nuoret liittokokousedustajat
Soile Suomi, Lotta Väisänen ja Jani Bruce sanovat, että liiton pitää kehittyä yhteiskunnan mukana.

”Liittokokous oli aivan mahtava kokemus!”

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVAT JYRKI LUUKKONEN

Nuoret liittokokousedustajat kehuvat kokouksen sisältöä ja kannustavat nuoria mukaan liiton toimintaan.

– Liittokokous oli aivan mahtava kokemus! Meillä on tosi hyvä yhteishenki, ja paljon oli mielenkiintoisia esityksiä käsiteltävänä, kertoo kajaanilainen Lotta Väisänen.

Kilpailukykysopimuksen jäänteiden poistaminen oli keskeinen kokouksessa käsitelty asia.

– Työntekijöiden taloudellinen tilanne on sellainen, että pitää miettiä miten rahat riittävät. Se on se suurin teema, joka huolestuttaa työntekijöitä.

Väisänen työskentelee mekaanisessa metsäteollisuudessa Pölkky Oy:n sahan linjastolla puutavaran lajittelussa ja pakkauksessa. Hän on ammattiosastonsa sihteeri ja nuorisojaoston puheenjohtaja.

Liittokokousvaaleissa sahalla oli 76 äänioikeutettua ja kolme ehdokasta.

– Hyvin saatiin porukka liikkeelle. Leivoin kakkua sen eteen, mutta sillä näköjään sahalaiset saatiin puolelle, Väisänen kertoo naurahtaen.

Hän toivoi, että liittokokous olisi hyväkysynyt esityksen, jonka mukaan palkankorotukset neuvoteltaisiin jatkossa euromääräisinä.

– Palkkaerot kasvavat koko ajan, kun korotukset tehdään prosenttien mukaan, Väisänen sanoo.

Palkkaerot kasvavat koko ajan, kun korotukset tehdään prosenttien mukaan.

Pölkyn työntekijöiden tavoitteena on saada seuraavaan yrityskohtaiseen työehtosopimukseen euromääräiset korotukset.

Liiton jäsenhankinnassa tärkeintä on työpaikkojen aktiivisuus. Nuorten jäsenten hankinnassa erilaiset tapahtumat voivat olla apuna, mutta Väisäsen kokemuksen mukaan myös nuorille on tärkeintä työehdoista huolehtiminen.

– Ainakin meillä Pohjois-Suomessa on tosi hyvä porukka ja todella hyvät aluetoimitsijat. Nuoret otetaan ilolla vastaan, Väisänen kertoo.

Liittokokouksessa hyväksytty liiton strategia antaa linjat tulevaisuuteen, mutta laakereilleen ei voi jäädä lepäämään.

– Pitää muistaa, että liiton pitää kehittyä, kun yhteiskunta kehittyy. Ei voida tuudittautua siihen, että tämä riittää hetkeksi, vaan pitää ottaa huomioon maailman kehittyminen ja muutokset, Väisänen sanoo.

LUPAAVA TULEVAISUUS

Kotkalainen Jani Bruce auto- ja konealoilta kertoo, että liittokokous vastasi ennakko-odotuksia.

– Oli tosi hieno kokemus nähdä avarammin Teollisuusliiton maailmaa, Bruce sanoo.

Kokouksen keskusteluissa nousi esiin monia liiton tulevaisuuden kannalta tärkeitä teemoja.

– Otetaan huomioon kaikki elämäntilanteet, työpaikkojen tilanteet ja alojen tilanteet. On hienoa, että kokouksessa mainittiin paljon nuorten asioita, Bruce sanoo.

Liittokokouksessa linjattiin Teollisuusliiton seuraavaa viitta vuotta.

– Liiton tulevaisuus näyttää todella lupaavalta. Parempaa kohti mennään ja rakennetaan koko ajan suurempaa tulevaisuutta, Bruce sanoo.

Nuoret kokousedustajat videohaastattelussa.

Delta Autolla automekaanikkona työskentelevä Bruce on toimipisteensä pääluottamusmies ja varatyösuojeluvaltuutettu.

– Sain kannustusta hakeutua luottamustehtäviin. On tärkeää, että ajetaan työntekijöiden etua, Bruce sanoo.

Uusia jäseniä hankkiessaan Bruce korostaa liiton ajavan jäsentensä asioita kokonaisvaltaisesti.

– Liittoasiat ovat meillä hyvin. Kaikki korjaamon puolen ihmiset ovat liitossa, Bruce kertoo.

Liittokokousvaaleissa työpaikan äänestysinto oli hyvällä tasolla. Aktiivisena tukena oli Kotkan auto- ja konealan ammattiosasto 301.

– Kiitokset kaikille, jotka antoivat luottamuksensa minulle, Bruce sanoo.

ROHKEASTI MUKAAN

Hämeenlinnalainen Soile Suomi teknologiateollisuudesta kuvailee ensimmäistä liittokokoustaan hienoksi kokemukseksi.

– Kaikki oli käytännössä uutta. Paljon olen oppinut, Suomi sanoo.

Mahdollistajat-valiokunnan jäsenenä Suomi oli käsittelemässä liiton strategian osuutta, jossa linjataan liiton toiminnan mahdollistavia resursseja.

– Valiokunnassa puhuttiin nuorten jäsenten hankinnasta. Nuoria pitäisi saada mukaan ja siihen pitää panostaa, Suomi sanoo.

Suomi työskentelee SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tehtaalla operaattorina peittauslinjalla. Valvomotyön lisäksi hän ajaa trukkia ja nosturia.

Homma ei pyöri, jos kaikki vanhat pamput jäävät pois, eikä meitä nuoria ole jatkamassa.

Liittokokousvaalissa oma äänimäärä yllätti. Suomi sai yhdeksänneksi eniten ääniä kaikki vaalipiirit mukaan lukien. Hän kannustaa muitakin nuoria tulemaan mukaan liiton toimintaan.

– Ehdottomasti kannattaa liittyä liittoon ja tulla rohkeasti mukaan. Homma ei pyöri, jos kaikki vanhat pamput jäävät pois, eikä meitä nuoria ole jatkamassa, Suomi sanoo.

Edunvalvonta on ammattiyhdistystoiminnan ydin, mutta toiminta on kaikkiaan monipuolista.

– Tämä ei ole pelkästään vakavaa, vaan paljon on myös vapaa-ajan toimintaa nuorille, Suomi sanoo.

Hänen tavoitteensa on, ettei liittokokous jää kertakokemukseksi.

– Asetun varmasti seuraavallakin kerralla ehdolle, että pääsen uudestaan messiin, Suomi sanoo.