot Oy och Korepuu Oy in ansökan om konkurs.’

Den svenska hustillverkare Älvsbyhus stänger sin fabrik i Kauhajoki från och med årsskiftet åtminstone tillfälligt. Enligt företaget är orsaken till beslutet att den finska marknaden för hus för tillfället går väldigt dåligt.

Ifjol sysselsatte den i Sverige, Norge och Finland verksamma koncernen runt 50 personer i Finland.

Finska Jukkatalo meddelade om konkurs i slutet av augusti. Sammanlagt runt 70 personer jobbade inom produktionen i Pyhäntä.