Liittokokoukselle tehdyt esitykset otetaan huomioon tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa, sanovat työmarkkinatoiminta-valiokunnan Einari Grönberg, Miia Soininen ja Kai Keppola.

Yhteiset linjat työmarkkinatoimintaan

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT JYRKI LUUKKONEN

Liittokokouksen Työmarkkinatoiminta-valiokunta työsti edunvalvontaa ja sopimustoimintaa ohjaavat strategiset linjaukset seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Valiokunnan puheenjohtajana toimineen Miia Soinisen mukaan ammattiosastojen ja kokousedustajien tekemät esitykset painottuivat työehtosopimusten sisältöihin ja olivat muotoiluiltaan yksityiskohtaisia.

– Johdimme näistä valtaosin neuvottelutavoitteiksi luonnehdittavista esityksistä strategiset linjaukset niin, että ne palvelevat mahdollisimman montaa sopimusalaa ja ohjaavat liiton sopimustoimintaa tulevina vuosina.

– Saimme varsin kelvollisen strategian aikaiseksi. Myös liittokokoukselle tehdyt konkreettiset esitykset otetaan huomioon tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa, Soininen tiivistää.

Saimme varsin kelvollisen strategian aikaiseksi.

Valiokuntatyöskentely oli Fiskars Finlandin Sorsakosken astiatehtaalla laatuoperaattorina työskentelevälle ja pääluottamusmiehenä toimivalle Soiniselle mieluinen kokemus.

– Kokemus oli hieno, mielenkiintoinen ja jännittäväkin. Kokousedustajista nimetyt valiokunnan jäsenet olivat kokeneita ja osaavia. Liiton asiantuntijat tukivat työskentelyä onnistuneesti. Siitä muodostui hyvä kombo.

– Tulevaisuutta ajatellen voi sanoa, että valiokuntatyössä työehtosopimusten tuntemus on tärkeä osa työmarkkinoita koskevaa strategiatyötä, mutta ei laajassa kokonaisuudessa ehkä kuitenkaan se ykkösasia.

Miia Soininen

MAHTAVISTA PUITTEISTA YHDESSÄ ETEENPÄIN

Soininen antaa kolmen liittokokouksen kokemuksella kiitokset tämänkertaisen kokouksen järjestelyille, ohjelmalle, ilmeelle, työskentelylle ja lopputulokselle.

– Kokouksen puitteet olivat mahtavat logoista ja teemoista lähtien. Edustajat pitivät hyvin valmisteltuja puheita, joissa oli kehitysmyönteinen ja analyyttinen ote.

– Nyt meillä on strateginen, aikaisempaa laajempi ja pitkäjänteisempi näköala tulevaisuuteen sekä jäseniä osallistavampi ote toimintaan. Katsomme yhteisenä liittona eteenpäin. Olemme varteenotettava valtakunnallinen toimija. Teollisuusliitto on hyvissä käsissä, Soininen arvioi.

Einari Grönberg

RAUHALLISESTI KOHTI RAAMISOPIMUSTA

Borealis Polymersin Kilpilahden tuotantolaitoksen päätoiminen pääluottamusmies Einari Grönberg arvioi työmarkkina-asioita käsitelleen valiokunnan mietinnön laadukkaaksi työksi, joka palvelee Teollisuusliiton jäseniä seuraavat viisi vuotta.

– Strategian pitää olla laaja ja sen pitää sisältää suuntaa-antavia linjauksia, joiden pohjalta voimme edetä tulevina vuosina. Samalla on muistettava, että mahdollisen raamisopimisen mallin valmisteluissa ei pidä tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Alkajaisiksi tarvitsemme perusteellisen selvityksen. Sen jälkeen asioita pitää tarkastella huolellisesti ja edetä askel kerrallaan.

Raamisopimuksella tarkoitetaan keskeisten työnantaja- ja työntekijäliittojen sopimusmallia, johon kirjattaisiin yhteisesti keskeiset työsuhteen ehdot.

– Yksi kysymys esimerkiksi on, minkä työehtosopimuksen pohjalle tuleva eri sopimusalojen sopimustoimintaa laajasti ohjaava raamisopimus rakennetaan. Toisaalta raamisopimus ei välttämättä palvele kaikkia sopimusaloja, jolloin myös alakohtaiset erityistarpeet ja kysymykset pitää ottaa huomioon ja ratkaista, Grönberg kommentoi.

Strategian pitää olla laaja ja sen pitää sisältää suuntaa-antavia linjauksia, joiden pohjalta voimme edetä tulevina vuosina.

Liittokokous vastasi kolmanteen liittokokoukseensa osallistuneen Grönbergin odotuksia.

– Muutos aikaisempaan verrattuna oli edustajien erittäin aktiivinen osallistuminen. Vahva yhteishenki ja yhteisöllisyys tulivat esille. Juuri sitä me tarvitsemme, kun ajamme jäsenten asioita ja puolustamme meille tärkeitä arvoja kuten ihmisoikeudet, tasa-arvo, solidaarisuus ja yhdenvertaisuus.

– Ammattiyhdistysliikettä haastetaan joka puolelta. Meidän pitää kehittää toimintaamme liittona, ammattiosastoissa ja työpaikoilla. On tärkeä ymmärtää, että liiton jäsenenä voi vaikuttaa työntekijöiden oikeuksiin, etuihin ja asemaan työelämässä sekä puolustaa työehtoja omalla työpaikalla niin, että se koskee itseä ja työkavereita.

Kai Keppola

OMAT ESITYKSET OSAKSI LIITON TOIMINTAA

Kai Keppola osallistui muiden edustajien tavoin aktiivisesti kokouksen keskusteluihin.

– Tein kaksi esitystä, joista toinen päätyi kannatuspuheenvuorojen saattelemana osaksi liiton strategiaa ja toinen osaksi liiton sääntöjä. Esitykseni avoimuudesta kirjoitettiin strategiassa suoraan auki, ja liiton valtuusto säilytetään esitykseni mukaisesti liiton säännöissä liittokokouksen seuraajien joukossa.

– Kokouksen työskentelyyn osallistuminen isossa salissa oli mielenkiintoinen kokemus. Pidin siitä, ja ihmettelin, miten vähän isolle yleisölle puhuminen jännitti, Keppola sanoo.

Kokouksen työskentelyyn osallistuminen isossa salissa oli mielenkiintoinen kokemus.

Valiokunnan eteensä saamaa työmaata Keppola luonnehtii isoksi ja raskaaksi.

– Oli tosi vaikea tuottaa strategisia linjauksia niin, että ne voisivat toteutua kaikilla sopimusaloilla. Pidän valiokunnan saavuttamaa lopputulosta kuitenkin tiukkaan aikatauluun nähden hyvänä suorituksena. Harmillista tosin oli, että valiokunnan työskentely meni kokouksen kanssa päällekkäin.

Volvo Finlandin Turun toimipisteessä mekaanikkona työskentelevä sekä pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimiva Keppola arvioi ensimmäisen liittokokouksensa ammattiyhdistysuransa hienoimmaksi tapahtumaksi ja hetkeksi.

– Yhteisöllisyys ja ihmiset. Yhdistävä voima. Kokous antoi virtaa jatkaa eteenpäin, Keppola toteaa.

 

LIITTOKOKOUKSEN VALIOKUNNAT

• Teollisuusliiton liittokokous (22.–24.5.2023) käsitteli kokouksen asiakokonaisuuksia valiokuntatyönä. Järjestäytyessään liittokokous perusti liiton hallituksen esityksen pohjalta seitsemän valiokuntaa:

– Järjestävä valiokunta (kokouksen puheenjohtajat ja sihteerit)
– Menettelytapavaliokunta
Sääntövaliokunta
– Työmarkkinatoiminta-valiokunta
Järjestöllinen vahvuus -valiokunta
Yhteiskuntavaikuttaminen-valiokunta
Mahdollistajat-valiokunta (sisältää koulutuksen, talouden, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja ICT:n)

• Järjestävä valiokunta ja menettelytapavaliokunta olivat vastuussa kokouksen järjestelyistä ja etenemisestä. Sääntövaliokunnan tehtävänä oli käsitellä esitykset liiton sääntöjen uudistamiseksi. Työmarkkinatoiminta-, järjestöllinen vahvuus-, yhteiskuntavaikuttaminen- ja mahdollistajat-valiokunnat käsittelivät esityksiä liiton strategiaan.

• Strategiavaliokuntien työn lähtökohtana oli liiton hallituksen esitys liiton strategiaksi. Strategiaesitys pohjautui ammattiosastojen esityksiin. Valiokuntatyöskentelyssä käsiteltiin keskusteluissa esiin nousseet ammattiosastojen tekemät esitykset ja kokousedustajien puheenvuoroissaan antamat evästykset ja esitykset valiokunnille.

• Sääntö- ja strategiavaliokuntien asiakokonaisuuksista käytiin ensin lähetekeskustelu kokouksen isossa salissa, sen jälkeen käynnistyi varsinainen valiokuntatyö ja lopuksi käytiin uudestaan isossa salissa asiakohdan päätöskäsittely.

 

Lue lisää:
Teollisuusliiton strategia 2023–2028