Liittokokous 2023 Tampere talo 22.5.2023 KUVA JYRKI LUUKKONEN

Industrifackets kongress visade vägen

TEXT PETTERI RAITO OCH JOHANNES WARIS

Industrifackets demokratiskt valda kongressombud satte tonen för de följande fem åren. Riku Aalto och Turja Lehtonen fortsätter leda storförbundet inom industrin.

Industrifackets 23. ordinarie förbundskongress gick av stapeln 22–24 maj i Tammerfors. Kongressombuden beslöt om att anta en ny strategi för Industrifacket för följande femårsperiod, valde en ny ledning för förbundet och förnyade stadgarna.

Förbundets värdegrund står stärkta kvar. Verksamheten bygger i alla lägen på den internationella fackföreningsrörelsens värderingar om solidaritet, jämlikhet och ett försvar av de svagare.

Industrifackets 442 kongressombud samlades i Tammerfors 22-24 maj. Sammanlagt 366 anföranden hölls under kongressen.

Målet är att Industrifacket ska vara Finlands inflytelserikaste och attraktivaste förbund, en pålitlig aktör i samhället. Välmående förtroendevalda ligger i centrum av förbundets verksamhet. Det är något man ska satsa på även i fortsättningen.

Tyngdpunkterna i förbundets verksamhet utgår också från strategin och de motioner som fackavdelningarna lagt fram inför kongressen.

Industrifackets nya strategi kan läsas i sin helhet på förbundets webbplats.

Omvalda ordförande Riku Aalto i talarstolen 23.5 på Industrifackets kongress. FOTO ANTTI HYVÄRINEN

AALTO OCH LEHTONEN FORTSÄTTER

Kongressen omvalde Riku Aalto till ordförande för Industrifacket. Turja Lehtonen valdes till vice ordförande för förbundet. Inför valen hade kongressen klubbat igenom en stadgeändring om att facket har en ordförande och en vice i stället för tre som det var tidigare.

Liittokokous valitsi puheenjohtaja Riku Aallon ja varapuheenjohtaja Turja Lehtosen jatkokaudelle.
Industrifackets kongress omvalde förbundsledningen för följande femårsperiod. Riku Aalto (t.v) fortsätter som ordförande och Turja Lehtonen som vice ordförande.

Aalto, 59, har varit ordförande för Industrifacket sedan starten våren 2017. Han ledde Metallarbetarförbundet från 2008 och har tidigare jobbat inom förbundet bland annat som ekonomichef. Ordförande Aalto har även arbetserfarenhet från bland annat bilfabriken i Nystad.

Man lyssnar till oss och vårt ord väger tungt. Så ska det vara när det högsta beslutsfattande organet för Finlands största fackförbund samlas

– För att vi ska kunna driva en värdediskussion, sitta ner vid förhandlingsborden och erbjuda en riktning för arbetsmarknaden och samhällspolitiken i Finland gäller det att kompassen är i skick. Industrifackets nya strategi utgör grunden det här arbetet under följande femårsperiod, sade Aalto.

Lehtonen, 52, har verkat som vice ordförande för Industrifacket och förbundssekreterare i Metallarbetarförbundet. Lehtonen är ventilationsmontör till utbildningen och jobbade före sin anställning på Metall bland annat på Valmets fabrik i Pansio i Åbo.

”VI HAR GJORT ETT BRA JOBB”

Sami Ryynänen, Mathias Pukkila, Nina Päivärinta och Juha Pöllänen ledde ordet under kongressdagarna. Ryynänen sammanfattade kongressdeltagarnas stämningar i sitt avslutningstal.

– Vi har fått ett starkt mandat. Man lyssnar till oss och vårt ord väger tungt. Så ska det vara när det högsta beslutsfattande organet för Finlands största fackförbund samlas. Industrifackets medlemmars röst ska höras även i fortsättningen. Vi har gjort ett bra jobb, konstaterade Ryynänen.

Presidiet på Industrifackets kongress. I mitten och på skärmen kongressordförande Sami Ryynänen. 

Ryynänen skickade också kongressens gemensamma hälsning till Ukraina.

– Samtidigt som vi samlats till kongress pågår fortfarande Rysslands anfallskrig i Ukraina. Från den här salen skickar vi en solidaritetsyttring till Ukraina och ukrainarna.

Nytt blod i ledningen

Kongressen valde en ny styrelse och fullmäktige för förbundet. Det är frågan om en omfattande förändring då endast fem personer fortsätter från senaste kongressperiod fortsätter i styrelsen.

Industrifackets styrelse 2023–2028

 • 22 medlemmar valdes till förbundsstyrelsen
 •  17 av de valda är nya styrelsemedlemmar
 • Fem kvinnor i styrelsen
 • 14 valda invalda från Industrins samarbetare, 8 från Industrins påverkare
 • Tre personliga suppleanter
 • Besluter om anställningar i Industrifacket
 • Samlas i regel en gång i månaden

Styrelsens uppgift är bland annat att följa med att förbundets och fackavdelningarnas verksamhet leds i enlighet med förbundets stadgar och beslut från styrelse och fullmäktige.

Industrifackets fullmäktige 2023–2028

Ordförande Arto Liikanen

Första vice ordförande var Tommi Sauvolainen

Andra vice ordförande Sandra Roos

 •  63 medlemmar
 •  41 medlemmar från Industrins samarbetare, 22 från Industrins påverkare.
 • 18 kvinnor
 • Högsta beslutsfattande organ mellan kongresser
 • Samlas enligt stadgarna varje vår och höst

Industrifackets fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i förbundet mellan kongresser.

Markus Hotta från valkretsen plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin samt båtbyggnadsbranschen invaldes till styrelsen för kongressperioden 2023-2028. Hotta är bosatt i Vörå och huvudförtroendeman för slipmaterialstillverkaren Mirkas enheter i Jeppo och Oravais. Hans ersättare i styrelsen är Stefan SjölundEmma Sandås och Hanna Borisov.

Sari Yliaho från Vasa valkrets inom teknologiindustrin sitter i Industrifackets fullmäktige som ordinarie medlem. Yliaho är huvudförtroendeman på Amada Automation i Pedersöre. Henners ersättare i fullmäktige är Mikaela Skriko, Kim Virkama och Johan Lillsjö.

Läs mer om Industrifackets 23. ordinarie förbundskongress på Industrifackets webbsida.