Hans Segercrantz och Iitu Peevo deltog i utmarschen på GE Healthcare i Vallgård i Helsingfors torsdagen 12.10.

Utmarsch på GE Healthcare i Helsingfors: ”Visst blir man arg”

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
FOTO PEKKA ELOMAA
ÖVERSÄTTNING JOHANNES WARIS

De anställda som tågade ut från arbetet är oroliga över välfärdssamhällets framtid. Högerregeringens nedskärningar skulle slå mot arbetare och låginkomsttagare.

Industrifackets medlemmar fortsatte med protesterna mot regeringens planer på försämringar i arbetslagstiftningen och nedskärningar i den sociala tryggheten. I Helsingfors ägde utmarscher rum på sex arbetsplatser torsdagen den 12 oktober.

Protesterna är en del av FFC-förbundens gemensamma kampanj Vägande skäl.

I Helsingfors lade  anställda vid GE Healthcare Finlands fabrik i Helsingfors ner arbetet på torsdagen. Sammanlagt runt 130 produktionsanställda jobbar på enheten i Vallgård.

”Inte under några som helst omständigheter kan man godkänna nedskärningarna”, säger huvudförtroendeman Harri Rajalahti.

Förutom patientmonitortillverkaren GE deltog också personalen på ABB Drives och ABB Large Motors and Generators i Sockenbacka, ABB Marine and Ports i Nordsjö, Planmeca i Hertonäs och Teknos i Sockenbacka i utmarscherna.

– Arbetstagarna förstår nog vad det handlar om, säger huvudförtroendemannen vid GE Healthcare Finland, Harri Rajalahti.

Arbetstagarna förstår nog vad det handlar om.

Rajalahti tror att utmarscherna som pågått i tre veckor har fått en hel del synlighet bland annat i sociala medier. Man kan inte se med blida ögon på högerregeringens planer på nedskärningar i den sociala tryggheten och försämringar i arbetslivet.

– Inte under några som helst omständigheter kan man godkänna nedskärningarna, säger Rajalahti.

Hans Segercrantz, Aku Hämäläinen, Iitu Peevo, Satu Huhta och Harri Rajalahti vill ha ett stopp på regeringens planer på nedskärningar i den sociala tryggheten. 

”SMÅNINGOM SKULLE VI VARA PÅ KNÄ”

Iitu Peevo och arbetarskyddsfullmäktige Satu Huhta deltar i utmarschen. Regeringens politik faller inte dem i smaken.

– Regeringen luktar – illa, konstaterar Peevo.

Iitu Peevo anser att regeringen nu ruckar på grundstenarna i välfärdssamhället. 

Det är till exempel en första sjukdag utan lön och uppsägningar utan vägande skäl som gör försämringar som är svåra att smälta. Om regeringens planer på försämringar i arbetstagarnas ställning går igenom så skulle vi snart ha ett väldigt annorlunda arbetsliv i Finland.

– Småningom skulle vi vara på knä, säger Huhta.

De politiska stridsåtgärderna handlar också om solidaritet: vem som helst kan i något skede bli arbetslös.

Regeringen håller på att skapa ett fattig-Finland.

– Alla känner någon som varit arbetslös, säger Huhta.

Regeringens planer på att skära i bostadsstödet och barntilläggen i utkomstskyddet slår hårt mot låginkomsttagare.

– Snart finns det ännu fler bostadslösa. Regeringen håller på att skapa ett fattig-Finland, säger Peevo.

I huvudstadsregionen ligger boendekostnaderna på en högre nivå än i landet i medeltal. Boendekostnaderna har också stigit snabbare än lönenivån.

KAMPEN HAR BARA BÖRJAT

Vice huvudförtroendemannen Hans Segercrantz säger att han följt med regeringens förehavanden med intresse. Utmarschen är de första konkreta bevisen på att arbetarna fått nog.

– Vi visar att vi står eniga, men det här är bara början, säger Segercrantz.

Aku Hämäläinen tror inte att kampen är över. Det kommer fortsättnignsvis att krävas åtgärder för att regeringens ska tänka om kring nedskärningskärningarna. 

Regeringens lista över nedskärningar är lång. Nu är det dags att visa att regeringen inte så där bara kan klubba igenom försämringarna, anser man här.

– Nedskärningslistan i sin helhet är oroväckande, konstaterar Segercrantz.

Avdelningsförtroendeman Aku Hämäläinen räknar ut att regeringens nedskärningsplaner är en tuff helhet som kommer att inverka speciellt på låginkomsttagare.

– Visst blir man arg, säger Hämäläinen.

Han tror inte att regeringen kommer att ändra sig efter utmarscherna.

– Det kommer inte att sluta med det här, konstaterar Hämäläinen.

Industrifacket inledde politiska stridsåtgärder tisdagen den 26 september i protest mot regeringens planer på försämringar i arbetslivet och den sociala tryggheten. Protesterna har pågått i september-oktober på ett antal arbetsplatser runtom i landet. Kampanjens mål är att försvara arbetstagarna mot regeringens ensidiga nedskärningsplaner.

Läs mer om Industrifackets åtgärder.