A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka kertoo, mitä työttömyysturvan leikkaukset tarkoittavat.
A-kassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka kertoo, että muissa Pohjoismaissa työttömyysturvan omavastuuaika on jo ennestään lyhempi kuin Suomessa, jossa omavastuuta ollaan pidentämässä.

”Puhutaan leikkauksista, jollaisia ei ole nähty ansioturvajärjestelmän historian aikana”

TEKSTI JA KUVA ANTTI HYVÄRINEN

Oikeistohallituksen suunnittelemat ansiosidonnaiseen työttömyysturvan leikkaukset ja heikennykset runtelevat monen suomalaisen toimeentuloa. Työllisyyden lisäys on hallituksen tavoitteena, mutta toimet näyttävät pelkiltä leikkauksilta.

– Jos muutokset toteutuvat, työttömille on luvassa kylmää kyytiä tulevina vuosina, sanoo Avoimen työttömyyskassan etuuspäällikkö Kaisa Tikka.

Orpon-Purran oikeistohallitus on suunnitellut pitkän listan työttömyysturvan leikkauksia ja heikennyksiä, jotka koskevat työttömiä, lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä.

Hallitus on leikkaamassa ansiosidonnaisen päivärahan suuruutta monin tavoin, vaikeuttamassa tuen piiriin pääsyä ja jäädyttämässä päivärahan indeksikorotukset neljäksi vuodeksi.

– Puhutaan leikkauksista, jollaisia ei ole nähty ansioturvajärjestelmän historian aikana, Tikka sanoo.

Hallitus on jo antanut eduskunnan käsittelyyn lakiesitykset, joilla pidennetään omavastuuaikaa, palautetaan lomakorvauksen jaksotus, poistetaan lapsikorotukset ja suojaosat sekä tiukennetaan työssäoloehtoa. Hallitus arvioi näiden toimien lisäävän työllisyyttä yli 20 000 henkilöllä.

Jos muutokset toteutuvat, työttömille on luvassa kylmää kyytiä tulevina vuosina.

Tikka pohtii, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennyksien vaikutusarviot ovat ohuita ja optimistisia.

– Säästölakeja nämä ovat.

On hankala keksiä, miten esimerkiksi omavastuuajan pidentäminen viidestä päivästä seitsemään parantaa työllisyyttä. Kahden päivän hinta on työttömäksi tai lomautetuksi tulevalle keskimäärin 150 euroa.

Hallitus on perustellut monia toimiaan viittaamalla muiden Pohjoismaiden käytäntöihin. Omavastuun pidentämisellä Suomi kuitenkin etääntyy naapurimaiden linjasta.

– Muissa Pohjoismaissa omavastuuaika on lyhyempi tai sitä ei ole ollenkaan.

LAPSIKOROTUKSEN LEIKKAUS PAHIMMASTA PÄÄSTÄ

Nykyisin työttömän on mahdollista tehdä esimerkiksi keikkaluontoisia töitä 300 eurolla kuukaudessa ilman, että tulot pienentävät ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Hallitus on poistamassa kyseisen suojaosan, mutta perustelut vaikuttavat erikoisilta.

– Suojaosa on luotu edistämään töiden vastaanottamista. Nyt se ollaan poistamassa samalla perustelulla, Tikka kertoo.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lapsikorotuksilla on tähän saakka tuettu lapsiperheiden toimeentuloa vaikeina aikoina. Hallituksen lakiesitys hävittää lapsikorotukset huhtikuun 2024 alusta alkaen.

– Lapsikorotusten poistaminen on leikkausten kauheimmasta päästä. Sitä on vaikea ymmärtää.

Kun lapsikorotusten poistamiseen yhdistetään ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus ja muut heikennykset, monen lapsiperheen arki voi käydä perin vaikeaksi. Päivärahan porrastus tarkoittaa, että kahden kuukauden työttömyyden jälkeen päivärahasta leikataan 20 prosenttia.

Lapsikorotusten poistaminen on leikkausten kauheimmasta päästä. Sitä on vaikea ymmärtää.

Pahimmassa tapauksessa kaikki leikkaukset saattava kasautua samaan perheeseen.

Esimerkiksi vuodenvaihteessa 2023–2024 työttömäksi jäävä kahden lapsen huoltaja, joka ottaa huhtikuussa 2024 vastaan osa-aikatyötä, voi joutua karuun tilanteeseen. Jos työttömyyttä edeltänyt ansaintataso on ollut noin 3 000 euroa kuukaudessa, porrastusten ja muiden leikkausten jälkeen hänen ansiosidonnainen päivärahansa voi olla jopa 800 euroa kuukaudessa pienempi kuin ennen leikkauksia.

Jos esimerkkihenkilöllä on työttömäksi jäädessään neljä viikkoa pitämättömiä lomia, hän saattaa menettää jopa 2 200 euroa nykytilanteeseen verrattuna, sillä hallitus on palauttamassa lomakorvausten jaksotuksen, joka siirtää ansioturvaoikeuden alkua kauemmaksi.

Hallitus on kertonut kompensoivansa lapsikorotusten poistoa lapsilisien nostolla. Käytännössä hallitus korvaa satasten leikkauksia kymppien nostoilla.

– Kun katsoo faktoja, ei näytä siltä, että leikkausta kompensoidaan.

JÄSENYYS KANNATTAA JATKOSSAKIN

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin pääsy vaikeutuu, sillä työssäoloehto on pitenemässä kuudesta kuukaudesta kahteentoista. Jatkossa työssäoloehto täyttyy, kun on ollut 12 kuukautta töissä edellisen 28 kuukauden aikana.

– Käytännössä työssäoloehdon pidennys vaikuttaa nuoriin, osa-aikatyöntekijöihin ja keikkatyöntekijöihin.

Vaikka suunnitellut työttömyysturvan leikkaukset ja heikennykset toteutuisivat, ansiosidonnainen työttömyysturva on jatkossakin perusturvaa parempi vaihtoehto. Mahdollinen työssäoloehdon pidennys myös tarkoittaa, että kassan jäseneksi kannattaa liittyä ajoissa.

– Viimeistään nyt kannattaisi herätä ja liittyä. Jatkossa on myös entistä tärkeämpää säilyttää jäsenyys, Tikka sanoo.

Teollisuusliitto vakuuttaa jäsenensä työttömyyden varalta Avoimessa työttömyyskassassa. Kassa tiedottaa tulevista muutoksista jäsenilleen ja varautuu kasvavaan palvelutarpeeseen.

 

ANSIOSIDONNAISEN TYÖTTÖMYYSTURVAN LEIKKAUSLISTA

Orpon-Purran oikeistohallitus suunnittelee mittavia leikkauksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Muutokset ovat tulossa voimaan vuoden 2024 aikana.

Voimaan 1.1.2024:
– Työttömyyden alussa omavastuuaika pitenee 5 päivästä 7 päivään. Täyttä päivärahaa saavat menettävät noin 150 euroa.
– Lomakorvausten jaksotus palautetaan, eli pitämättömät lomat siirtävät tukioikeuden alkua myöhemmäksi. Ennen työttömyyttä noin 3 000 euroa kuukaudessa ansainneelle neljä pitämätöntä lomaviikkoa tarkoittaa jopa 2 200 euron menetystä, jos hän työllistyy esimerkiksi kahden kuukauden kuluttua työttömyyden alusta.
– Indeksikorotukset jäädytetään neljäksi vuodeksi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso pysyy ennallaan, vaikka hinnat nousevat. Esimerkiksi vuonna 2022 etuutta korotettiin indeksillä 8 prosenttia, jotta työttömyysturvan ostovoima ei olisi heikentynyt.

Voimaan 1.4.2024:
– Lapsikorotukset lakkautetaan. Esimerkiksi kahden lapsen huoltajan päivärahasta leikataan noin 220 euroa kuukaudessa. Vastaavasti kolmen lapsen huoltajalta leikataan noin 285 euroa kuukaudessa.
– Sovitellun päivärahan suojaosa lakkautetaan. Tähän saakka on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysturvan taso laskee. Suojaosan lakkautuksen jälkeen jokainen ansaittu euro pienentää työttömyysturvaa 50 senttiä, eli vähintään 300 eurolla keikkatöitä tekevältä leikataan päivärahasta 150 euroa kuukaudessa.

Näillä näkymin voimaan 1.8.2024:
– Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan.

Voimaan 2.9.2024:
– Työssäolo- ja jäsenyysehto pidentyvät 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Jatkossa ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsee, kun on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt 12 kuukautta edellisen 28 kuukauden aikana.
– Työssäoloehto euroistetaan, eli työssäoloehtoa ei lasketa enää työpäivissä vaan kalenterikuukauden aikana maksetuista tulosta. Täyden työssäoloehtokuukauden saa kalenterikuukaudelta, jonka aikana on maksettu tuloa vähintään 930 euroa. Myös puolikkaiden kuukausien kerryttäminen on mahdollista.

Näillä näkymin voimaan syyskuussa 2024:
– Ansiosidonnaisen päiväraha porrastetaan. Noin kahden kuukauden jälkeen päivärahan taso laskee 80 prosenttiin ja noin kahdeksan kuukauden jälkeen 75 prosenttiin. Ennen työttömyyttä 3 000 euroa kuukaudessa tienanneen päivärahasta leikataan siis kahden kuukauden jälkeen noin 350 euroa ja kahdeksan kuukauden jälkeen noin 80 euroa lisää.
– Ansioturvan ikäsidonnaiset poikkeukset poistetaan.
– Työssäoloehto ei enää kerry palkkatuetussa työssä.

 

Lue myös blogi: Irene Niskanen: Ansioturvaa heikennetään (Tekijä 10.10.2023)